Spildevandsplan 2010 til 2015

Der er udarbejdet en samlet spildevandsplan for hele Varde Kommune. De væsentligste temaer i planen er optimering af anlæg og drift, klimatilpasning og forureningsbegrænsning.

I planen beskrives den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Varde Kommune. Planen omfatter blandt andet separering af kloak i en række byer, centralisering af spildevandsrensningen samt forbedret spildevandsrensning i det åbne land. 

Kortet nedenfor viser områderne som er omfattet i spildevandsplanen.

Vis stort kort

Læs spildevandsplan og tillæg her.

Tillæg til spildevandsplanen

Tillæg 1

Tillæg 2

Tillæg 3

Tillæg 4

Tillæg 5

Tillæg 6

Tillæg 7

Tillæg 8

Kortbilag

KORTBILAG (ALLE I MÅLESTOKSFORHOLD 1:5000)

2.01 Kloakoplande Ølgod 

2.02 Kloakoplande Strellev

2.03 Kloakoplande Lindbjerg

2.04 Kloakoplande Krusbjerg

2.05 Kloakoplande Gårde

2.06 Kloakoplande Skovlund Nord

2.07 Kloakoplande Asp

2.08 Kloakoplande Horne Bjerrremose

2.09 Kloakoplande Tistrup

2.10 Kloakoplande Skovlund

2.11 Kloakoplande Kvie Sø

2.12 Kloakoplande Ansager

2.13 Kloakoplande Hodde

2.14 Kloakoplande Sig

2.15 Kloakoplande Mejls

2.16 Kloakoplande Karlsgårde

2.17 Kloakoplande Nordenskov

2.18 Kloakoplande Starup

2.19 Kloakoplande Næsbjerg

2.20 Kloakoplande Vrenderup

2.21 Kloakoplande Agerbæk

2.22 Kloakoplande Fåborg

2.23 Kloakoplande Årre

2.24 Kloakoplande Hjortkær

2.25 Kloakoplande Roust

2.26 Kloakoplande Rousthøje

2.27 Kloakoplande Varde Syd

2.28 Kloakoplande Varde Øst

2.29 Kloakoplande Varde Nord

2.30 Kloakoplande Varde Vest

2.31. Kloakoplande Alslev

2.32 Kloakoplande Tinghøj Orten

2.33 Kloakoplande Billum

2.34 Kloakoplande Janderup

2.35 Kloakoplande Oksbøl

2.36 Kloakoplande Oksbøllejren

2.37 Kloakoplande Ho Nørballe

2.38 Kloakoplande Blåvand

2.39 Kloakoplande Vejers

2.40 Kloakoplande Grærup

2.41 Kloakoplande Vrøgum

2.42 Kloakoplande Kærup

2.43 Kloakoplande Jegum

2.44 Kloakoplande Kærup Nord

2.45 Kloakoplande Vittarp

2.46 Kloakoplande Outrup

2.47 Kloakoplande Henne Stationsby

2.48 Kloakoplande Stausø

2.49 Kloakoplande Henneby

2.50 Kloakoplande Henne Strand

2.51 Kloakoplande Lunde

2.52 Kloakoplande Kvong

2.53 Kloakoplande Lydum

2.54 Kloakoplande Nørre Nebel

2.55 Kloakoplande Houstrup Syd

2.56 Kloakoplande Lønne Houstrup

2.57 Kloakoplande Nymindegab


 

ØVRIGE BILAG

Bilag 1 - Deloplande - Plan 

Bilag 2 - Udløb Plan

Bilag 3 - Renseanlæg 

Bilag 4 - Ejendomme der evt. skal have påbud og undersøges nærmere 

Bilag 5 - Berørte matrikler ved kloakering i Henne By 

Bilag 6 - Dimensionering af kloaksystem i Varde Kommune