Afslag på anmodning om genoptagelse - Ulvemosen og Bækhede Plantage

Offentliggjort: 19. August 2016 - 9:13
Klagefrist: 16. September 2016 - 13:30

Afslag på anmodning om genoptagelse af miljøvurderingssag om opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage

Varde Kommune meddeler afslag på anmodning om genoptagelse af afgørelse af 30. juni 2015 om endelig vedtagelse af lokalplan 25.10.L03 og kommuneplantillæg 17 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for opstilling af vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage, samt VVM-tilladelse af 25. august 2015. Planerne omfatter et område til opførelse af vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage. Klagevejledning fremgår af nedenstående link.


Afgørelse om afslag på genoptagelse - Ulvemosen og Bækhede Plantage
Baggrundsnotat - Ulvemosen og Bækhede Plantage
Klagevejledning - Ulvemosen og Bækhede Plantage

Opdateret

23. Oktober 2019