Udviklingsrådene

Er du interesseret i nærdemokrati og borgerinddragelse – så læs videre om udviklingsrådene i Varde Kommune!

De ni udviklingsråd i Varde Kommune skal først og fremmest binde hele Varde Kommune sammen på den gode måde. Udviklingsrådene er bindeleddet mellem byråd og den enkelte borger - uanset hvor i den geografisk store kommune man befinder sig.

Udviklingsrådene skal samarbejde om udviklingen af endnu mere attraktive lokalsamfund for derigennem at styrke helheden. Udviklingsrådene skal blandt andet ved hjælp af dit engagement og dine ideer være en åben platform for idéudveksling, nærdemokrati, dialog og samhørighed for hele kommunen.

Vis stort kort

Opgaver

Udviklingsrådenes har mange forskellige opgaver - alle med samme mål: at udvikle lokalområderne på god og spændende vis og derigennem styrke hele kommunen. Udviklingsrådene samarbejder med Varde Kommune har valgt at give dem officiel status som høringsberettigede i lokale anliggender, ligesom de formelt er indblandet i den kommunale planstrategi i Varde Kommune.

  • Deltager i forårsmøde med Byrådet.
  • Deltager i efterårsmøde med udvalget for Økonomi og Erhverv.
  • Deltager i kvartalsvise møder med lokalsamfundskonsulenten.

Du kan se eksempler på, hvordan udviklingsrådene konkret arbejder i film fra: ØlgodHelle ØstHelle VestVardeVarde - møde i Varde SydBlåbjergHHST (Hodde, Horne, Sig og Tistrup).

  • Rapport

Mere info om Udviklingsrådene

Følg med i det lokale liv på Ruban

Ruban er en platform, som samler nyheder om aktiviteter, arrangementer og meget mere fra lokalområder i hele Varde Kommune. 

Følg med her