Støtte og rådgivning

Her kan du finde informationer om de forskellige former for støtte og rådgivning, som vi tilbyder familier, børn og unge.

Har du brug for rådgivning om for eksempel familieforhold eller dit barns trivsel og udvikling, kan vi hjælpe med forskellige typer af rådgivning og støtte.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dit barn

Råd og vejledning om mit barns trivsel i dagtilbud og skole

Varde Kommune hjælper børn og unge i alderen 0-18 år og deres forældre, hvis de oplever særlige udfordringer.

Tag fat i barnets lærer eller pædagog eller kontakt de fagfolk, som kommer i daginstitutionerne og skolerne. Vi har både psykologer, læsekonsulenter, tale/hørekonsulenter og fysioterapeuter/ergoterapeuter tilknyttet.

Derfor kan vi tilbyde dig hjælp, hvis: 

 • dit barn ikke trives i dagpleje, børnehave eller skole

 • du er bekymret for dit barns udvikling

 • dit barn har tale- eller sprogvanskeligheder

 • dit barn har motoriske problemer
 • du har brug for råd og vejledning til at takle dit barn hjemme.  

Vi hjælper gennem: 

 • Råd og vejledning
 • Pædagogiske og psykologiske vurderinger af problemstillinger
 • Undervisning, træning og støtte

Både forældre, lærere og pædagoger kan søge råd og vejledning hos vores fagfolk til at få løst eventuelle problemstillinger.

Hvis der er direkte kontakt med barnet i form af test, observation eller samtale, skal dit barn indstilles. Det gør du ved, at du eller dit barns lærere eller pædagoger udfylder et indstillingsskema. 

Hvis det er barnets pædagoger eller lærere, som udfylder og indsender indstillingsskemaet, skal du forinden have givet et skriftligt samtykke.

Du kan altid kontakte os direkte, hvis du gerne vil vide mere. Unge på 15 år og derover kan også henvende sig direkte til os. 

 

Hvordan indstiller jeg mit barn ?

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du indstille det til en pædagogisk psykologisk vurdering, så dit barn kan få den passende hjælp af Varde Kommune.

Når du indstiller dit barn til en pædagogisk psykologisk vurdering, beder du Varde Kommune om en vurdering af dit barn. Den imødekommer vi altid.
 

Hvem kan indstille et barn? 

Følgende kan indstille et barn til pædagogisk psykologisk rådgivning, hvis de er bekymret for barnets trivsel og udvikling:

 • Sundhedsplejersker
 • Skoleledere 
 • Daginstitutionsledere
 • Forældre
 • Børn over 15 år kan også selv kontakte Varde Kommune

Personer uden tilknytning til barnet kan ikke indstille det.

Hvis skolen, daginstitutionen eller sundhedsplejen ønsker at indstille dit barn, men du som forælder er uenig, kan du alligevel opleve, at dit barn indstilles, hvis fagpersonen oplever, at det er absolut nødvendigt at få dit barns behov for særlig hjælp vurderet.  

Hvis skolen, institutionen eller sundhedsplejen vil indstille dit barn til pædagogisk psykologisk rådgivning, vil du som forælder altid blive inddraget. 

Hvornår kan et barn blive indstillet? 

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling og trivsel og oplever, at dit barns læring og samspil med jævnaldrende og voksne er problematisk, kan du indstille dit barn til pædagogisk psykologisk rådgivning.

Før du beslutter dig for, om du skal indstille dit barn, anbefaler vi, at du snakker med skolen eller daginstitutionen og rådfører dig med én af de konsulenter, terapeuter eller psykologer, som er tilknyttet dit barns skole eller institution.  

Hvordan bliver mit barn indstillet? 

Du kan indstille dit barn gennem linket nedenfor.

Indstillingsskema

Uanset om dit barn har tale- eller høreproblemer, sociale problemer eller motoriske problemer, skal du bruge dette ansøgningsskema.

Kontakt gerne dit barns skole eller daginstitution, inden du udfylder skemaet. Få eventuelt deres hjælp til at udfylde skemaet.

Har dit barn brug for psykologhjælp?

Hvis du er bekymret for dit barns almene udvikling eller har mistanke om faglige, følelsesmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder har Varde Kommune ansat psykologer, som rådgiver eller vejleder.

Børn og unge mellem 0-18 år, som har problemer med den almene udvikling eller har faglige, følelsesmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder kan få hjælp af Varde Kommunes psykologer.

 

Hvordan får mit barn hjælp? 

