Viser 1 til 16 ud af 902 resultater

Sortér efter:

 1. "STOP OP"- mental sundhed gennem mindfulness

  Center for Sundhedsfremme har udviklet lydfiler til "STOP OP" og målrettet dem til forskellige aldersgrupper så alle- ung som gammel- kan være med og på den måde arbejde med sig selv og mental sundhed. Hent lydfil for børn Hent lydfil for unge Hent lydfil for voksne STOP OP- en del af ...

 2. About Varde Municipality

  We have all the conditions you need to form a happy family life and an exciting career along with the chance to experience multiple sights and events up close. Geographically speaking, Varde Municipality is located on the southwestern part of Denmark and stretches over 1256 km2- making it the fifth ...

 3. Affald fra virksomheder

  ... Få overblik over, hvordan din virksomhed kommer af med affaldet og miljøregler i Varde Kommune ...

 4. Affald fra virksomheder

  Din Forsyning varetager al håndtering af affald i Varde Kommune- det gælder både affald fra almindelige husstande, sommerhuse og erhverv.  Genbrugspladser Erhverv på genbrugspladsen Traktorer på genbrugspladsen Gå til Din Forsynings hjemmeside Find information om blandt andet anmeldelse og ...

 5. Affald og genbrugspladser

  Det er Din Forsyning A/S der varetager al håndtering af affald fra Varde Kommune, herunder drift af genbrugspladser samt indsamling af affald ved helårshuse og sommerhuse. Du kan finde mere information ved at linke på nedenstående emner.   Åbningstider på genbrugspladser Indsamling af restaffald ...

 6. Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven- Matr. nr. 1r Vestkær By, Ølgod m.fl.

  Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, afslag på dispensation og påbud om retablering.  Se afgørelserne vedr. matr nr. 1r Vestkær By, Ølgod og 10al Adsbøl By, Strellev her Se afgørelserne vedr. matr nr. 10al Adsbøl By, Strellev her: 10. Juli 2017- 8:00: 7. August 2017- 23:59 Miljø ...

 7. Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven- matr.nr. 4a Ounbøl By, Tistrup

  NBL § 3 og PL § 35- Lovliggørende tilladelse/dispensation til udvidelse af en sø og påbud om retablering af eng Se afgørelse her: 8. August 2017- 14:22: 5. September 2017- 23:59 Miljø ...

 8. Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven- Matr.nr. 57a Vandflod By, Oksby

  NBL § 3 mfl.- Forskellige forhold ved Blåvand Zoo Se afgørelse her 2. Februar 2017- 14:13 2. Marts 2017- 23:59 Miljø ...

 9. Afgørelse om forlængelse af rørbro i Kolle Nord Grøft- Nr. Nebel

  Varde Kommune har givet tilladelse til at forlænge en eksisterende rørbro i Kolle Nord Grøft med 3 meter. Rørbroen ligger under Klintingvej i Nørre Nebel Skov syd for Nr. Nebel. Afgørelsen kan påklages indtil 23. november 2016 kl. 12.00. Se i øvrigt klagevejledning sidst i afgørelsen. Se hele ...

 10. Afgørelse om ikke VVM-pligt for regulering af rørlagte tilløb til Rolfsø kanal- Fidde Strøm

  Varde Kommune har truffet afgørelse om at regulering af rørlagte tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm, ikke er omfattet af VVM pligtig. Se afgørelse om ikke VVM pligt her Se forslag til vandløbsregulering her: 1. September 2017- 12:00: 29. September 2017- 12:00 VVM ...

 11. Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan 35 Varde nord

  Miljøstyrelsen har den 22. maj 2017 givet tilladelse til at reducere skovbyggelinjen indenfor området for lokalplan 35 i Varde nord. se lokalplan 35 se afgørelsen Afgørelsen kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeriet eller til anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. ...

 12. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt- Kærnvej 10, 6830 Nr. Nebel

  Jordressourcebekendtgørelse § 9 og VVM-bekendtgørelse- Skovrejsningstilladelse Se hele tilladelsen inkl. kortbilag 7. December 2016- 10:20 4. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 13. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt- matr.nr. 10b V. Vrøgum By, Ål

  Jordressourcebekendtgørelse og VVM-bekendtgørelse- Tilladelse til skovrejsning i uønsket skovrejsningsområde Se hele tilladelsen med kortbilag 23. August 2016- 14:59 21. September 2016- 23:59 Miljø ...

 14. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt- Tarpvej 211, 6830 Nørre Nebel

  Jordressourcebekendtgørelse §§ 8 og 9 og VVM-bekendtgørelse Se afgørelsen her   14. Februar 2017- 13:56 14. Marts 2017- 23:56 Miljø ...

 15. Afgørelse om skovrejsning- matr. nr. 1cn Agerkrog By, Tistrup og 2a Tistrup By, Tistrup

  Mljøvurderingslovbekendtgørelsen § 16- Screeningsafgørelse vedr. skovrejsning  Se afgørelsen her: 11. August 2017- 11:17: 8. September 2017- 11:17 Miljø ...

 16. Afgørelse om skovrejsning- Matr.nr. 1bh Øse By, Øse

  Jordressourcebekendtgørelsen og miljøvurderingslovbekendtgørelsen- Tilladelse til skovrejsning og screeningsafgørelse Se afgørelse og kortbilag her: 24. August 2017- 16:30: 21. September 2017- 23:59 Miljø ...

Sider