Viser 1 til 16 ud af 1639 resultater

Sortér efter:

 1. "STOP OP"- mental sundhed gennem mindfulness

  Center for Sundhedsfremme har udviklet lydfiler til "STOP OP" og målrettet dem til forskellige aldersgrupper så alle- ung som gammel- kan være med og på den måde arbejde med sig selv og mental sundhed. Hent lydfil for børn Hent lydfil for unge Hent lydfil for voksne STOP OP- en del af ...

 2. 32 skønne cykelruter

  32 cykelruter i hele Varde Kommune er kortlagt til glæde for cykelglade borgere og turister. Turene varierer i længde fra 7 til 28 kilometer og dækker hele kommunen. Der er masser af skønne ture i nærheden af byer og ude i naturen. I øst kan man lade sige føre rundt om skønne Kvie Sø og Karlsgårde ...

 3. About Varde Municipality

  We have all the conditions you need to form a happy family life and an exciting career along with the chance to experience multiple sights and events up close. Geographically speaking, Varde Municipality is located on the southwestern part of Denmark and stretches over 1256 km2- making it the fifth ...

 4. ADM forlængelse af tidligere tilladelse- indvinding af grundvand til vanding af afgrøder

    ADM forlængelse Stilbjergvej 28, 6800 Varde, matrikel nr. 2v, Orten, Varde Jorder   Se tilladelse: 16. Juli 2018- 12:41: 13. August 2018- 23:59 Vandmiljø ...

 5. Administration af spildevandsforhold

  Større emneområder kan søges frem via menuen til højre. Finder du ikke emnet behandlet her, er der desuden en række svar på de mest almindelige spørgsmål nederst på denne side. Har du spørgsmål som du ikke finder svar på herunder, kan du kontakte Varde Kommune på telefon 7994 6800 eller pr. mail ...

 6. Afbrændingsforbud er ophævet

  Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning fra mandag 13. august kl. 17.00 det afbrændingsforbud, der blev udstedt jævnfør beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner 2. juli 2018.   Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr som har medført en ...

 7. Affald fra virksomheder

  ... Få overblik over, hvordan din virksomhed kommer af med affaldet og miljøregler i Varde Kommune ...

 8. Affald og genbrugspladser

  Det er Din Forsyning A/S der varetager al håndtering af affald fra Varde Kommune, herunder drift af genbrugspladser samt indsamling af affald ved helårshuse og sommerhuse. Du kan finde mere information ved at linke på nedenstående emner.   Åbningstider på genbrugspladser Indsamling af restaffald ...

 9. Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven- Matr. nr. 1r Vestkær By, Ølgod m.fl.

  Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, afslag på dispensation og påbud om retablering.  Se afgørelserne vedr. matr nr. 1r Vestkær By, Ølgod og 10al Adsbøl By, Strellev her Se afgørelserne vedr. matr nr. 10al Adsbøl By, Strellev her: 10. Juli 2017- 8:00: 7. August 2017- 23:59 Miljø ...

 10. Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven- matr.nr. 4a Ounbøl By, Tistrup

  NBL § 3 og PL § 35- Lovliggørende tilladelse/dispensation til udvidelse af en sø og påbud om retablering af eng Se afgørelse her: 8. August 2017- 14:22: 5. September 2017- 23:59 Miljø ...

 11. Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven- Matr.nr. 57a Vandflod By, Oksby

  NBL § 3 mfl.- Forskellige forhold ved Blåvand Zoo Se afgørelse her 2. Februar 2017- 14:13 2. Marts 2017- 23:59 Miljø ...

 12. Afgørelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven §- anlæggelse af 3 gydestryg for laks i Grindsted Å.

  Varde Kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven i projekt til udlægning af gydegrus på tre lokaliteter i Grindsted Å.   Klagevejledning fremgår af bilag 1. Klagefristen er den 4.juli 2018.   Se tilladelse- dispensation efter NBL og tilladelse efter VL Grindsted Å ...

 13. Afgørelse og tilladelse til retablering af dambrugsareal efter ophørt drift

  Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at retablere dambrugsareal efter ophørt drift. Matr.nr. 2s Haltrup By, Øse Se tilladelse: 11. September 2018- 12:58: 9. Oktober 2018- 23:59 Vandmiljø ...

 14. Afgørelse om dispensation fra vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til projektet i Porsmose-Skamstrup Bæk

  Varde Kommune meddeler dispensation fra vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til projektet i Porsmose-Skamstrup Bæk. Du kan læse mere om projektet i projektmaterialet, hvori du også finder de indkomne kommentarer fra høringsperioden.- Projektmateriale Klagefristen for dispensationerne er 4 uger, ...

 15. Afgørelse om forlængelse af rørbro i Kolle Nord Grøft- Nr. Nebel

  Varde Kommune har givet tilladelse til at forlænge en eksisterende rørbro i Kolle Nord Grøft med 3 meter. Rørbroen ligger under Klintingvej i Nørre Nebel Skov syd for Nr. Nebel. Afgørelsen kan påklages indtil 23. november 2016 kl. 12.00. Se i øvrigt klagevejledning sidst i afgørelsen. Se hele ...

 16. Afgørelse om ikke påbud om undersøgelse af olieforurening ved Varde Sydhavn

  Afgørelse om ikke påbud om undersøgelse af olieforurening ved Varde Sydhavn Se afgørelse  : 1. Oktober 2018- 14:17: 29. Oktober 2018- 23:59 Miljø ...

Sider