Udvikling og vækst

Få viden om arbejdsmarkedet i Varde Kommune.

Få viden om arbejdsmarkedet i Varde Kommune.

I fanen "Hvordan ser ledigheden ud i Varde" kan du skabe dig et overblik over ledighedstallene i Varde Kommune.

I fanen "Hvordan ser beskæftigelselsplanen ud" kan du se Varde Kommunes Beskæftigelsesplan.

Fakta

Hvordan ser ledigheden ud

Varde Kommune ligger pænt i ledighedsstatistikken

Varde Kommune ligger på en delt 14. plads blandt alle kommuner i Danmark. 

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledighedsprocenten i Varde Kommune var 2,7 i december måned 2019 - der var i alt 657 arbejdsmarkedsparate ledige i Varde Kommune.
Region Syddanmark havde en ledighed på 3,7% - samme procent som for hele landet.

FAKTA

  • Ledighedsprocenten for mænd var 2,6 og for kvinderne 2,8.
  • De 657 ledige i Varde Kommune va fordelt på 517 forsikrede ledige og 140 jobparate kontanthjælpsmodtagere. Fordelt på køn var der 340 ledige mænd og 317 ledige kvinder.
  • De unge mellem 25-29 år havde den højeste ledighed med 4,5%, mens ledigheden var lavest for de 16-24 årige med 1,7%.
    De 30-39 årige med 3,8%, 40-49 årige med 2,3%, 50-59 årige med 2,2%, 60 år og opefter med 2,7%,

Hvordan ser beskæftigelsesplanen ud

Beskæftigelsesplan 2020-2023

Beskæftigelsesplanen udgør det beskæftigelsespolitiske fundament i Varde Kommune.

Beskæftigelsesplanen beskriver hvilke politiske mål og visioner, der er fundamentet i Jobcenter Vardes daglige drift.

Hent beskæftigelsesplanen 2020-2023 her (PDF-fil)

Få tal på dit sociale ansvar

Social ansvarlighed - også kaldet CSR (Corporate Social Responsibility) handler om virksomheders arbejde med miljømæssige eller sociale forhold. Det handler grundlæggende om at tænke hensyn til kunder, leverandører, medarbejdere, miljøet og det omgivende samfund ind i virksomhedens forretningsaktiviteter.

Den sociale beregner kan du benytte til at se, hvor stort et samfundsansvar du tager, når du ansætter en medarbejder, der kommer fra en offentlig ydelse. 
Tryk her og kom til den sociale beregner.