Bolig og byggeri

Byggegrunde

Her kan du se et bredt udbud af attraktive parcelhusgrunde til salg i hele kommunen.

Læs mere

Byggeri

Søg byggetilladelse og færdigmeld dit byggeri digitalt

Læs mere

Udviklings- og områdeplaner

På denne side kan du finde information om vedtagne udviklings- og områdeplaner.

Læs mere

Min bolig

Læs om skorstensfejer, grundejerforeninger, støj og larm, hegnsyn, ejendomsskat og meget andet som vedrører din bolig

Læs mere

Flytning

Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage, efter du har skiftet adresse.

Læs mere

Søg boligstøtte

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Flytter du i en bolig, som er tilknyttet en boligforening, kan du også søge kommunen om lån til beboerindskud.

Læs mere

Gravearbejde i Varde midtby

I sommeren 2017 igangsatte Varde Kommune et større anlægsarbejde i midten af Varde by. Det er på én gang en del af områdefornyelsen i Varde midtby og en fremtidssikring af kloaksystemet i området.

Læs mere

Kommune- og lokalplaner

Her finder du informationer om kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter

Læs mere

Styringsdialog med boligorganisationer

Vi holder hvert år styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer.

Læs mere

Renhold og dine forpligtelser som grundejer

Her kan du se, hvor Varde Kommune renholder fortove og stier, og hvilke forpligtelser du har som grundejer.

Læs mere

Bevaring i Varde Kommune

Værn om den historiske arkitektur

Læs mere