Tilsyn med plejeboliger

Embedslægen gennemfører hver år uanmeldte tilsyn på landets plejecentre. På denne side kan du se tilsynsrapporterne for Varde Kommunes plejecentre.

Formået med tilsynene er at vurdere de sundhedsfaglige forhold.

Tilsynet viser, hvad der gøres godt, og hvad der kan blive bedre, og der indledes efterfølgende en dialog med  ledelsen og  medarbejderne om hvordan de kan lære af erfaringerne.

 

Tilsynsrapporter 2016

Møllegården

 

Tilsynsrapporter 2015

Møllegården

Poghøj

Vinkelvejcentret

Skovhøj

Aktivitetscentret Ølgod