Sundhedspleje

Alle børn i Varde Kommune tilbydes sundhedspleje - læs mere om tilbuddet her

Umiddelbart efter fødslen af dit barn, bliver du kontakten af sundhedsplejen, som har forskellige tilbud til nybagte forældre. 

Kontakten kan fortsætte til dit barn er 16 år. Fra skolealderen foregår kontakten primært på dit barns skole.

Sundhedsplejen har daglig telefontid fra kl. 8.00 - 9.30. Træffes på tlf. nr.: 23312931.

Medarbejdere i Sundhedsplejen.

Samtykkeerklæring til sundhedsplejens generelle tilbud på skolen.

Læs mere om sundhedsplejens tilbud

Fakta om sundhedsplejen

Sundhedsplejersken er en uddannet sygeplejerske, som har en specialuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsplejen arbejder med udgangspunkt i Varde Kommunes fælles børnesyn.
 

Sundhedsplejen er et frivilligt tilbud, som du skal give samtykke for at modtage. Du bestemmer selv, om du vil gøre brug af sundhedsplejen. Ønsker du ikke tilbuddet, skal du blot melde det til sundhedsplejen. Det vil så være den praktiserende læge, som følger dit barns trivsel.

Sundhedsplejersken samarbejder blandt andet med:

 • fødestederne
 • praktiserende læger
 • psykologer
 • sagsbehandlere
 • dagtilbud
 • skoler i jeres distrikt.

Sundhedsplejersken har ifølge Sundhedsloven pligt til at føre journal. Du kan læse dit barns journal ved at logge ind med dit NemID på Sundhedsvejen.dk

Gravide samt spæd- og småbørn (0 – 6 år)

Sundhedsplejens tilbud til første- og flergangsfødende 

Graviditetsbesøg (Hjemmebesøg)

Alle førstegangsgravide og gravide med særligt behov tilbydes et graviditetsbesøg. Her sætter vi stor pris på, at begge forældre deltager. Vi drøfter forventninger til forældreskabet, forberedelser, amning, tilknytning til det ufødte barn, sundhedsplejens tilbud, og hvad I eller finder relevant.

Hjemmebesøg (Barselsbesøg)

Til alle forældre, der føder ambulant (det vil sige udskrives før 72 timer efter fødslen) tilbydes et besøg på 4.-5. dagen efter fødslen. Det kan også være en lørdag.  Du vil blive kontaktet telefonisk af sundhedsplejen for en aftale.
 

Formålet med barselsbesøget er at give råd og vejledning om eksempelvis amning og pasning af det spæde barn. Derudover vil dit barn blive vejet.

Hjemmebesøg (Etableringsbesøg)

På 10. - 14. dagen efter fødslen tilbydes hjemmebesøg. Barnet måles og vejes og undersøges grundigt og vi drøfter diverse relevante emner som anming, søvn, signaler m.m. Vi drøfter også om du har lyst til at deltage i mødregruppe, opskrivning til dagtilbud, og hvad I ellers finder relevant.

Hjemmebesøg (3-4 uger)

Ved 3 - 4 ugers hjemmebesøget bliver barnet målt og vejet og vi drøfter de ting, som er relevant for jer i forhold til barnet og familiens trivsel.

Hjemmebesøg (2 mdr.)

Når jeres barn er 2 måneder tilbydes I jeres sidste hjemmebesøg. Ved samme lejlighed tilbydes alle mødre en screening for førselsdepression, som foregår ud fra et spørgeskema. Vi har også særligt fokus på barnets tilknytning og den motoriske og sproglige udvikling. Om muligt anvender vi ADBB metoden til at vurdere dit barns sociale og følelsesmæssige kontakt. (Læs mere om ADBB metoden på næste faneblad)

Konsultation i sundhedsplejeklinikken på Lerpøtvej 50, Varde (ca. 4-6 mdr.)

Når jeres barn er 4-6 måneder tilbydes I en konsultation i sundhedsplejeklinikken. Du vil få råd og vejledning angående dit barns udvikling, med særlig fokus på kost, søvn, motorisk udvikling m.m. Derudover vil dit barn blive målt og vejet. Om muligt anvender vi ADBB metoden til at vurdere dit barns sociale og følelsesmæssige kontakt. (Læs mere om ADBB metoden på næste faneblad)

Konsultation i sundhedsplejeklinikken på Lerpøtvej 50, Varde (ca. 8-10 mdr.)

