Vores Stemmer grafik logo

VoresStemmer

Varde Kommune er en del af et nyt projekt ved navn ”VoresStemmer”, der skal styrke involveringen i det lokale demokrati.

Den 29. januar præsenterede fem arbejdsgrupper hver deres idé til, hvordan vi skaber en kommune i balance økonomisk, geografisk og socialt.

 

Ca. 100 interesserede, heriblandt Byrådet, var mødt op for at høre gruppernes præsentation.

 

De fem idéer var:

  • Come Visit Varde App – Kommunikation, kendskab og viden om dit lokalområde: En App for både turister, indbyggere og tilflyttere til Varde Kommune, hvor man nemt kan finde al information om, hvad der sker i Varde Kommune i form af arrangementer, mulighed for oplevelser, foreninger, kreative værksteder, gårdbutikker mm.

 

  • Cykelstier – Bedre sammenhæng i cykelstisystemet i Varde Kommune: Borgermedfinansiering af cykelstier – Grindsted-Brammingbanen inddrages – cykelstier på de stærkt trafikerede veje.

 

  • Det friske pust – Mødestedet for unge og ældre: Afhjælpning af ensomhed blandt ældre – og forbedret trivsel for både ældre og unge. Der lægges op til, at ideen i første omgang afprøves med et pilotprojekt i Ansager, hvor der ansættes 4 unge, som står for at lave aktiviteter sammen med ældre..

 

  • Tænketank – Bedre strategi for udvikling og bosætning i hele kommunen: En tænketank på tværs af kommunen, bestående af medlemmer fra udviklingsråd, lokalråd, borgerforeningerog øvrige foreninger samt engagerede borgere. Skal rådgive Byrådet og støtte initiativer.

 

  • Erhvervsudvikling i Varde Kommune – Bevare Varde Kommune som et attraktivt sted at bo og arbejde – eksempelvis: Bruge den teknologiske udvikling, naturen, satellitarbejdspladser, interaktiv fjernundervisning, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, letbane mm.

 

De fem grupper kan selv vælge at arbejde videre med idéerne – og inddrage andre interesserede. Derudover vil forslagene blive drøftet af politikerne i Varde Kommune på møder i løbet af marts måned.

Om VoresStemmer

Hvad er VoresStemmer?

Det grundlæggende princip i projektet er, at helt almindelige mennesker er i stand til at finde løsninger og tage beslutninger i fællesskab, hvis de bringes sammen under passende rammer og får muligheden for at gå i dialog med hinanden. Det er denne essens, der skal eksperimenteres med.

Projektet har deltagelse af tre danske kommuner: Assens, Roskilde og Varde Kommune.

VoresStemmer er et initiativ fra Mandag Morgen, der gennemføres med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Læs mere her: http://voresstemmer.mm.dk

Borgermødet i Ølgod 17. november

I november blev der afholdt et borgermøde i Ølgod, hvor knap 200 borgere mødte op for at engagere sig i lokaldemokratiet og udvikle nye idéer under temaet: ”En kommune i balance – økonomisk, geografisk og socialt”. Derudover var dagsordenen helt åben, og det var op til de fremmødte borgere at beslutte, hvad der skulle diskuteres.

 

På mødet meldte ca. 30 borgere sig til at arbejde videre med de 11 idéer, som fik flest stemmer, og siden har de arbejdet med at videreudvikle, konkretisere og finpudse idéerne. Efter 3 workshops og gruppearbejde blev de 11 idéer til fem forslag, som blev præsenteret den 29. januar.