Vores Stemmer grafik logo

VoresStemmer

Varde Kommune er en del af et nyt projekt ved navn ”VoresStemmer”, der skal styrke involveringen i det lokale demokrati.

17. november 2018 blev der afholdt et stort borgermøde i Ølgod Hallerne.

Her producerede de fremmødte borgere elleve konkrete politikforslag ud fra overskriften ”Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt.”

Se en reportage fra mødet her.

 

Resultatet af deres arbejde blev følgende emneoversigt:

 • ”Holde liv i de små samfund (på landet) – arbejde for bedre muligheder for finansiering af boliger på landet”
 • ”Erhvervsvirksomheder i hele kommunen – udviklingsplaner på erhvervsområdet for hele kommunen.”
 • ”Konsulenthonorar vs. Administration”
 • ”OMEGNSBYER – Decentralisering, Tænketank”
 • ”Cykelsti/ natursti, jernbane nedl.”
 • ”Bosætning – Udvikling af lokalområder og tiltrækning af arbejdskraft”
 • ”Varde som cykelkommune. Cykelstier”
 • ”Varde Kommune app – serviceapp til turister og borgere mhp. at øge bosætningen i kommunen og gøre det nemmere for den enkelte borger.”
 • ”Turisme – balance”
 • ”Ensomhed og bofællesskab for det grå guld”
 • ”Større borgerindflydelse – kommunikation”

 

Disse forslag er der en mindre gruppe borgere, der har arbejdet videre med, og den 29. januar 2019 bliver de færdige idéer præsenteret for byrådet.

Alle er velkomne ved arrangementet, der afholdes på Varde Rådhus (Bytoften 2, 6800 Varde) kl. 16.00-19.00.

 

Om VoresStemmer

 • Det grundlæggende princip i projektet er, at helt almindelige mennesker er i stand til at finde løsninger og tage beslutninger i fællesskab, hvis de bringes sammen under passende rammer og får muligheden for at gå i dialog med hinanden. Det er denne essens, der skal eksperimenteres med.
 • Projektet har deltagelse af tre danske kommuner: Assens, Roskilde og Varde Kommune.
 • VoresStemmer er et initiativ fra Mandag Morgen, der gennemføres med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
 • Læs mere her: http://voresstemmer.mm.dk