Afgørelse om VVM pligt for etablering af Vådområde i Kvong

Offentliggjort: 31. August 2016 - 9:41
Klagefrist: 28. September 2016 - 23:59

Varde Kommune har truffet afgørelse om at et projekt for etablering af et vådområde i Kvong Mose, nord for Kvong By ikke er omfattet af VVM pligt.

Afgørelsen om VVM pligt
Bilag 1: VVM - Screening

 

Opdateret

23. Oktober 2019