Viser 1 til 16 ud af 1440 resultater

Sortér efter:

 1. Indvarsling til Åstedsforretning- vedr. Thyrasvejs forlængelse over banen

  Etablering af en ny vejstrækning i forlængelse af Thyrasvej, samt etablering af en ny vejbærende bro over banen. I den anledning afholdes i h.t Lov om offentlige veje m.v., § 100, en åstedsforretning Mandag, den 14. januar 2019 Se annonceringen: 14. December 2018- 11:53: 14. Januar 2019- 12:00 ...

 2. Markvanding- Fornyelse- Gårdevej 33, 6823 Ansager

  Markvanding- Fornyelse-  Gårdevej 33, 6823 Ansager, matrikel nr. 2c, Lærkeholt By, Skovlund Se tilladelse Kortbilag: 14. December 2018- 11:17: 11. Januar 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 3. Vil du være domsmand eller nævning?

  Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som domsmænd eller nævninger – som under ét kaldes for lægdommere.  Grundlisteudvalget i Varde Kommune skal senest den 1. april 2019 finde ca. 217 personer, der må anses for egnede til at ...

 4. Tilladelse- til ibrugtagning af trykfilterbeholdere på Outrup Vandværk, Strandvejen 10, 6855 Outrup

  Tilladelse til ibrugtagning af trykfilterbeholdere på Outrup Vandværk, Strandvejen 10, 6855 Outrup Tilladelse- ibrugtagning af filteranlæg- Outrup Vandværk   Bilag 2- Klagevejledning: 13. December 2018- 10:19: 11. Januar 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 5. Påbud- skiltning Øster Hedevej/Digevej

  NBL § 26- Påbud om at "PRIVAT"-skilt på matr.nr. 57a Vandflod By, Oksby skal fjernes. Skiltet er opsat på hjørnet af Øster Hedevej og Digevej. Se hele afgørelsen: 12. December 2018- 11:07: 9. Januar 2019- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 6. Dyrevanding- Sr Randsigvej 35, 6800 Varde

  Dyrevanding- Sr Randsigvej 35, 6800 Varde, matrikel nr. 7b Orten, Varde jorder Indvendigstilladelse til dyrevanding Kortbilag: 11. December 2018- 14:43: 8. Januar 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 7. Dispensation/tilladelse- Elmelyvej 10, 6862 Tistrup

  NBL § 3 og PL § 35 stk. 1- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at udvide en sø på matr.nr. 5d Hulvig By, Hodde. Se hele afgørelsen Kortbilag: 12. December 2018- 8:00: 9. Januar 2019- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 8. Dispensation- Gestvej 10, 6830 Nr. Nebel

  NBL § 16- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af nedsivningsanlæg på matr.nr. 4e, 5f Rærup By,Lydum. Se hele afgørelsen Kortbilag: 12. December 2018- 8:00: 9. Januar 2019- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 9. Tilladelse- Bjerremosevej 32, 6800 Varde

  PL § 35, stk. 1- Tilladelse efter planloven til at anlægge en 1.500 m2 stor sø på matr.nr. 17a Hornelund By, Horne. Se hele afgørelsen Kortbilag: 12. December 2018- 8:00: 9. Januar 2019- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 10. Åstedsforretning- Ekspropriation til omlægning af eksisterende cykelsti- Vesterhavsvej Billum

  Omlægning af eksisterende cykelsti i rundkørslen ved Vesterhavsvej Billum Fredag d. 4 januar 2019-  Kl. 9:00 Annoncen vil kun blive offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside. Se annonceringen: 10. December 2018- 11:41: 4. Januar 2018- 9:00 Lokalplaner og kommuneplantillæg ...

 11. Høring- Revurdering af Knoldeflodvej 75, 6800 Varde

  Høringsfrist 27. december 2018 Kontaktperson I henhold til § 40 i ”Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug” vil Varde Kommune foretage en revurdering af vilkårene for dyreholdet på Knoldeflodvej 75, 6800 Varde.: Mandag, December 10, 2018- 10:04: Torsdag, December 27, 2018- 12 ...

 12. Høring- Revurdering af Troesmosevej 24, 6800 Varde

  Høringsfrist 27. december 2018 Kontaktperson I henhold til § 40 i ”Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug” vil Varde Kommune foretage en revurdering af vilkårene for dyreholdet på Troesmosevej 24, 6800 Varde.: Mandag, December 10, 2018- 10:00: Torsdag, December 27, 2018- 12 ...

 13. Tilladelse efter planloven og vandløbsloven, samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af Ansager Søpark

  Varde Kommune har meddelt tilladelse efter Planloven og vandløbsloven, samt dispensation efter Naturbeskyttelsesloven §3 til etablering af Ansager Søpark. Se afgørelsen her.: 10. December 2018- 8:55: 7. Januar 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 14. Høring- Forslag til tilladelse til medbenyttelse af Sig-Rodebæk rørledning

  Forslag til tilladelse til medbenyttelse af Sig-Rodebæk rørledning i offentlig høring Der er mulighed for at komme med bemærkninger til afgørelsen frem til og med d. 4. januar 2019.   Se forslag til tilladelse Se ansøgning Forslag til tilladelse efter vandløbsloven i offentlig høring: Fredag, ...

 15. Landzonetilladelse- Siggårdsvej 14, 6818 Årre

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af en garagebygning indeholdende et udhus på i alt 84 m² Klagefrist: Senest den 4. januar 2019 Tilladelsen Kortbilag: 7. December 2018- 10:53: 4. Januar 2019- 10:53 Landzonetilladelser ...

 16. Landzonetilladelse- Klintingvej 79, 6830 Nørre Nebel

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på ca. 182 m² beboelse, ca. 60 m² integreret overdækket areal, ca. 26 m² integreret carport samt ca. 18 m² integreret udhus Klagefrist: Senest den 4. januar 2019 Tilladelse Kortbilag: 7. December 2018- 8:36: 4. Januar 2019- 8 ...

Sider