natur_og_miljoe

Affald og genbrugspladser

Find oplysninger om håndtering af affald, herunder hvornår og hvordan du skal anmelde byggeaffald samt genbrugspladsernes åbningstider

Læs mere

Grundvand: Drikkevand og havevandingsboring

Grundvand er en værdifuld ressource, som bruges på forskellige måder i vores kommune:

Læs mere

Anmeld rotter

Du har pligt til at anmelde det, hvis du ser rotter - eller tegn på rotter.

Læs mere

Spildevand og kloakering

Spildevand er alt vand, som afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.

Læs mere

Vandløb

I Vandløbsloven omfatter betegnelsen vandløb alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Projekter

Varde Kommune arbejder løbende med projekter til forbedring af naturen og miljøet i Varde Kommune.

Læs mere

Natur

Varde Kommune har en unik natur med store og små værdifulde naturområder, som er hjemsted for dyr og planter.

Læs mere

Jord

Skal du flytte jord, er din grund forurenet, skal du finde ud af, hvor der er forurenet jord i Varde Kommune?

Læs mere