Natur3

Brugerpanel for forældre

Brugerpanelet er for forældre til børn og unge med særlige behov.

Som forældre er I de bedste repræsentanter for jeres børn og dermed også de bedste til at varetage dialogen mellem jeres børn og forvaltningen. Derfor er der oprettet et brugerpanel med det formål at sikre sparring og feedback.

Brugerpanelet arrangerer årligt to møder, som er for alle forældre til børn med særlige behov i kommunen.

På møderne er der hver gang planlagt et tema. Det kan eksempelvis være "Fritidstilbud", "Netværk blandt forældre" eller "Ungdomsliv". Mødeformen varierer fra gang til gang og struktureres alt efter, om der er tale om en workshop, dialogmøder eller noget helt tredje.

Der bliver desuden lagt vægt på at afsætte tid til en længere pause i løbet af aftenen, så der er mulighed for at netværke og snakke med hinanden. 

Grundet COVID-19 er der ikke fastsat en dato for næste møde i Brugerpanelet.

Invitationerne kommer ud til alle kommunens daginstitutioner og skoler via Tabulex og Aula.

Find mere information her

Hvordan til- og afmelder jeg mig nyhedsbrevet?

Information fra Brugerpanelet, først og fremmest referater fra de afholdte møder, bliver blandt andet sendt ud via en mailliste.

Ønsker du at til- eller afmelde dig Brugerpanelets mailliste, kan du gøre det ved at skrive til suac@varde.dk

Ved at sende en mail til ovenstående mailadresse med dine oplysninger, giver du samtykke til, at Varde Kommune må opbevare og behandle de oplysninger, som du har sendt. De oplysninger, som du har sendt, vil udelukkende blive brugt til, at sende relevante nyhedsbreve til dig. Vi opbevarer i den forbindelse dit navn og din email-adresse.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at sende en mail til suac@varde.dk. Dine oplysninger vil efter modtagelse af din opsigelse, blive slettet og du vil fremadrettet ikke modtage nyhedsbreve fra Brugerpanelet i Varde Kommune.

Den dataansvarlige er Varde Kommune og hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på vkdpo@varde.dk.

Hvordan afgiver jeg forslag til mødernes indhold?

Alle er velkomne til at indgive forslag til temaer, som Brugerpanelet kan behandle. Ideer og forslag kan sendes til suac@varde.dk eller formidles ved at ringe på 40118992.

Hvad er søskendegrupper?

Søskendegrupper er et tilbud til børn i alderen 4 - 17 år, som har en søskende med en varig funktionsnedsættelse.

Målet med søskendegrupperne er at støtte søskende til børn med en varig funktionsnedsættelse og styrke deres mulighed for at mestre situationen i hjemmet. Mange søskende oplever, at barnet med funktionsnedsættelse tager meget plads og fokus fra forældrene, og de oplever ofte følelser som sorg og ensomhed.  

I gruppeforløbet får børnene mulighed for at møde andre i samme situation, som de kan spejle sig i og dele erfaringer med. De kan sætte fokus på sig selv og egne følelser og ikke deres bror eller søsters funktionsnedsættelse.

Alle søskende i målgruppen får tilbudt et forløb i søskendegrupperne. Efter en individuel vurdering kan man i særlige tilfælde få tildelt mere end to forløb. 

Der afholdes ti gruppemøder a to timers varighed i et gruppeforløb. Møderne afholdes på Lysningen, Lysningen 13, 6800 Varde.

Møderne styres af en familiekonsulent med en overbygning eller en psykoterapeut.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Pia Mikkelsen på tlf. 7994 7729 eller mail: piam@varde.dk

Foreningsportalen kan du få et overblik over de mange alsidige foreninger, der findes i Varde Kommune.

Kvie Sø Efterskole er for unge med særlige læringsforudsætninger, herunder læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs Syndrom, autisme etc.

Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 47 foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap.

søskendefokus.dk kan du finde filmklip og tekster som søskende til børn med handicap eller sygdom. Du kan også finde information om, hvordan du som forælder eller fagperson kan hjælpe og støtte børnene.

Et venskab gennem Børns Voksenvenner kan være med til at give børn styrket tro på eget værd og mod på nye udfordringer.

Danske Handicaporganisationer Varde - Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere. Herudover er det DH-afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Landsforeningen LEV - foreningens formål er at arbejde for en stadig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. LEV er opbygget i kommunekredse. Det vil sige, at du som medlem af foreningen kan blive tilknyttet en lokal kommunekreds. Her kan du drage nytte af andres erfaringer og viden. Kredsene arrangerer desuden forskellige foredrag - det kan være om søskenderelationer, rettigheder, seksualitet m.m. samt aktiviteter af mere social karakter.

Parasport Danmark har fokus på den enkelte og det at finde den rigtige sport til den enkelte. Parasport Danmark har 13.000 aktive medlemmer og vil gerne signalere, at den er en organisation, hvor det handler om at være idrætsaktiv. Organisationen samarbejder med foreninger, kommuner og borgere for at kunne udvide mulighederne for den enkelte. Det er muligt at kontakte Parasport Danmark for at få mere information om mulighederne for at blive idrætsaktiv. Idrætskonsulent Peter Kock Hansen kan kontaktes på mobil 2032 1418 eller mail pkh@parasport.dk.