Viser 1 til 16 ud af 730 resultater

Sortér efter:

 1. Endelig afgørelse- etablering af gyllebeholder- 2017- Søndersøvej 20- 6854 Henne

  Varde kommune har afgjort, at gyllebeholderen kan etableres som anmeldt, uden at der skal udarbejdes et tillæg til eksisterende §12 miljøgodkendelse for ejendommen efter husdyrloven. Se tilladelse: 23. Maj 2017- 7:59: 20. Juni 2017- 23:59 Miljø ...

 2. JORDVARMEANLÆG- Debelvej 42a, 6753 Agerbæk

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Debelvej 42a, 6853 Agerbæk: 22. Maj 2017- 14:00: 19. Juni 2017- 14:00 Miljø ...

 3. Grøn Ordning

  Hvad er Grøn ordning?                                                                                                   Regeringen ønsker at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark. Derfor har Energiministeren oprettet en ”Grøn Ordning”, der skal styrke lokale landskabelige og rekreative ...

 4. Afgørelse- Skolegade og Toften, 6818 Årre

  NBL § 26a- Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre Se afgørelse her: 17. Maj 2017- 15:34: 14. Juni 2017- 23:59 Miljø ...

 5. Dispensation- Lundvej 183, 6800 Varde

  NBL § 16- Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til en tilbygning Se afgørelsen og kortbilag her: 17. Maj 2017- 13:26: 14. Juni 2017- 23:59 Miljø ...

 6. Landzonetilladelse- Husstandsvindmølle- Ringkøbingvej 270, 6800 Varde

  Ringkøbingvej 270, Matr.nr. 26 c, Stundsig By, Horne PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til husstandsvindmølle. Klagefrist: 14. juni 2017 Se tilladelse: 17. Maj 2017- 11:04: 14. Juni 2017- 23:59 Landzonetilladelser ...

 7. Etablering af ny højvandssluse i Henne Mølle Å

  Natur Rådgivningen har på vegne af Aage V. Jensen Naturfond fremsendt ansøgning om de fornødne godkendelser og dispensationer til etablering af en ny højvandssluse i Henne Mølleå ved Henne Mølle og Porsmosevej. Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 4 uger fra den 16. maj 2017 ...

 8. Afgørelse- skift mellem dyretyper- Torrupvej 51B, 6800 Varde

  Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Torrupvej 51B, 6800 Varde Klagefrist: 14 juni 2017 Se tilladelse: 16. Maj 2017- 11:45: 14. Juni 2017- 23:59 Miljø ...

 9. Ølgod Biogas

  Borgermøde Der afholdes borgermøde den 17. maj 2017 kl. 17-19  i kantinen på Varde Rådhus, Bytoften 2, Varde læs mere om projektet: 17. Maj 2017- 17:00 VVM ...

 10. Udbud på indkøb af traktorer

  Procedure For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/69144588.aspx   Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af ...

 11. Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelses loven til udskiftning af bro iver Plumpvad bæk

  Varde Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven §3 til udskiftning af bro over Plumpvad bæk st. 890 m Se vedhæftede tilladelse.: 15. Maj 2017- 13:25: 12. Juni 2017- 12:00 Vandmiljø ...

 12. Tilladelse- etablering af jordvarmeanlæg- Ho Bugt Vej 28, 6852 Billum

  Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Se tilladelse: 15. Maj 2017- 11:55: 12. Juni 2017- 23:59 Miljø ...

 13. Afgørelse- anmeldelse om opførelse af maskinhus- Bordrupvej 4. 6840 Oksbøl

  Afgørelsen træffes i medfør af § 25 i bekendtgørelse nr. 211 af 28/2 2017 om tilladelse til og godkendelse mv. af husdyrbrug (herefter benævnt Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Se tilladelse: 15. Maj 2017- 8:43: 12. Juni 2017- 23:59 VVM ...

 14. Afgørelse- etablering af ensilageplads- Billumgårdevej 49, 6852 Billum

  §26 afgørelse om etablering af ensilageplads på Billumgårdevej 49, 6852 Billum Klagefrist 14. juni 2017 Se afgørelse: 11. Maj 2017- 15:21: 14. Juni 2017- 23:59 Miljø ...

 15. Afgørelse- Ansøgning om miljøgodkendelse- Hesselho Dambrug

  Afgørelse om indsendelse af revideret ansøgning om miljøgodkendelse af Hesselho Dambrug. Se afgørelse: 11. Maj 2017- 15:18: 8. Juni 2017- 23:59 Miljø ...

 16. Afgørelse- Ansøgning om miljøgodkendelse- Haltruplund Dambrug

  Afgørelse om indsendelse af revideret ansøgning om miljøgodkendelse af Haltruplund Dambrug Se afgørelse: 11. Maj 2017- 15:13: 8. Juni 2017- 23:59 Miljø ...

Sider