Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dyre- og forlystelsespark ved Nr. Nebel

Offentliggjort: 9. Oktober 2019 - 13:53
Klagefrist: 6. November 2019 - 23:59

Varde Kommune har den 2. maj 2019 modtaget en  ansøgning om VVM-screening af etablering af dyre- og forlystelsespark ved Blåbjergvej 20 Nørre Nebel.  

Vurdering
Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. 

 

For yderligere oplysninger kontaktes Sandra Stark - Telefon 79 94 66 87 eller pr. mail: ssta@varde.dk

Opdateret

11. November 2019