Vores Stemmer grafik logo

VoresStemmer

Varde Kommune er en del af et nyt projekt ved navn ”VoresStemmer”, der skal styrke involveringen i det lokale demokrati.

17. november 2018 blev der afholdt et stort borgermøde i Ølgod Hallerne.

Her producerede de fremmødte borgere elleve konkrete politikforslag ud fra overskriften ”Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt.”

Disse forslag er der nu en mindre gruppe borgere, der arbejder videre med og i starten af det nye år skal de færdige idéer præsenteres for byrådet.

 

Om VoresStemmer

  • Det grundlæggende princip i projektet er, at helt almindelige mennesker er i stand til at finde løsninger og tage beslutninger i fællesskab, hvis de bringes sammen under passende rammer og får muligheden for at gå i dialog med hinanden. Det er denne essens, der skal eksperimenteres med.
  • Projektet har deltagelse af tre danske kommuner: Assens, Roskilde og Varde Kommune.
  • VoresStemmer er et initiativ fra Mandag Morgen, der gennemføres med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
  • Læs mere her: http://voresstemmer.mm.dk