Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt - Kærnvej 10, 6830 Nr. Nebel

Offentliggjort: 7. December 2016 - 10:20
Klagefrist: 4. Januar 2017 - 23:59

Jordressourcebekendtgørelse § 9 og VVM-bekendtgørelse - Skovrejsningstilladelse

Se hele tilladelsen inkl. kortbilag

Opdateret

23. Oktober 2019