Når jeres barn er 8-10 mdr. tilbydes I jeres sidste konsultation med sundhedsplejersken. Du vil få råd og vejledning angående dit barns udvikling, med særlig fokus på motorik, opdragelse, søvn, sikkerhed,  overgang til dagtilbud m.m. Derudover vil dit barn blive målt og vejet. Om muligt anvender vi ADBB metoden til at vurdere dit barns sociale og følelsesmæssige kontakt. (Læs mere om ADBB metoden på næste faneblad)

Behovsbesøg/konsultation

Hvis sundhedsplejersken vurderer, at der er særlige behov i forhold til at sikre barnets trivsel, kan du blive tilbudt ekstra hjemmebesøg eller ekstra konsultationer på Lerpøthus i Varde.

Børn 1-5 år

Barnet følges med sundhedstjek hos egen læge en gang om året. I er dog fortsat meget velkommen til at kontakte sundhedsplejens vagttelefon på alle hverdage, hvis der er ufordringer af sundhedsfaglig karakter, som vi kan hjælpe jer med.

ADBB - undersøgelse af barnets sociale kontakt fra 2 mdr.

ADBB – Barnets følelsesmæssige- og sociale udvikling

Hvad er ADBB?
ADBB er en evidensbaseret metode, som sundhedsplejersken anvender til at observere den sociale og følelsesmæssige udvikling hos børn fra 2 mdr. til 2 år.

Sundhedsplejersken anvender metoden til at se på, hvordan jeres barn søger kontakt. Det giver et øjebliksbillede, som indgår i sundhedsplejerskens samlede vurdering af barnets udvikling. ADBB indgår i hjemmebesøg og i klinikbesøg fra 2 mdr. alderen. Vi ser på barnets samspil med jer, og på hvordan dit barn søger kontakt til sundhedsplejersken.

 

Barnets følelsesmæssige og sociale udvikling

Dit barn trives følelsesmæssigt og socialt, hvis det kan danne nære og trygge relationer, hvis det udforsker sine omgivelser, og hvis det lærer nyt.

Tegnene på social og følelsesmæssig trivsel hos dit barn:

 • Dit barn viser udenpå, hvordan det har det indeni, med udtryk for vrede, glæde, at være ked af det osv.
 • Barnet reagerer positivt på berøring, forskellige ansigtsudtryk og andre former for kontakt.
 • Dit barn er nysgerrig og interesseret.
 • At du og andre nære voksne for det meste oplever, at have et positivt samvær med dit barn.

Som forældre kan du give dit barn gode ramme, som fremmer barnets trivsel. Det gør du ved at aflæse dit barns behov og tilpasse dine forventninger og krav til barnets alderstrin og forudsætninger.

Sådan stimulerer du dit barns trivsel:

 • Sæt ord på, hvad dit barn gør, hvad dit barn kigger på, hvilke følelser det viser.
 • Forbered dit barn på, hvad der skal ske.
 • Fortæl, hvad du selv gør.
 • Giv plads til, at dit barn svarer.
 • Vær rolig, selv om dit barn er uroligt.

Skolebørn (6 - 16 år)

Skolebørn (6 – 16 år)

Skolesundhedsplejens servicetilbud pr. 1/6 2019
Sundhedsplejen har telefontid på alle hverdage fra klokken 8.00 - 9.30 og træffes på tlf. nr. 23312931. Du har her mulighed for at få råd og vejledning angående dit barns sundhed og trivsel. 
Her kan du se, hvad skolesundhedsplejen tilbyder jer:

 • 0. klasse: Eleverne tilbydes sammen med forældrene en sundhedssamtale og undersøgelse (motorisk screening, højde og vægtmåling, synstest og høretest)
 • 1. klasse: Eleverne tilbydes højde og vægtmåling
 • 3. klasse: Eleverne tilbydes højde og vægtmåling
 • 5. klasse: Eleverne tilbydes synstest, højde og vægtmåling samt sundhedssamtale ud fra et samtaleark, som udsendes via skoleintra.
 • 8. klasse: Eleverne tilbydes sundhedssamtale og undersøgelse (synstest, høretest, højde- og vægtmåling og farvesynstest ved behov)

Forældrene kontaktes, hvis der efter en sundhedssamtale er grund for yderligere samtale, tiltag eller henvisning. Ønsker forældrene at deltage til undersøgelse eller samtaler bedes de kontakte sundhedsplejersken, så der kan aftales en tid.