Udvikling og vækst

Få viden om arbejdsmarkedet i Varde Kommune.

Med ledighedstallet kan du skabe dig et overblik over, hvordan arbejdskraftreserven ser ud i Varde Kommune.

I beskæftigelsesplanen kan du læse om:

  • Kommunens fokusområder på beskæftigelsesområdet
  • Jobcenter Vardes strategier og sigtelinjer for den beskæftigelsesrettede indsats
  • Beskæftigelsesministerens 4 ministermål
  • Varde Kommunes indsatsområder.

Fakta

Hvordan ser ledigheden ud

Varde Kommune ligger pænt i ledighedsstatistikken

Varde Kommune ligger på en delt 3. plads blandt alle kommuner i Danmark. 

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledighedsprocenten i Varde Kommune var 2,2 i august måned 2019 - der var ialt 522 arbejdsmarkedsparate ledige i Varde Kommune.
Region Syddanmark havde en ledighed på 3,5% og hele Danmark på 3,6%

FAKTA

  • Ledighedsprocenten for mænd var 2,0 og for kvinderne 2,4.
  • De 522 ledige i Varde Kommune va fordelt på 388 forsikrede ledige og 134 jobparate kontanthjælpsmodtagere. Fordelt på køn var der 259 ledige mænd og 263 ledige kvinder.
  • De unge mellem 25-29 år havde den højeste ledighed med 4,6%, mens ledigheden var lavest for de 40-49 årige med 1,5%.
    De 16-24 årlige med 1,8%, 30-39 årige med 3,3%, 50-59 årige med 1,6%, 60 år og opefter med 1,7%,

Hvordan ser beskæftigelsesplanen ud

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi.

Varde Kommune og Jobcenter Varde har det seneste år haft fokus på en styrket virksomhedsservice og en virksomhedsrettet indsats, der sammen med jobformidling vil være en kerneopgave i den fremtidige indsats i Jobcenteret. Målet er at understøtte de, af kommunens virksomheder, der har behov for at rekruttere nye medarbejdere, opkvalificere allerede ansatte eller fastholde sygemeldte medarbejdere.

Det er vurderingen, at der fortsat vil være lav ledighed i Varde Kommune, men beskæftigelsen vil udvikle sig relativt stabilt. Det er endvidere vurderingen, at antallet af langtidsledige vil være stadigt faldende.

I beskæftigelsesplanen kan du læse om hvad Varde Kommune har haft fokus på.
Hent beskæftigelsesplanen 2018 her (PDF-fil).

Få tal på dit sociale ansvar

Social ansvarlighed - også kaldet CSR (Corporate Social Responsibility) handler om virksomheders arbejde med miljømæssige eller sociale forhold. Det handler grundlæggende om at tænke hensyn til kunder, leverandører, medarbejdere, miljøet og det omgivende samfund ind i virksomhedens forretningsaktiviteter.

Den sociale beregner kan du benytte til at se, hvor stort et samfundsansvar du tager, når du ansætter en medarbejder, der kommer fra en offentlig ydelse. 
Tryk her og kom til den sociale beregner.