Flagdag soldater pårørende

Veteraner og pårørende

Tilbud, muligheder og aktiviteter for veteraner og deres pårørende.

Er du veteran eller pårørende til en veteran? Har du spørgsmål til kommunen, lyst til at mødes med andre veteraner, brug for hjælp, eller er du bekymret for en af dine nære?

Så kan du her finde information om tilbud fra kommunen og vores samarbejdspartnere. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at finde det rigtige tilbud.

Vi har oprettet en døgnåben hotline for veteraner og pårørende:

tel.: 7994 7611

Du kan også skrive en mail til: veteran@varde.dk

Tilbud til veteraner og pårørende

Hvis du har brug for støtte

At være udsendt i en international mission kan gøre ondt på både krop og sjæl. Både for dig som udsendt og for jer herhjemme. Vi ved, at man som veteran eller pårørende kan have udfordringer, som kan være svære at dele med andre. Udfordringer, som gør hverdagen svær, og som kan være vanskelige at håndtere – både for dig som veteran – og for jer som familie.

Du kan vælge at gøre brug af et eller flere af nedenstående tilbud om støtte, råd og vejledning eller du kan kontakte os på 7994 7611 – så vil vi gøre vores bedste for at finde en vej for dig.

Beskæftigelse:

Misbrug:
Er du bekymret over dit eget eller din pårørendes forbrug af alkohol eller stoffer? Kontakt forebyggelseskonsulenten på Center for Sundhedsfremme for en anonym rådgivende samtale på tlf.: 7994 7279. Se mere på: http://sundhedsfremme.vardekommune.dk/rusmidler.aspx.

Social:
Team Voksen ved Social og Handicap tilbyder vejledning og rådgivning i forbindelse med tilbud via servicelovens bestemmelser. Fx støtte/kontaktpersonordning, midlertidige botilbud samt henvisning til forsorgshjem og misbrugsbehandling. Tlf.: 7994 6918.

Bolig:
Har du som veteran brug for et sted at bo, er der flere muligheder.

 • Varde Kommunes byråd har besluttet at veteraner kan få dispensation til at bo fast i eget sommerhus. Ansøgning med angivelse af, at man ønsker at gøre brug af veterankriteriet sendes til teknik@varde.dk.

 • KFUM’s Soldaterrekreation er et botilbud for tidligere udsendte soldater i et hjemligt miljø på KFUM’s Soldaterhjem. Du kan her få hjælp til at gøre brug af kommunens og Forsvarets behandlingstilbud. Kontakt os på tlf.: 3058 8161 eller læs mere på http://www.kfums-soldatermission.dk/varde.

 • Boliganvisning: Er du kommet til skade og mangler en bolig der passer til dig, kan du kontakte kommunen på vores hotline for veteraner og pårørende: Tlf.: 7994 7611.

Helbred:
Er du bekymret for din egen eller din pårørendes fysiske eller psykiske tilstand?

 • Du skal kontakte egen læge. Lægen vil kunne henvise til en række forskellige behandlingstilbud – alt efter behovet for hjælp.

 • Har du eller din pårørende brug for akut psykisk hjælp uden for egen læges åbningstid kan du kontakte Psykiatrisk Akutmodtagelse. Her tilbydes akut psykiatrisk vurdering og behandling. Tlf.: 9944 6700.

Se også under fanen ”Andre du kan kontakte”.

Tilbud til børn og familier

Det kan skabe stor utryghed hos børn, at have forældre, der er udsendt til en konfliktområde. Ligeledes påvirkes børn, når en forældre vender hjem med fysiske eller psykiske følger efter en udsendelse. Varde Kommune ønsker at hjælpe pårørende - både børn og voksne - der har behov for støtte.

Rådgivning og vejledning

Varde Kommune har både socialrådgivere, psykologer, familierådgivere og andre ansatte, som rådgiver både forældre, skoler og dagtilbud – og arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år, hvor der er bekymring for barnets almene udvikling og trivsel.

Er du bekymret for dit barn, kan du altid henvende dig gennem barnets dagtilbud eller skole og direkte til Børn og Familie på telefon 7994 7828. Du kan også ringe anonymt til kommunens åbne rådgivning. Rådgivningen har åben fra torsdag kl.15 til 16.45 (dog lukket helligdage og i juli).

Tilbud til børn og unge

 • NUSSA
  Nussa er et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn. Der er uddannet NUSSA–instruktører blandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og psykologer i Varde Kommune. Tilbuddet er bl.a. for børn og unge med problematikker der er affødt af forældrenes udsendelser til konfliktområder. Tilbuddet bliver pt. givet i nogle dagtilbud og skoler, der også selv udvælger de børn, der vil have gavn af et NUSSA-forløb. Kontakt barnets dagtilbud/skole for mere information.

