Borgermøde - Strategisk helhedsplan

Mødedato: 17. Januar 2019 - 17:00

Varde Kommune har lavet et forslag til en strategisk helhedsplan for området omkring Slotsgade, Torvegade og ned langs Engdraget. Planen sætter rammen for de strategiske dispositioner, der kan foretages i projektområdet over de kommende år. Hovedsigtet er at skabe attraktioner, oplevelser og attraktive boliger i området ved Varde Å.

 

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der borgermøde torsdag den 17. januar 2019, kl. 17.00, Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde Kommune.

 

Læs mere om Forslag til den strategiske helhedsplan ”Vadehavet til Varde”.

Opdateret

14. Januar 2019