Vinter, sne og glatføre

Her kan du se, hvor og hvordan Varde Kommune rydder og salter veje og stier, og hvilke forpligtigelser du selv har som grundejer.

Snerydning og saltning

Kommunen salter og rydder sne i perioden 15. oktober til 15. april.

Saltning og rydning sker efter en prioritering ud fra, hvor vigtige vejene og stierne er for at få afviklet trafikken.

Kommunen rydder og salter gennemfartsvejene og de mest trafikerede veje og stier, så de er klar til morgentrafikken. Derefter kommer turen til boligområderne, hvis det er nødvendigt.

Vinter hvem, hvad, hvor?

I denne rækkefølge rydder vi vejene - se kort.

Detaljer om vinterbekæmpelse og renhold der hvor du bor, findes på kortet nedenfor. Indtast din adresse og se i kortet, om din vej bliver holdt af kommunen. Du skal som hovedregel selv vinterbekæmpe og renholde fortov og sti udfor din grund, der grænser op til en offentlig vej, som du har adgang til. Bor du på en privat fællesvej, skal du også holde vejen.

Se kort med vinterklasser her

 

Hvem har ansvaret, kommunen eller grundejer? Den grundige, regulativet

Hvem har ansvaret, kommunen eller grundejer? Den hurtige, folderen

Har du gener med vintertrafikken i dit lokalområde?

Vi tager løbende stilling til vores prioritering af veje og stier i forhold til snerydning og saltning.

Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du oplever store gener med vintertrafikken i dit lokalområde.

Du kan henvende dig på vinter@varde.dk

Annonceret information om saltning og snerydning