Hvis du ønsker, at dit barn skal have hjælp af Varde Kommunes psykologer, skal du først udfylde et indstillingsskema.

Du kan indstille dit barn gennem linket nedenfor:

Indstillingsskema

 

Hvad kan mit barn få hjælp til?

Psykologerne rådgiver og vejleder de voksne omkring barnet om, hvordan problemstillingen tackles. Ofte vil det kræve en psykologisk undersøgelse af barnet, hvilket kræver en indstilling.

Undersøgelsen kan blandt andet bestå af samtaler med barnet, med forældrene og de lærere eller pædagoger, der har med barnet at gøre i dagligdagen.  

Psykologens undersøgelse kan også bestå af observationer af barnet og forskellige tests. 

På baggrund af den psykologiske undersøgelse rådgiver psykologen forældrene og de professionelle omkring barnet om, hvordan de takler de eventuelle problemstillinger og hvordan de støtter barnet bedst muligt i dets udvikling.

Psykologerne kan også inddrages, når pædagoger og lærere skal afgøre, om et barn er skoleparat eller når daginstitutionen eller skolen søger om støtte til et barn.

Psykologen bliver altid inddraget, når lærere og pædagoger skal vurdere, om et barn har specielle undervisningsbehov, så det skal tilbydes plads på andre institutioner eller specialskoler.

Hvis psykologen har lavet en undersøgelse, laves en skriftlig vurdering med anbefalinger af indsatsområder. Som forælder får du altid tilsendt en kopi af den skriftlige vurdering.

Har du spørgsmål eller behov for vejledning, kan du kontakte leder Mogens Sørensen på 51 16 78 77 eller mail mogs@varde.dk

 

Mindhelper.dk - Et website for dig, der er 13 - 20 år.

Har du kærestesorger? Er du bange for eksamen? Er du trist eller deprimeret? Har du problemer med din familie eller har du andre udfordringer, som du går og slås med? Så er Mindhelper.dk et website, hvor du kan søge information og hjælp.

Mindhelper.dk henvender sig til dig, som har brug for at vide noget om de udfordringer, som rammer alle unge, uden at det nødvendigvis er tegn på, at der er noget alvorligt galt.

Mindhelper.dk har både facts, som du kan blive klogere af og en brevkasse, hvor du kan læse, hvordan andre unge får råd og vejledning til deres ungdomsliv.

Langt fra alle problemer kan løses digitalt. Mindhelper.dk kan guide dig videre til at søge hjælp, hvis du har brug for det. Det kan være hjælp helt tæt på, f.eks. hos familie, gode venner eller en lærer, som du har tillid til.

Har du spørgsmål til Mindhelper.dk er du velkommen til at kontakte Julie Stein Rasmussen på tlf. nr. 29 66 68 56 eller jurc@varde.dk

Fakta

Mindhelper.dk er et partnerskabsprojekt mellem Telepsykiatrisk Center og Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark samt

 • Varde Kommune

 • Faaborg-Midtfyn Kommune

 • Svendborg Kommune

 • Odense Kommune

 

Har dit barn motoriske eller sansemæssige vanskeligheder?

Hvis dit barn har motoriske eller sansemæssige vanskeligheder, så kan Varde Kommunes fysio- og ergoterapeuter hjælpe. Fysio- og ergoterapeuterne hjælper børn og unge i alderen 0-18 år.

Det lille barn

Det lille barn, der er forsinket i sin motoriske udvikling, kan indstilles til Varde Kommunes fysio- og ergoterapeuter, hvis barnet for eksempel:

 • har fået asymmetrisk hovedfacon og dermed indskrænket bevægelighed af nakken
 • ikke vil ligge på maven
 • ikke kommer i gang med at kravle og gå inden for sædvanlig tid
 • har en diagnose, der påvirker motorikken
 • er for tidligt født
 • er uroligt.

Du kan selv indstille dit barn eller lave en indstilling i samarbejde med din sundhedsplejerske, dagplejepædagog eller pædagog i vuggestuen. 

Barnet i børnehave eller skole 

Børn i børnehaven eller skolen, der for eksempel har vanskeligheder med motorikken og med at opfatte og bearbejde sanseindtryk, kan indstilles til Varde Kommunes fysio- og ergoterapeuter.

Det ses for eksempel ved:
 
 • at de er passive på legepladsen
 • undgår fysisk kontakt med andre
 • trækker sig fra støjende omgivelser
 • er urolige ved stillesiddende aktiviteter eller i andre sammenhænge, 
 • har svært ved at følge med jævnaldrende i fysiske aktiviteter
 • har svært ved at indgå i legerelationer. 

