Borgermøde om udkast til lokalplanforslag for solcelleanlæg nord for Mejls

Mødedato: 16. Januar 2020 - 18:00
Address: Bytoften 2, 6800 Varde
Sted: Varde Kommune

Varde Kommune inviterer interesserede til at deltage i et borgermøde om planudkastene for et solcelleanlæg nord for Mejls.

Du kan læse mere og se planudkastene på dette link:

http://www.vardekommune.dk/content/forhoering-lokalplan-solcelleanlaeg-nord-mejls

Borgermødet afholdes torsdag den 16. januar 2020 klokken 18.00 – 20.00

På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere projektet.

Opdateret

06. Januar 2020