Borgermøde om Ho områdeplan og lokalplanerne for hhv. hotel og hytteby i Ho

Mødedato: 10. September 2019 - 17:00
Address: Ho Kro, Hovej 34, 6857 Blåvand

Varde Kommune har offentliggjort et forslag til Ho områdeplan og to udkast til lokalplaner og kommuneplantillæg for henholdsvist et hotel og en hytteby i det sydlige Ho.

Der afholdes borgermøde om planforslagene og planudkast

Tirsdag den 10. september 2019 klokken 17 – 19.30.

På Ho Kro, Hovej 34, 6857 Blåvand

På borgermødet vil planerne blive gennemgået, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere planerne.

Opdateret

20. August 2019