Sundhedspleje

Alle børn i Varde Kommune tilbydes sundhedspleje - læs mere om tilbuddet her

Umiddelbart efter fødslen af dit barn, bliver du kontakten af sundhedsplejen, som har forskellige tilbud til nybagte forældre. 

Kontakten kan fortsætte til dit barn er 16 år. Fra skolealderen foregår kontakten primært på dit barns skole.

Sundhedsplejen har daglig telefontid fra kl. 8.00 - 9.30. Træffes på tlf. nr.: 23312931.

Samtykkeerklæring til sundhedsplejens generelle tilbud på skolen.

Læs mere om sundhedsplejens tilbud

Fakta om sundhedsplejen

Sundhedsplejersken er din personlige vejviser i forhold til dit barns trivsel.

Sundhedsplejersken samarbejder med:

 • fødestederne
 • praktiserende læger
 • psykologer
 • sagsbehandlere
 • dagtilbud
 • skoler i jeres distrikt.

Sundhedsplejersken har ifølge Sundhedsloven pligt til at føre journal. Du kan læse dit barns journal ved at logge ind med dit NemID på Sundhedsvejen.dk

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og giver ikke oplysninger videre til anden part uden dit samtykke.

Sundhedsplejersken er en uddannet sygeplejerske, som har en specialuddannelse i sundhedspleje og forebyggelse.

Sundhedsplejen arbejder med udgangspunkt i Varde Kommunes fælles børnesyn.

Sundhedsplejen er et frivilligt tilbud. Du bestemmer selv, om du vil gøre brug af sundhedsplejen. Ønsker du ikke tilbuddet, skal du blot melde det til sundhedsplejen. Det vil så være den praktiserende læge, som følger dit barns trivsel.

Spæd- og småbørn

Sundhedsplejen har en række tilbud til familier med spæd- og småbørn.

Småbørnssundhedsplejen tilbyder besøg til:

 • Gravide ved behov
 • Alle nyfødte børn
 • Familier med særlige behov.

Hjemmebesøg efter fødslen

Alle forældre, der føder ambulant, tilbydes et besøg på 3.-6.dagen efter fødslen. Her vil sundhedsplejersken informere dig om, hvad sundhedsplejen kan tilbyde lige præcis dit barn. Du vil blive kontaktet telefonisk af sundhedsplejen for en aftale. 

Sundhedsplejen har telefontid alle hverdage fra klokken 8.00–9.30. Kontakt Sundhedsplejen på telefon 23 31 29 31.

Du har her mulighed for at få råd og vejledning angående barnets sundhed og trivsel.

Nyttige Links:

Førstegangsfødende

Sundhedsplejens tilbud til førstegangsforældre

Graviditetsbesøg

Hjemmebesøg (Barsel) Til alle forældre der føder ambulant tilbydes et besøg på 3-6.dagen efter fødslen. Du vil blive kontaktet af sundhedsplejen for en aftale.

Formålet med barselsbesøget er at give råd og vejledning om eksempelvis amning og pasning af det spæde barn. Derudover vil dit barn blive vejet.

Hjemmebesøg (Etablering)

På 7 - 10. dagen efter fødslen tilbydes I jeres hjemmebesøg nummer to.

Hjemmebesøg (4 uger)

Hjemmebesøg (2 mdr.)

Når jeres barn er ca. to måneder tilbydes i jeres sidste hjemmebesøg. Ved samme lejlighed tilbydes alle mødre en screening for fødselsdepression, som foregår i eget hjem.

Behovsbesøg/konsultation

Hvis du eller sundhedsplejersken vurderer, at der er særlige behov i forhold til at sikre barnets trivsel, kan du blive tilbudt behovskonsultation i sundhedsplejens klinik på Lerpøtvej 50  i Varde eller et ekstra hjemmebesøg.

Flergangsfødende

Sundhedsplejens tilbud til flergangsfødende - Gældende pr. 1. April 2015

 • 1. Hjemmebesøg (Barsel)
Til alle forældre der føder ambulant tilbydes et besøg på 3. – 6. dagen efter fødslen. Du vil blive kontaktet telefonisk af sundhedsplejen for en aftale.
Formålet med barselsbesøget er at give råd og vejledning om eksempelvis amning og pasning af det spæde barn. Derudover vil dit barn blive vejet.
 
