Sundhedspleje

Alle børn i Varde Kommune tilbydes sundhedspleje - læs mere om tilbuddet her

Umiddelbart efter fødslen af dit barn, bliver du kontakten af sundhedsplejen, som har forskellige tilbud til nybagte forældre. 

Kontakten kan fortsætte til dit barn er 16 år. Fra skolealderen foregår kontakten primært på dit barns skole.

Sundhedsplejen har daglig telefontid fra kl. 8.00 - 9.30. Træffes på tlf. nr.: 23312931.

Samtykkeerklæring til sundhedsplejens generelle tilbud på skolen.

Læs mere om sundhedsplejens tilbud

Fakta om sundhedsplejen

Sundhedsplejersken er din personlige vejviser i forhold til dit barns trivsel.

Sundhedsplejersken samarbejder med:

 • fødestederne
 • praktiserende læger
 • psykologer
 • sagsbehandlere
 • dagtilbud
 • skoler i jeres distrikt.

Sundhedsplejersken har ifølge Sundhedsloven pligt til at føre journal. Du kan læse dit barns journal ved at logge ind med dit NemID på Sundhedsvejen.dk

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og giver ikke oplysninger videre til anden part uden dit samtykke.

Sundhedsplejersken er en uddannet sygeplejerske, som har en specialuddannelse i sundhedspleje og forebyggelse.

Sundhedsplejen arbejder med udgangspunkt i Varde Kommunes fælles børnesyn.

Sundhedsplejen er et frivilligt tilbud. Du bestemmer selv, om du vil gøre brug af sundhedsplejen. Ønsker du ikke tilbuddet, skal du blot melde det til sundhedsplejen. Det vil så være den praktiserende læge, som følger dit barns trivsel.

Spæd- og småbørn

Sundhedsplejen har en række tilbud til familier med spæd- og småbørn.

Småbørnssundhedsplejen tilbyder besøg til:

 • Alle førstegangsgravide samt gravide med særlige behov
 • Alle nyfødte børn
 • Familier med særlige behov.

Hjemmebesøg efter fødslen

Alle forældre, der føder ambulant, tilbydes et besøg på 4.-5.dagen efter fødslen. Her vil sundhedsplejersken informere dig om, hvad sundhedsplejen kan tilbyde lige præcis dit barn. Du vil blive kontaktet telefonisk af sundhedsplejen for en aftale. 

Sundhedsplejen har telefontid alle hverdage fra klokken 8.00–9.30. Kontakt Sundhedsplejen på telefon 23 31 29 31.

Du har her mulighed for at få råd og vejledning angående barnets sundhed og trivsel.

Nyttige Links:

Sundhedsplejens tilbud til fødende

Sundhedsplejens tilbud til første- og flergangsfødende pr. 1/6-2019

Graviditetsbesøg (hjemmebesøg)

Alle førstegangsgravide og gravide med særligt behov tilbydes et graviditetsbesøg. Her sætter vi stor pris på, at begge forældre deltager. Vi drøfter forventninger til forældreskabet, forberedelser, amning, tilknytning til det ufødte barn, sundhedsplejens tilbud, dog hvad I eller finder relevant.

Hjemmebesøg (Barsel)

Til alle forældre der føder ambulant tilbydes et besøg på 4.-5. dagen efter fødslen. Det kan også være en lørdag.  Du vil blive kontaktet telefonisk af sundhedsplejen for en aftale.

Formålet med barselsbesøget er at give råd og vejledning om eksempelvis amning og pasning af det spæde barn. Derudover vil dit barn blive vejet.

Hjemmebesøg (Etablering)

På 10. - 14. dagen efter fødslen tilbydes I jeres hjemmebesøg nummer to. Barnet måles og vejes og undersøges grundigt og vi drøfter diverse relevante emner som anming, søvn, signaler m.m.

Hjemmebesøg (3-4 uger)

Ved 3 - 4 ugers alderen tilbydes I endnu et hjemmebesøg, hvor jeres barn vejes og vi drøfter de ting, som er relevant for jer i forhold til barnet og familiens trivsel.

Hjemmebesøg (2 mdr.)

