Sygedagpenge

Hvis du er blevet syg eller er kommet til skade, kan du søge sygedagpenge i Ydelsesteamet
Du skal melde dig syg, før du kan modtage penge.

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde pga. din egen sygdom, eller hvis du er kommet til skade. 

Er du sygemeldt i en længere periode, bliver du indkaldt til en samtale med en arbejdsmarkedsrådgiver i Jobcenter Varde. 

Der er forskellige regler for hvornår og hvordan, du modtager sygedagpenge:

  • Hvis du er ledig, skal du registrere dit fravær hos Jobnet
  • Hvis du er lønmodtager, skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver
  • Hvis du er selvstændig, skal du anmode om sygedagpenge via NemRefusion

Du skal bo i Danmark og betale skat af din indtægt for at modtage sygedagpenge.

Raskmelding

Er du lønmodtager eller selvstændig, skal du indsende en erklæring om raskmelding, når du ikke længere er sygemeldt, hvis der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Er du ledig, skal du raskmelde dig på Jobnet.

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk.

Ydelsesteamet i Varde Kommune beregner og udbetaler sygedagpenge samt refusion af sygedagpenge - kontakt os, hvis du har spørgsmål.