Viser 1 til 16 ud af 578 resultater

Sortér efter:

 1. Landzonetilladelse- Opførelse af enfamiliehus- Kvongvej 292, 6800 Varde

  Kvongvej 292 6800 Varde PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til genopførelse af nedbrændt enfamiliehus Klagefrist: Senest den 17. marts 2017 Se tilladelse Kortbilag: 17. Februar 2017- 10:07: 17. Marts 2017- 23:59 VVM ...

 2. Landzonetilladelse- opførelse af udhus- Kirkegade 37B Alslev, 6800 Varde

  Kirkegade 37B,  Alslev, 6800 Varde PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af udhus på 68 m² Klagefrist: Senest den 17. marts 2017 Se tilladelse Kortbilag: 17. Februar 2017- 8:01: 17. Marts 2017- 23:59 VVM ...

 3. Tilladelse- etablering af sø på ejendommen matr.nr.12c Hesselmed Hgd., Ål

  Tilladelse efter planloven til etablering af 250 m2 sø. Se tilladelse: 17. Februar 2017- 7:53: 17. Marts 2017- 23:59 Miljø ...

 4. Dispensation- efter naturbeskyttelsesloven- ændringer i Strib sø øst og vest

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændring af brinkhældning og hævning af vandstand i Strib sø vest og Strib sø øst, genslyngning og hævning af vandløbsbund samt anlæggelse af strandtudseskrab. Se tilladelse: 15. Februar 2017- 12:53: 15. Marts 2017- 23:59 VVM ...

 5. Forslag til ophævelse af lokalplan 0.1 vedr. varmeforsyning i Ølgod, Tistrup, Ansager og Skovlund

  PLANFORSLAGET Formålet med planforslaget er ophævelsen af lokalplan 0.1 vedr. varmeforsyning i Ølgod, Tistrup, Ansager og Skovlund. Lokalplan 0.1 blev tilbage i 1980 udarbejdet på baggrund af et ønske om, at regulere varmeforsyningen i boligområderne via planloven. Forsyning og opvarmningsform af ...

 6. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt- Tarpvej 211, 6830 Nørre Nebel

  Jordressourcebekendtgørelse §§ 8 og 9 og VVM-bekendtgørelse Se afgørelsen her  : 14. Februar 2017- 13:56: 14. Marts 2017- 23:56 Miljø ...

 7. EU-udbud på levering af tolkeydelse til Varde Kommune

  Aftalen omfatter løbende køb af tolkeydelser til Varde Kommune. Ved tolkeydelse forstås sprogtolkning i forbindelse med fremmøde og video-/teletolkning. Skriftlig tolkeopgaver er ikke en del af dette udbud, da mængden af disse opgaver er begrænset. Udbuddet, der vedrører levering af Tolkeydelser ...

 8. Afslag på skovrejsning og tilplantning- Tarpvej 211, 6830 Nørre Nebel

  NBL §§ 16 og 18- Afslag efter naturbeskyttelsesloven inden for åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen Se afgørelsen her: 14. Februar 2017- 11:34: 14. Marts 2017- 23:59 Miljø ...

 9. Plejeboliger

  Hvis du ønsker at søge en plejebolig, skal du kan kontakte visitationen i Varde Kommune på tlf. 79 94 68 34 mellem 8:00- 12:00 på hverdage. Eller via mail visitation@varde.dk Herefter får du besøg af en visitator, som vurderer din samlede situation, herunder også, hvilke muligheder der er for at ...

 10. Tillæg 32 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 23.01.L04 boliger på Storegade 2-4 i Varde (Opel grunden)

  Udvalget for Plan og Teknik har den 9. februar 2017 vedtaget planerne endeligt. Se Tillæg 32 til Kommuneplan 2013 Se Lokalplan 23.01.L04 Se resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering: 13. Februar 2017- 10:12: 13. Marts 2017- 23:59 Lokalplaner og kommuneplantillæg ...

 11. Tilslutningstilladelse- Fedtudskiller- Nørremarken 8 Skovlund, 6823 Skovlund

  Varde Kommune giver tilladelse til afledning af spildevand via fedtudskiller fra MUMS Kager I/S, Nørremarken 8, Skovlund, 6823 Ansager til det offentlige kloaksystem.   Se tilladelse Bilag 1 Bilag 2: 10. Februar 2017- 11:33: 10. Marts 2017- 23:59 Miljø ...

 12. Høring om inventar på Varde Torv

  Plan- og Teknikudvalget har den 9. februar behandlet et oplæg til den fremtidige indretning af Varde torv. Oplægget sendes nu i høring frem til den 7. marts med henblik på, at de mange interessenter omkring torvet kan komme med bemærkninger, der kan kvalificere Plan- og Teknikudvalgets beslutning ...

 13. Landzonetilladelse- etablering af legeplads- Tippen del 2, Varde kommune

  Tilladelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside (www.vardekommune.dk) den 8. februar 2017 Tiphedevej 17, matr.nr. 36, Ansager By, Ansager PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til anlæg af legeplads-del 2. Klagefrist: 9. marts 2017 Se tilladelse: 9. Februar 2017- 10:02: 9. Marts 2017- 23:59 ...

 14. JORDVARMEANLÆG- Kærgårdvej 12, 6854 Henne,

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg i forbindelse med bygning af skolestur ved Filsø på adressen.  Kærgårdvej 12, 6854 Henne: 8. Februar 2017- 14:00: 8. Marts 2017- 23:59 ...

 15. JORDVARMEANLÆG- Rylevej 16, 6854 Henne,

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmanlæg på adressen Rylevej 16, 6854 Henne,: 8. Februar 2017- 11:00: 8. Marts 2017- 23:59 Miljø ...

 16. Afgørelse- møddingsplads- Risagervej 4, 6818 Årre

  Afgørelse om lovliggørelse af møddingsplads på ejendommen Riisagervej 4, 6818 Årre. Se afgørelse Dispensation til lovliggørelse af møddingsplads. Se dispensation  : 8. Februar 2017- 10:26: 8. Marts 2017- 23:59 Miljø ...

Sider