Når jeres barn er 2 måneder tilbydes I jeres sidste hjemmebesøg. Ved samme lejlighed tilbydes alle mødre en screening for førselsdepression, som foregår i eget hjem. Vi har også særligt fokus på barnets tilknytning og den motoriske og sproglige udvikling.

Konsultation i sundhedsplejeklinikken på Lerpøtvej 50, Varde (ca. 4-6 mdr.)

Når jeres barn er 4-6 måneder tilbydes I en konsultation i sundhedsplejeklinikken. Du vil få råd og vejledning angående dit barns udvikling, med særlig fokus på kost, søvn, motorisk udvikling m.m. Derudover vil dit barn blive målt og vejet.

Konsultation i sundhedsplejeklinikken på Lerpøtvej 50, Varde (ca. 8-10 mdr.)

Når jeres barn er 8-10 mdr. tilbydes I jeres sidste konsultation med sundhedsplejersken. Du vil få råd og vejledning angående dit barns udvikling, med særlig fokus på motorik, opdragelse, søvn, sikkerhed,  overgang til dagtilbud m.m. Derudover vil dit barn blive målt og vejet.

Behovsbesøg/konsultation

Hvis sundhedsplejersken vurderer, at der er særlige behov i forhold til at sikre barnets trivsel, kan du blive tilbudt ekstra hjemmebesøg eller ekstra konsultationer på Lerpøthus i Varde.

Børn 1-5 år

Barnet følges med sundhedstjek hos egen læge en gang om året. I er dog fortsat meget velkommen til at kontakte sundhedsplejens vagttelefon på alle hverdage hvis der er ufordringer af sundhedsfaglig karakter, som vi kan hjælpe jer med.

Skolebørn

Skolebørn:

Sundhedsplejen er tilknyttet de enkelte skoler i Varde Kommune. Her tilbyder kommunens sundhedsplejersker undersøgelser og samtaler.

Skolesundhedsplejen tilbyder:

 • Ind- og udskolingssamtaler 
 • Individuelle sundhedssamtaler ved behov
 • Undervisning i sundhedsrelaterede emner
  • 0. klasse - Hygiejne (lær at vaske hænder)
  • 4. klasse - Menstruation
  • 5. klasse - Pubertet
    

Tilbud på skolerne

Sundhedsplejen tilbyder lovpligtig undersøgelse ved sundhedsplejerske i 0. klasse og 8. klasse.

De øvrige klassetrin får tilbudt sundhedsorienterende samtaler og undersøgelser efter behov.

Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen for en aftale.

Sundhedsplejersken kan efter aftale med klasselæreren deltage i sundhedsundervisningen.

 

Nyttige links:

Sikkerhed i trafikken

Servicetilbud

Skolesundhedsplejens servicetilbud pr. 1/6 2019

Sundhedsplejen har telefontid på alle hverdage fra klokken 8.00 - 9.30 og træffes på tlf. nr. 23312931. Du har her mulighed for at få råd og vejledning angående dit barns sundhed og trivsel. Her kan du se, hvad skolesundhedsplejen tilbyder jer:

0. klasse: Eleverne tilbydes sammen med forældrene en sundhedssamtale og undersøgelse (motorisk screening, højde og vægtmåling, synstest, høretest og farvesynstest ved behov)

1. klasse: Eleverne tilbydes højde og vægtmåling

3. klasse: Eleverne tilbydes højde og vægtmåling

5. klasse: Eleverne tilbydes synstest

8. klasse: Eleverne tilbydes sundhedssamtale og undersøgelse (synstest, høretest, højde- og vægtmåling og farvesynstest ved behov)

Forældrene kontaktes, hvis der efter en sundhedssamtale er grund for yderligere samtale, tiltag eller henvisning. Ønsker forældrene at deltage til undersøgelse eller samtaler bede de kontakte sundhedsplejersken, så der kan aftales en tid.

Mød din sundhedsplejerske

Oplysninger Foto
 • Annette Pedersen
 • Ledende sundhedsplejerske
 • Tlf. 24 26 84 54
 • Alslev skole (distrikt midt)