Viser 1 til 16 ud af 440 resultater

Sortér efter:

 1. Markvanding- Fornyelse- Fåborgvej 81, 6818 Årre

  Markvanding- Fornyelse-  Fåborgvej 81, 6818 Årre, matrikel nr. 3aa, Fåborg By, Fåborg Se tilladelse Kortbilag: 21. November 2019- 13:19: 19. December 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 2. Markvanding- Fornyelse- GI Landevej 21, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse- Gl Landevej 21, 6800 Varde, matrikel nr. 10b, Mejls, Varde Jorder Se tilladelse boringsnr. 112.1191 Se tilladelse boringsnr. 112.308 Kortbilag  : 21. November 2019- 10:24: 19. December 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 3. Landzonetilladelse- opsætning af 90 m² solfanger og 310 m² solcelleanlæg

  Adresse: Sakskærvej 30, 6800 Varde Matr.nr. 6G Orten, Varde Jorder Se tilladelse Kortbilag: 18. November 2019- 13:53: 16. December 2019- 23:59 Landzonetilladelser ...

 4. Indkaldelse af idéer og forslag- Nyt boligområde i Næsbjerg

  Varde Kommune ønsker at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde i Næsbjerg. Varde Kommune ønsker at planlægge for et nyt boligområde med attraktive byggegrunde i varierende grundstørrelse i området vest for Næsbjerg Skole og de eksisterende boldbaner samt syd for Krovej. Der har ikke ...

 5. Afgørelse om ikke VVM-pligt for solenergianlæg ved Sakskærvej i Orten

  Varde Kommune har den 16. maj 2019 modtaget ansøgning om etablering af solceller og solfangere på adressen Sakskærvej 30, 6800 Varde ved Orten. Projektet indeholder ønske om etablering af 90m2 solfangere og 300m2 solceller. Vurdering Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at ...

 6. Forslag til lokalplan 24.01.L10 detailhandel ved Industrivej i Ølgod

  Varde Kommune præsenterer hermed et forslag til ny lokalplan for detailhandel ved Industrivej og Østerbro i Ølgod.  Baggrunden for planforslaget er, at give mulighed for opførelse af ny dagligvarebutik med god tilgængelighed for alle trafikarter. PLANFORSLAGET Formålet med planforslagene er at give ...

 7. Endelig vedtagelse- Vrøgum Udviklingsplan

  Varde Kommunes Byråd har den 05.11.2019 vedtaget Vrøgum Udviklingsplan. Se Vrøgum Udviklingsplan her: 15. November 2019- 9:53: 13. December 2019- 23:59 Udviklings- og områdeplaner ...

 8. Delaflysning af lokalplan 1.36 for Ølgod bymidte

  Varde Byråd har den 12. november 2018 vedtaget planerne endeligt. Se afgørelsesbrev med klagevejledning Se delvis aflysning af lokalplan 1.36 Se lokalplan 1.36 Se resume af indkomne bemærkninger   For yderligere oplysninger er kontakt Ib Hedegaard, telefon 7994 7430, mail ibhe@varde.dk: 14. ...

 9. Borgermøde- Planudkast for Ølgod bymidte

  Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler: Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det ...

 10. Dispensation- Rydning af dige ved Kvie Sø

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af en strækning af diget mellem Kvie Sø og hedemosen sydfra på matr.nr. 39a Kvie By, Ansager. Se hele afgørelsen  : 13. November 2019- 15:34: 11. December 2019- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 11. Forhøring- Udkast til Lokalplan 24.01.L09, samt Kommuneplantillæg 34

  Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til at indsende kommentarer til udkastene. Revisionen omhandler: Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det ...

 12. Landzonetilladelse- Krarupvej 17, 6862 Tistrup

  PL § 35- Tilladelse til anlæg af en sø Se hele tilladelsen og kortbilag her: 13. November 2019- 10:06: 11. December 2019- 23:59 Miljø ...

 13. Landzonetilladelse- opførelse af salthal og forplads

  Landzonetilladelse til opførelse af salthal og forplads Adresse: Kastkærvej 130, 6830 Nørre Nebel Matr. nr. 13D, Sædding By, Nr. Nebel Se tilladelse Kortbilag: 12. November 2019- 14:37: 10. December 2019- 23:59 Landzonetilladelser ...

 14. Tematillæg til Udviklingsstrategi- Kystturisme og nyt sommerhusområde

  Varde Byråd har den 5. november 2019 vedtaget "Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21- Kystturisme og nyt sommerhusområde" endeligt med ændringer. Tematilllæg til Udviklingsstrategi 2018-21 har, grundet sommerferien, været i høring i 11½ uge fra 27.06.2019 til 15.09.2019. Der indkom i ...

 15. Dispensation til at oprense to søer- Møllegårdsvej 16, 6818 Årre

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af 2 søer på matr.nr. 1c Hjortkær By, Grimstrup. Se hele afgørelsen: 8. November 2019- 9:27: 6. December 2019- 13:30 Natur og friluftsliv ...

 16. Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven- fjernelse af to betonstyrt i Outrup bæk.

  Varde Kommune har truffet afgørelse om dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven for projektet Spærringsfjernelse i Outrup Bæk. Du kan læse mere om projektet i det vedhæftede projektmateriale.  Afgørelsen kan påklages ved at følge klagevejledningen. Klagefristen er ...

Sider