 • 2. Hjemmebesøg (Etablering)
På 7. – 10. dagen efter fødslen tilbydes I jeres hjemmebesøg nummer to.
 
 • 3. Hjemmebesøg (2 mdr.)
Når jeres barn er ca. to måneder tilbydes i jeres sidste hjemmebesøg. Ved samme lejlighed tilbydes alle mødre en screening for fødselsdepression, som foregår i eget hjem.
 
 • Gruppekonsultation 1
Når dit barn er ca. 4-6 måneder tilbyder sundhedsplejersken dig, at du kan komme til en gruppekonsultation hos sundhedsplejen på Lerpøtvej 50 i Varde. Her vil du være sammen med andre mødre, der har børn på samme alder, som dig selv. Du vil få råd og vejledning angående dit barns udvikling, med særligt fokus på kost, søvn, motorisk udvikling mm.
Der er mulighed for at få dit barn vejet og målt, ligesom du kan stille eventuelle spørgsmål til sundhedsplejersken.
 
 • Individuel konsultation i sundhedsplejeklinikken på Lerpøtvej 50 i Varde, når dit barn er 8-10 måneder
Du vil få råd og vejledning angående dit barns udvikling, med særlig fokus på motorik, opdragelse, søvn, sikkerhed m.m.
Der er mulighed for at få dit barn vejet og målt, ligesom du kan stille eventuelle spørgsmål til sundhedsplejersken.

 
 • Behovsbesøg/konsultation
Hvis sundhedsplejersken vurderer, at der er særlige behov i forhold til at sikre barnets trivsel, kan du blive tilbudt behovskonsultation ved sundhedsplejersken hos sundhedsplejen på Lerpøtvej 50 i Varde eller et ekstra hjemmebesøg.
 
 • Graviditetsbesøg ved særlige behov 
Hvis din jordemoder/sundhedsplejerske vurderer, at der er behov for et besøg af sundhedsplejersken inden barnets fødsel, tilbydes du dette.

Skolebørn

Sundhedsplejen er tilknyttet de enkelte skoler i Varde Kommune. Her tilbyder kommunens sundhedsplejersker undersøgelser og samtaler.

Skolesundhedsplejen tilbyder:

 • Ind- og udskolingssamtaler med udgangspunkt i skolesundhedsprofiler
 • Individuelle sundhedssamtaler ved behov
 • Undervisning i sundhedsrelaterede emner.
   

Tilbud på skolerne

Sundhedsplejen tilbyder lovpligtig undersøgelse ved sundhedsplejerske i børnehaveklasse og 8. klasse.

De øvrige klassetrin får tilbudt sundhedsorienterende samtaler og undersøgelser efter behov.

Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen for en aftale.

Sundhedsplejersken kan efter aftale med klasselæreren deltage i sundhedsundervisningen.

 

Nyttige links:

Lus

Sikkerhed i trafikken

Servicetilbud

Sundhedsplejens Servicetilbud

Sundhedsplejen samarbejder med skolerne om skolesundhedsprofiler.
Det er et spørgeskema, der bruges til elevernes trivselsundersøgelse men også som redskab for sundhedsplejerskens arbejde og samtaler med eleverne på relevante årgange. Her kan du se, hvad skolesundhedsplejen tilbyder jer:

0. klasse:
Eleverne tilbydes sammen med forældrene en sundhedssamtale og undersøgelse. I denne forbindelse tilbydes motorisk screening, højde og vægtmåling, synstest, høretest, farvesynstest ved behov.

1. klasse:
Eleverne tilbydes højde og vægtmåling.

3. klasse:
Eleverne tilbydes højde og vægtmåling.

5. klasse:
Eleverne tilbydes synstest. Sundhedsplejersken gennemlæser skolesundhedsprofilerne, og samtaler med eleverne ved behov.

8. klasse:
Eleverne tilbydes sundhedssamtale med udgangspunkt i deres besvarelse af skolesundhedsprofilerne og undersøgelse (synstest, høretest, højde- og vægtmåling, farvesynstest ved behov).

Forældrene kontaktes, hvis der efter en sundhedssamtale er grund for yderligere samtale, tiltag eller henvisning.  Ønsker forældre at deltage til undersøgelser eller samtaler bedes de kontakte sundhedsplejersken, så der kan aftales en tid.