Affald og genbrugspladser

Find oplysninger om håndtering af affald, herunder hvornår og hvordan du skal anmelde byggeaffald samt genbrugspladsernes åbningstider

Læs mere

Vandløb

I Vandløbsloven omfatter betegnelsen vandløb alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Projekter

Varde Kommune arbejder løbende med projekter til forbedring af naturen og miljøet i Varde Kommune.

Læs mere

Natur

Varde Kommune har en unik natur med store og små værdifulde naturområder, som er hjemsted for dyr og planter.

Læs mere

Jord

Skal du flytte jord, er din grund forurenet, skal du finde ud af, hvor der er forurenet jord i Varde Kommune?

Læs mere