Borgermøde - Planudkast for Ølgod bymidte

Mødedato: 26. November 2019 - 17:00
Address: Vestergade 5 - Ølgod

Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler:

  • Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte
  • Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det centrale Ølgod
  • Fornyet vurdering af bevaringsværdige ejendomme
  • Aflysning af ældre lokalplaner

I forbindelse med forhøringen afholdes borgermøde om planudkastene tirsdag den 26. november 2019 klokken 17.00 – 19.00 på Kulturhuset i Ølgod, i Kultursalen, Vestergade 5, 6870 Ølgod.

Læs mere om forhøringen her.

 

 

 

 

 

Opdateret

14. November 2019