Det kan også dreje sig om børn med en diagnose, der påvirker motorikken.

Du kan selv lave indstillingen eller lave den i samarbejde med pædagogerne i dit barns børnehave eller lærerne i dit barns skole.

Hvordan kan fysio- og ergoterapeuterne hjælpe?  

Fysio- og ergoterapeuterne kan hjælpe dit barn ved:

 • at observere det i vante omgivelser
 • undersøgelse, vurdering og test
 • at rådgive og vejlede forældre og andre relevante
 • behandling og træning i kortere perioder
 • træning på motorikhold.


Har du spørgsmål eller behov for vejledning, kan du kontakte:

 • ergoterapeut Anne Serritzlew  på 51 16 78 76 eller mail anse@varde.dk
 • fysioterapeut Eva M. Husted på 51 16 78 65 eller mail evmh@varde.dk
 • fysioterapeut Gurli B. Feierskov på 23 62 84 43 eller mail gubf@varde.dk
 • fysioterapeut Vibeke H. Ludvigsen på 51 16 78 56 eller mail vhsl@varde.dk

 

Har dit barn tale- sprog og hørevanskeligheder?

Børn og unge i alderen 0-18 år, som har problemer med sprog, tale eller hørelse, kan få hjælp af kommunens tale-hørekonsulenter. 

For at få hjælp skal barnet eller den unge først indstilles via Indstillingsskema
 

Når indstillingen er modtaget, laves en vurdering af barnets sprog og herefter tilrettelægges en indsats med udgangspunkt i barnets vanskeligheder. 

Forældre og pædagogisk personale er aktive samarbejdspartnere omkring barnets udfordringer. 

 

Tværfagligt samarbejde

Tale-hørekonsulenterne samarbejder med psykologer, læsekonsulenter, Fys/ergoterapeuter, speciallæger, taleinstitutter, audiologiske afd. VISO mm. 

 

Tale-hørekonsulenternes foldere

Sproglig udvikling 0 - 3 år

Barnets sprog 3 - 6 år

Hæse stemmer

Stammen

Støj

 

Har dit barn vanskeligheder med at læse og stave?

Hvis dit barn har svært ved at læse og stave, så tilbyder Varde kommunes læsekonsulenter rådgivning og vejledning.

Læsekonsulenterne arbejder primært konsultativt ved at vejlede/rådgive de voksne omkring barnet, så de bevidstgøres om deres muligheder for at hjælpe barnet/den unge.

Vejledningen kan tage udgangspunkt i en faglig afdækning af dit barn eller en samtale med relevante samarbejdspartnere. På baggrund af testen eller samtalen vejledes og rådgives I forældre og skole.

Læsekonsulenterne deltager efter behov i ressourcecentermøder, statusmøder og koordineringsmøder, hvor skole og forældre kan fremlægge deres bekymringer i forhold til barnets skriftsproglige udvikling. Drøftelsen på mødet kan føre til flere konsultative møder. Hvis det vurderes relevant og nødvendigt kan barnet indstilles til læsekonsulenterne, hvor der oprettes en sag på barnet.

Åben Familierådgivning

Hvis jeres familie har problemer, så kan I bruge Varde Kommunes åbne familierådgivning, som vejleder familier med børn i forhold til et bredt spektrum af problemer.

Børn, unge og forældre kan henvende sig anonymt til Varde Kommunes åbne familierådgivning for at få råd og vejledning.

Den åbne familierådgivning er sammensat af følgende faggrupper:
 • Socialrådgiver 
Unge over 15 år og forældre kan henvende sig til den relevante fagperson for råd, vejledning og korte samtaleforløb.

Et forløb kan højst bestå af tre samtaler.

Er der behov for flere, bliver der oprettet en sag. 

 

Hvad kan jeg få hjælp til? 

Til den åbne familierådgivning kan du få rådgivning, hvis dit barn har:

 • Følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Vanskeligheder med at bearbejde og opfatte sanseindtryk
 • Vanskeligheder ved at indgå i sociale og faglige fællesskaber.
   

Hvordan kontakter jeg den åbne familierådgivning? 

Du henvender dig telefonisk til familierådgivningen ved ringe på 20 59 06 08.

Du kommer i telefoniskkontakt med en socialrådgiver eller får evt. en tid til en personlig samtale med vedkommende.

Rådgivningen har åben fra torsdag kl.15 til 16.45 (dog lukket helligdage og i juli).