Viser 1 til 16 ud af 730 resultater

Sortér efter:

 1. "STOP OP"- mental sundhed gennem mindfulness

  Center for Sundhedsfremme har udviklet lydfiler til "STOP OP" og målrettet dem til forskellige aldersgrupper så alle- ung som gammel- kan være med og på den måde arbejde med sig selv og mental sundhed. Hent lydfil for børn Hent lydfil for unge Hent lydfil for voksne STOP OP- en del af ...

 2. About Varde Municipality

  We have all the conditions you need to form a happy family life and an exciting career along with the chance to experience multiple sights and events up close. Geographically speaking, Varde Municipality is located on the southwestern part of Denmark and stretches over 1256 km2- making it the fifth ...

 3. Affald fra virksomheder

  ... Få overblik over, hvordan din virksomhed kommer af med affaldet og miljøregler i Varde Kommune ...

 4. Affald fra virksomheder

  Din Forsyning varetager al håndtering af affald i Varde Kommune- det gælder både affald fra almindelige husstande, sommerhuse og erhverv.  Genbrugspladser Erhverv på genbrugspladsen Traktorer på genbrugspladsen Gå til Din Forsynings hjemmeside Find information om blandt andet anmeldelse og ...

 5. Affald og genbrugspladser

  Det er Din Forsyning A/S der varetager al håndtering af affald fra Varde Kommune, herunder drift af genbrugspladser samt indsamling af affald ved helårshuse og sommerhuse. Du kan finde mere information ved at linke på nedenstående emner.   Indsamling af restaffald Indsamling af genbrugsmateriale  - ...

 6. Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven- Matr.nr. 57a Vandflod By, Oksby

  NBL § 3 mfl.- Forskellige forhold ved Blåvand Zoo Se afgørelse her 2. Februar 2017- 14:13 2. Marts 2017- 23:59 Miljø ...

 7. Afgørelse om forlængelse af rørbro i Kolle Nord Grøft- Nr. Nebel

  Varde Kommune har givet tilladelse til at forlænge en eksisterende rørbro i Kolle Nord Grøft med 3 meter. Rørbroen ligger under Klintingvej i Nørre Nebel Skov syd for Nr. Nebel. Afgørelsen kan påklages indtil 23. november 2016 kl. 12.00. Se i øvrigt klagevejledning sidst i afgørelsen. Se hele ...

 8. Afgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning på Kærgårdvej 7 i Oksbøl

  Varde Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning beliggende på ejendommen Kærgårdvej 7 i Oksbøl. I høringsperioden har Varde Kommune modtaget én indsigelse mod nedrivningen. Udvalget for Plan og Teknik behandlede sagen på mødet den 17. november 2016 ...

 9. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt- Kærnvej 10, 6830 Nr. Nebel

  Jordressourcebekendtgørelse § 9 og VVM-bekendtgørelse- Skovrejsningstilladelse Se hele tilladelsen inkl. kortbilag 7. December 2016- 10:20 4. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 10. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt- matr.nr. 10b V. Vrøgum By, Ål

  Jordressourcebekendtgørelse og VVM-bekendtgørelse- Tilladelse til skovrejsning i uønsket skovrejsningsområde Se hele tilladelsen med kortbilag 23. August 2016- 14:59 21. September 2016- 23:59 Miljø ...

 11. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt- Tarpvej 211, 6830 Nørre Nebel

  Jordressourcebekendtgørelse §§ 8 og 9 og VVM-bekendtgørelse Se afgørelsen her   14. Februar 2017- 13:56 14. Marts 2017- 23:56 Miljø ...

 12. Afgørelse om VVM pligt for etablering af Vådområde i Kvong

  Varde Kommune har truffet afgørelse om at et projekt for etablering af et vådområde i Kvong Mose, nord for Kvong By ikke er omfattet af VVM pligt. Afgørelsen om VVM pligt Bilag 1: VVM- Screening   31. August 2016- 9:41 28. September 2016- 23:59 VVM ...

 13. Afgørelse om VVM pligt for fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk

  Varde Kommune har truffet afgørelse om at projektet til fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk ikke er omfattet af VVM pligt. Afgørelse om VVM pligt Bilag 1: VVM- Screening. Hele projektbeskrivelsen kan læses under http://www.vardekommune.dk/projekter. 14. Marts 2017- 8:58 11. April 2017- 14:58 VVM ...

 14. Afgørelse om VVM pligt for passage ved Ansager Mølle Dambrug

  Varde Kommune har truffet afgørelse om at projektet til etablering af passage ved Ansager Mølle Dambrug ikke er omfattet af VVM pligt. Afgørelse om VVM pligt Bilag 1: VVM- Screening. Hele projektbeskrivelsen kan læses under http://www.vardekommune.dk/projekter. 14. Marts 2017- 8:04 11. April 2017- ...

 15. Afgørelse om VVM pligt for passage ved Kærbæk Dambrug

  Varde Kommune har truffet afgørelse om at projektet til etablering af passage ved Kærbæk Dambrug ikke er omfattet af VVM pligt. Afgørelse om VVM pligt Bilag 1: VVM- Screening. Hele projektbeskrivelsen kan læses under http://www.vardekommune.dk/projekter. 14. Marts 2017- 8:02 11. April 2017- 15:02 ...

 16. Afgørelse vandløbslov Ålestrømmen- Strib sø vest, Strib sø øst

  Afgørelse efter vandløbsloven til ændring af vandstanden i Strib Sø Vest og Strib Sø Øst, samt anlæggelse af stryg i og genslyngning  af Ålestrømmen.   Varde kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven og godkendt vedlagte projekt.   Klagefristen er senest den 31. januar 2017. Klagevejledning ...

Sider