 • Samtalegrupper for børn og unge
  Forsvarets Veterancenter tilbyder samtalegrupper for børn og unge af veteranforældre. Samtalegrupperne tilbydes børn og unge i alderen 8-17 år. Grupperne mødes på KFUM`s Soldaterhjem i Varde. Først spises fælles aftensmad for hele familien, efterfulgt af samtalegruppe for børnene, mens forældrene kan erfaringsudveksle over en kop kaffe eller tale med personalet på Soldaterhjemmet. Varde Kommune stiller medarbejdere til rådighed til at afholde oplæg for forældrene i forløbet.
  Gruppen er planlagt til at starte først i oktober, og forsamtalerne med familierne vil være i september. Henvendelse til Veterancenteret på tlf.: 7216 3232. 

 • Kokser – Det rullende værested
  Værestedet er et tilbud til unge, som fx føler sig ensomme, ikke synes livet former sig, som de havde tænkt det eller som måske er ved at starte et misbrug. Tilbuddet giver mulighed for anonyme samtaler og rådgivning. Men Kokser arrangerer også overlevelsesture, rappelling, ture på gokartbanen og lignende. Læs mere.

 • Familiebehandling
  Børn og Familie tilbyder familiebehandling til børn med behov for sorg- og krisebearbejdelse. Kontakt Børn og Familie i Varde Kommune: bof@varde.dk eller på telefon 7994 7828.

Tilbud til forældre

 • PREP
  PREP-kurser (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold - et kommunikationskursus for par) tilbydes uden egenbetaling til alle forældre i Varde Kommune med hjemmeboende børn under 18 år. Kurserne giver deltagerne redskaber til god kommunikation og konflikthåndtering. Se mere: http://www.vardekommune.dk/parkursus-og-foraeldrekursus

 • DUÅ – Forældreprogrammet De Utrolige År
  Varde Kommune tilbyder forældrekurser uden egenbetaling til alle forældre med børn i alderen 1-13 år. DUÅ er et tilbud uden egenbetaling til forældre, hvis barn kan føles udfordrende. Barnet kan for eksempel udvise udadreagerende adfærd, have problemer med læring, eller sociale og følelsesmæssige problemer. Udgangspunktet for kurset er, at forældrene kender deres børn bedst, og at det derfor er familien, som bedst kan hjælpe barnet. Se mere: http://www.vardekommune.dk/parkursus-og-foraeldrekursus

 • Familiebehandling
  Børn og Familie tilbyder familiebehandling til børn med behov for sorg- og krisebearbejdelse. Kontakt Børn og Familie i Varde Kommune: bof@varde.dk eller på telefon 7994 7828.

Flagdag

”Flagdag for Danmarks udsendte” er en national mærkedag indstiftet af Folketinget. Flagdag afholdes hvert år 5. september.

Vi vil gerne benytte National Flagdag til at udtrykke vores anerkendelse af den indsats, som udsendte samt pårørende har ydet og fortsat yder.

Derfor inviterer Varde Kommune i samarbejde med Oksbøllejren, Nymindegablejren, Varde Kaserne, KFUM's Soldaterhjem og SoldaterRekreation Varde, Familienetværket og Varde Kaserners Venner alle veteraner og pårørende i Varde Kommune til at deltage i den lokale markering af National Flagdag.

Flagdagen markeres med parade, taler, dansk løsen, uddeling af børnemedaljer samt kaffe og kage til alle på Torvet i Varde. Om aftenen inviteres veteraner og pårørende til middag på Rådhuset.

Alle veteraner bosiddende og/eller tjenstgørende i Varde Kommune modtager en invitation til dagens arrangementer. Invitationen udsendes med digital post - heraf fremgår også information om tilmelding til middagen.

Program for årets Flagdag kan findes her medio juni.

Børnemedaljer

Børnemedaljen er indstiftet af Familienetværket. Formålet med medaljen er at sige tak og vise anerkendelse til børn af veteraner.

I Varde Kommune udleveres medaljen blandt andet i forbindelse med Flagdagsparaden på Torvet. Se Familienetværkets hjemmeside for mere information om medaljen: http://www.familienetvaerket.dk/portal/Børnemedaljen/

Hilsen Hjemmefra

”Hilsen Hjemmefra” er et samarbejde mellem Varde Kommune, de tre garnisoner og forretninger i Varde. To gange om året sendes velfærdspakker til de soldater, som er udsendt fra enten Hærens Sergentskole, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Hjemmeværnskolen eller Hærens Efterretningscenter. I pakkerne ligger der udover lækkerier indsamlet af lokalsamfundet også et brev fra en skoleelev i Varde Kommune.

Formålet med at udsende velfærdspakker er, at vise vores soldater, at vi værdsætter og respekterer deres indsats.

Følg ”Hilsen Hjemmefra” på Facebook: https://www.facebook.com/hilsenhjemmefra/?fref=ts

Aktiviteter og foreninger for veteraner og pårørende

I Varde Kommune findes en række frivillige foreninger, som arrangerer aktiviteter for veteraner og pårørende.

