Viser 1 til 16 ud af 440 resultater

Sortér efter:

 1. "STOP OP"- mental sundhed gennem mindfulness

  Center for Sundhedsfremme har udviklet lydfiler til "STOP OP" og målrettet dem til forskellige aldersgrupper så alle- ung som gammel- kan være med og på den måde arbejde med sig selv og mental sundhed. Hent lydfil for børn Hent lydfil for unge Hent lydfil for voksne STOP OP- en del af ...

 2. 32 skønne cykelruter

  32 cykelruter i hele Varde Kommune er kortlagt til glæde for cykelglade borgere og turister. Turene varierer i længde fra 7 til 28 kilometer og dækker hele kommunen. Der er masser af skønne ture i nærheden af byer og ude i naturen. I øst kan man lade sige føre rundt om skønne Kvie Sø og Karlsgårde ...

 3. About Varde Municipality

  We have all the conditions you need to form a happy family life and an exciting career along with the chance to experience multiple sights and events up close. Geographically speaking, Varde Municipality is located on the southwestern part of Denmark and stretches over 1256 km2- making it the fifth ...

 4. Administration af spildevandsforhold

  Større emneområder kan søges frem via menuen til højre. Finder du ikke emnet behandlet her, er der desuden en række svar på de mest almindelige spørgsmål nederst på denne side. Har du spørgsmål som du ikke finder svar på herunder, kan du kontakte Varde Kommune på telefon 7994 6800 eller pr. mail ...

 5. Afbrændingsforbud er ophævet

  Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning fra mandag 13. august kl. 17.00 det afbrændingsforbud, der blev udstedt jævnfør beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner 2. juli 2018.   Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr som har medført en ...

 6. Affald fra virksomheder

  ... Få overblik over, hvordan din virksomhed kommer af med affaldet og miljøregler i Varde Kommune ...

 7. Affald og genbrugspladser

  Det er Din Forsyning A/S der varetager al håndtering af affald fra Varde Kommune, herunder drift af genbrugspladser samt indsamling af affald ved helårshuse og sommerhuse. Du kan finde mere information ved at linke på nedenstående emner.   Åbningstider på genbrugspladser Nyt affaldsregulativ er ...

 8. Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dyre- og forlystelsespark ved Nr. Nebel

  Varde Kommune har den 2. maj 2019 modtaget en  ansøgning om VVM-screening af etablering af dyre- og forlystelsespark ved Blåbjergvej 20 Nørre Nebel.   Vurdering Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM ...

 9. Afgørelse om ikke VVM-pligt for solenergianlæg ved Sakskærvej i Orten

  Varde Kommune har den 16. maj 2019 modtaget ansøgning om etablering af solceller og solfangere på adressen Sakskærvej 30, 6800 Varde ved Orten. Projektet indeholder ønske om etablering af 90m2 solfangere og 300m2 solceller. Vurdering Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at ...

 10. Afgørelse om principsag for ændrede kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard, Varde

  Varde Byråd besluttede den 3. september 2019 at godkende, at det nødvendige plangrundlag for ændringen af eksisterende rammeområder 23.02.E02, 23.02.E09, 23.02.B11 og 23.02.B02 til fremtidige rammeområder for centerområde og lettere erhverv kan udarbejdes. Se orienteringsbrev om Byrådets beslutning ...

 11. Afgørelse- Byrådets beslutning- Imødekommelse af ansøgning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Nygaards Afrika og dyrepark

  Byrådet har den 5. november 2019 imødekommet ansøgning om ændring af plangrundlaget for matr. nr. 8a Lydum By, Lydum og matr. nr. 19 Lydumgård Lydum, omfattende Nygaards Afrika og dyrepark. Idéer og forslag er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger og er indgået i den politiske proces. Resumé ...

 12. Afgørelse- Rydning af skov ved Avtrupvej

  VVM § 16-  Afgørelse efter lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projektet (VVM) til rydning af skov med henblik på omlægning til landbrugsdrift på matr.nr. 4e Avtrup By, Fåborg. Se hele afgørelsen Screening og screeningsafgørelse Kortbilag : 25. Oktober 2019- 8 ...

 13. Afgørelse- VVM-screening Barbara Hule Bæk

  Esbjerg Kommune og Varde Kommune afgør, at retablering af dæmning med rørbro over Barbara Hule Bæk ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport. (jf. Miljøvurderingslovens §21) Se afgørelse  : 4. November 2019- 12:37: 2. ...

 14. Afgørelse- §35- Fortank til husdyrgødning- Nymindegabvej 120, 6855 Outrup

  Afgørelse på anmeldelse af etablering af en fortank Nymindegabvej 120, 6855 Outrup Klagefrist: den 14. august 2017 Se afgørelse: 14. Juli 2017- 9:47: 14. August 2017- 23:59 Miljø ...

 15. Aflastning for voksne handicappede

  Formålet med aflastningen er, at støtte Jer i at drage omsorg for Jeres familiemedlem og give mulighed for, fortsat at kunne leve et aktivt liv med egne interesser og sociale kontakter.          Aflastningen kan foregå på både hverdage og i weekender. Såfremt aflastningen foregår i hverdage, følger ...

 16. Aftenskoler

  Aftenskolerne i Varde Kommune har et stort udvalg af undervisningstilbud og foredrag, der giver dig mulighed for at lære og opleve noget nyt.       Værd at vide om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning I kan søge om tilskud, hvis jeres forening arbejder med folkeoplysende voksenundervisning ...

Sider