Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt - matr.nr. 10b V. Vrøgum By, Ål

Offentliggjort: 23. August 2016 - 14:59
Klagefrist: 21. September 2016 - 23:59

Jordressourcebekendtgørelse og VVM-bekendtgørelse - Tilladelse til skovrejsning i uønsket skovrejsningsområde

Se hele tilladelsen med kortbilag

Opdateret

23. Oktober 2019