Hertuginden er en Landrover model 88 fra 1979, som istandsættes af en gruppe veteraner. Målet er at kunne køre for veteraner ved aktiviteter, arrangementer og familiebegivenheder. Der er altid plads til flere med lyst til at skrue på en gammel bil. Kontakt til projektet: Martin Israel Hirtius, HEC-2CIRMON@mil.dk, 4166 2830.

Veterantræning ved Varde og Oksbøl garnisoner giver veteraner mulighed for at benytte de lokale garnisoners træningscentre. Kontakt Lars Puggaard Hougaard, Vetc-soc204@mil.dk, 7216 3307.

Familienetværket er et netværk af pårørende til udsendte soldater. Netværkets frivillige støtter op om pårørende til udsendte soldater og skaber et netværk før, under og efter udsendelse. http://www.familienetvaerket.dk/. Kontaktpersoner i Varde- og Oksbølområdet kan ses på http://familienetvaerket.dk/.

De Danske Veteraners Jagtforening arrangerer jagt og naturoplevelser for veteraner og pårørende. Foreningen blev startet i Varde Kommune og er i dag landsdækkende. http://www.jaegerforbundet.dk/. Lokalt kan formand Kaj Knudsen kan kontaktes på tlf.: 5127 3746, lupus@os.dk.

Veteraners levevilkår støtter veteraner og deres familier ved at hjælpe med oprydning og andre praktiske udfordringer. Du har mulighed for at komme forbi Møllevangen 27, 6840 Oksbøl (Jegum) om lørdagen (se mere på Veteraners Levevilkårs Facebookside) og få en snak med andre veteraner, eller du kan rode med din mc/cykel/bil. Kontakt Claus Kring, 3049 8542, clauskring@hotmail.com.

Forsvarets Para Idrætsprojekts Open Water er fysisk og psykisk skadede veteraner landet over, som mødes og svømmetræner. Du kan træne sammen med andre veteraner lokalt. Kontakt Christina Hedegård, FSU-CMT220@mil.dk, 5085 7158.

Team Veteran støtter fysisk og psykisk sårede soldater i at komme videre i livet. Team Veteran træner til og deltager i maratonløb både nationalt og internationalt. Kontakt Henrik Frick Kirkegaard, HSGS-GSU-001@mil.dk, 4295 7560.

Veteraner og friluftsliv er Veteranstøttens Friluftsudvalg og tilbyder oplevelser til alle veteraner, der har lyst til aktiviteter i naturen med andre ligesindede. Aktiviteterne er uden egenbetaling, og der er noget for alle uanset erfaring med friluftsliv. Kontakt formand for Veteranstøttens Friluftsudvalg Niels Blok, nbl@ign.ku.dk

Danmarks Veteraner er en landsdækkende forening for veteraner. http://danmarksveteraner.dk/  Den lokale afdelings kontaktoplysninger: http://sydvestjylland.danmarksveteraner.dk/

Varde Marchen er for alle, der har lyst til en aktiv dag i skønne omgivelser. Overskuddet fra marchen går til arrangementer for pårørende til veteraner. Læs mere og tilmeld Varde Marchen 2019 her.

Andre du kan kontakte

Veterancentret er Forsvarets tilbud til veteraner og pårørende. Veterancenteret yder professionel støtte til veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Tilbuddet om støtte til veteraner og pårørende med problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, er livslangt - også selvom udfordringerne først viser sig senere. Veterancentret yder en tværfaglig indsats bygget på viden fra forskning. Veterancenteret kan kontaktes på tlf. 7281 9700. Se mere på http://veteran.forsvaret.dk/.

Kontaktordningen er Forsvarets bindeled mellem udsendte soldater og deres pårørende ved særlige hændelser. Hver eneste af Forsvarets garnisoner har en eller flere kontaktofficerer og kontaktbefalingsmænd, som er klar til at støtte og hjælpe soldater og deres familier, hvis enten soldaten eller familien oplever alvorlig tilskadekomst, dødsfald, gidseltagning eller lignende alvorlige situationer. Kontaktofficererne og kontaktbefalingsmændene står til rådighed for soldaten og hans familie så længe der er behov.
Kontaktofficer Varde Kaserne, tlf.: 7282 9200
Kontaktofficer Oksbøllejren, tlf.: 7283 8000

KFUM’s Soldaterhjem og Soldaterrekreation i Varde: http://www.kfums-soldatermission.dk/varde/.

KFUM’s Soldaterhjem i Oksbøl: http://www.kfums-soldatermission.dk/oksboel/

Familienetværket: http://www.familienetvaerket.dk/. Kontaktpersoner i Varde- og Oksbølområdet kan ses på http://familienetvaerket.dk/.

Veteranstøtten er veteraner, der støtter veteraner. Veteranstøtten har blandt andet en døgntelefon: 8060 8030. Derudover har de flere tilbud om aktiviteter m.m.: http://veteranstøtten.dk/.

Veteran- og pårørendepoltik