Viser 1 til 16 ud af 902 resultater

Sortér efter:

 1. Tilladelse- ny boring- grusvask- Stilbjergvej 112, 6800 Varde

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en boring til grusvask i forbindelse med en råstofindvinding på på de arealer der tilhører Stilbjergvej 112. 6800 Varde. NY BORING- Grusvask- Stilbjergvej 112, 6800 Varde, matrikel nr.4i Lunderup Hgd. Varde Jorder Se tilladelse Kortbilag: 20. ...

 2. Ansøgning om udvidelse af kvægbrug på Krovej 4, 6800 Varde

  Bemærkninger til ansøgningen skal indsendes senest den 6. oktober 2017. Se ansøgning Bilag Ansøgning om tillæg til § 12 miljøgodkendelse: Onsdag, September 20, 2017- 12:01: Fredag, Oktober 6, 2017- 12:00 Miljø ...

 3. Spil Dansk 2017

  Rundt om i kommunen afholdes koncerter, arrangementer for børn og workshops, alle med dansk musik som omdrejningspunkt. Spil Dansk i Varde Kommune har inviteret en række foreninger og institutioner til at byde ind med arrangementer i ugen. Alle arrangementer vil blive opført i programmet på denne ...

 4. Dispensation- Tømmerpladsen 20, 6800 Varde

  NBL § 16- Efterfølgende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til en tilbygning Se afgørelsen inkl. kortbilag her: 20. September 2017- 11:49: 18. Oktober 2017- 23:49 Miljø ...

 5. Vandværk- øget indvinding- Gårde Vandværk, Svanehøjvej 26, 6870 Ølgod

  Se tilladelse Bilag 2- detaljerkort 1.5000- Gårde Vandværk Bilag 3- oversigtskort 1.25000- Gårde Vandværk Bilag 4- VVM screening Bilag 4a- VVM screnning- kort 1.50000- Gårde Vandværk Bilag 5- Klagevejledning- Vandforsyningsloven: 20. September 2017- 11:27: 18. Oktober 2017- 23:59 Vandmiljø ...

 6. Skovrejsning i Vrøgum- matr.nr. 8e V. Vrøgum By, Ål

  Skovrejsning i Vrøgum – matr. nr. 8e V. Vrøgum By, Ål Offentliggjort  20. september 2017 Klagefrist 18. oktober 2017 § 8 Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 637 af d. 10. juni 2010 (Jordressourcebekendtgørelsen) § 21 Lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer ...

 7. Afgørelse- anmeldelse af ensilageplads- Over Fiddevej 33, 6854 Henne

  Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges en ny ensilageplads. Det bliver to plansiloer med en bredde på 14 meter og en længde 50 meter, ialt 1.400 m². Derudover etableres en forplads på 232 m². Etableringen kan ske, uden at det kræver godkendelse efter § 16 i husdyrloven. Se tilladelse: 20. ...

 8. Markvanding- Fornyelse- Gl Præstevej 5- 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Gl Præstevej 5, 6800 Varde, matrikel nr. 1ad, Thorstrup Præstegård, Thorstrup Se tilladelse Kortbilag: 19. September 2017- 12:40: 17. Oktober 2017- 23:59 Vandmiljø ...

 9. Dispensation- rydning af mose- etablering af hegn og afgrænsing- matr.nr. 3a, Søvig Mark, Janderup

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at rydde mose, etablere hegn og afgrænsning. Se tilladelse: 18. September 2017- 13:05: 16. Oktober 2017- 23:59 Miljø ...

 10. Tilladelse- Jordvarmeanlæg- Gartnerhaven 7, 6800 Varde

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen: Gartnerhaven 7, 6800 Varde, matrikel nr.16cs, Øse By, Øse ARKVEST – Arkæologi Vestjylland Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde Kontakt  post@arkvest.dk – eller telefon. 75 22 08 77 Museet vil screene for ...

 11. Markvanding- Fornyelse- Hedevang 40, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Hedevej 40- 6800 Varde matrikel nr. 3c mfl., Tastrup By, Thorstrup Se tilladelse Kortbilag: 18. September 2017- 12:52: 16. Oktober 2017- 23:59 Vandmiljø ...

 12. Spildevand- Politik og mål

  Her er brødtekst for tes at det afsnit kfdsl kf  fdlf'dlf'øældf 'l dflf'lsda'øfældsøflødslføæl Her er manchet- evt billede ...

 13. Landzonetilladelse- ændret anvendelse- landbrugsformål til regnvandsbassin- Fiilsøvej 6- 6840 Oksbøl

  Varde Kommune meddeler landzonetilladelse til ændret anvendelse af en 10.656 m² stor del af matr.nr. 4 b, Ø. Vrøgum by, Ål i forbindelse med at arealet overføres til Varde Kloak og Spildevand A/S. Se tilladelse Kortbilag: 14. September 2017- 13:20: 12. Oktober 2017- 23:59 Landzonetilladelser ...

 14. Markvanding- Fornyelse- Fåborgvej 107- 6818 Årre

  Markvanding- Fornyelse-  Fåborgvej 107- 6818 Årre, 1b RODEBÆK BY, FÅBORG Se tilladelse Kortbilag: 14. September 2017- 10:08: 12. Oktober 2017- 23:59 Vandmiljø ...

 15. Zonetilladelse- Opførelse af udhus/garage- overdækket terasse- hønsehus- drivhus

  Varde Kommune meddeler på det foreliggende grundlag landzonetilladelse til opførelse af 118 m² udhus med garage og lovliggørende landzonetilladelse til 18m² overdækket terasse, 15m² udhus (hønsehus) og 9m² drivhus. Se tilladelse Kortbilag: 14. September 2017- 10:01: 12. Oktober 2017- 23:59 ...

 16. Miljøgodkendelse- udlægning af slagge under plansilo- Randsigvej 50- 6855 Outrup

  Energnist I/S har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af anvendelse af affaldsforbrændingsslagge under 4 nye plansiloer på matrikel 2e, Vittarp by, Outrup. Se miljøgodkendelse: 13. September 2017- 14:47: 11. Oktober 2017- 23:59 Miljø ...

Sider