Viser 1505 til 1520 ud af 1524 resultater

Sortér efter:

 1. Fritidspas

  Hvad er et Fritidspas: Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi. Fritidspas er en årlig pulje på 100.000 kr., som bevilges efter først til mølle ...

 2. Søg om puljemidler

  (Oversigten er ikke udtømmende) I Varde Kommune kan man søge midler i forskellige puljer. Læs mere om de enkelte puljer i menuen nedenfor. Byrådets Udviklingspulje Byrådet afsætter hvert år midler til udviklingsprojekter eller-aktiviteter i Varde Kommune. Ansøgningskriterier Ansøgningsskema Kontakt ...

 3. KRAP- kompetenceudvikling af personalet

  Det er af største vigtighed, at medarbejderne har viden og redskaber til at støtte både den demente og de pårørende. Derfor sendes der i perioden 2018 til 2020 400 medarbejdere på sundheds- og ældreområdet i Varde Kommune på kursus i KRAP. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuserende, Anerkende ...

 4. Jule- og nytårslukket

  Varde Kommune kan dog kontaktes telefonisk ved akut behov på 79 94 68 00 i tidsrummet 8.00-11.00 den 27. og 28. december 2018. Vi åbner igen onsdag den 2. januar 2019. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Varde Kommunes administration holder lukket den 27. og 28. december 2018. ...

 5. Badevand

  Kommunen fører tilsyn med, at badevandet ikke er forurenet, hvilket bl.a. gøres gennem vandprøver, der analyseres for indholdet af tarmbakterierne E. coli og Enterokokker.  Analyseresultaterne for de seneste år bruges til, at beregne risikoen (sandsynligheden) for at blive syg af at bade. ...

 6. Udpegede overløbsbygværker

  HJORTKÆR: H_U10.2 (nyt navn HJOP001) Overløbet fra pumpestationen i Hjortkær ca. 3 km syd-øst for Årre til Sneum Å er vist  på  kortudsnittet her. Overløbskanten er i sidste planperiode flyttet markant op. Overløbsmængden fra pumpestationen er i 2017 modelberegnet og resultatet viser, at den ...

 7. Afbrændingsforbud er ophævet

  Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning fra mandag 13. august kl. 17.00 det afbrændingsforbud, der blev udstedt jævnfør beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner 2. juli 2018.   Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr som har medført en ...

 8. Ferieaktiviteter for børn med forskellige handicap

  Parasportskole 2018: Brochure og oversigt Lykkeliga Her kan du læse mere om ferieaktiviteter for børn med forskellige handicap ...

 9. Mountainbikeruter i topklasse

  Der er mulighed for at prøve mountainbikeruter i topklasse i Blåbjerg Klitplantage, Bordrup Klitplantage, Søndre Plantage, Sønder Heden Plantage, Ølgod Byskov og Ansager Plantage.  Især Blåbjerg Klitplantage regnes blandt de ubestridt bedste ruter i landet og er blandt Naturstyrelsens 10 spir. ...

 10. Helbredstillæg- for leverandører

  Faktura kan sendes elektronisk Hvis jeres økonomisystem understøtter, at I kan sende en elektronisk regning direkte fra systemet, kan I sende regningen via EAN nummer:5798004827383. Regningerne skal sendes særskilt for hvert personnummer. Hvis jeres økonomisystem ikke understøtter, at I kan sende ...

 11. VoresStemmer

  Den 29. januar præsenterede fem arbejdsgrupper hver deres idé til, hvordan vi skaber en kommune i balance økonomisk, geografisk og socialt.   Ca. 100 interesserede, heriblandt Byrådet, var mødt op for at høre gruppernes præsentation.   De fem idéer var: Come Visit Varde App – Kommunikation, ...

 12. Søg aktindsigt

  Få at få aktindsigt i en sag hos Varde Kommune skal du kontakte os og beskrive, hvad du ønsker aktindsigt i. Du kontakter os bedst ved at skrive direkte til den bestemte ansatte eller afdeling, du søger aktindsigt hos. Alternativt kan du skrive til vardekommune@varde.dk. Så finder vi ud af, hvem ...

 13. Cookiepolitik

  Når du besøger vardekommune.dk, indsamler vi oplysninger om dig, der bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Vi har indrettet hjemmesiden, så du kan tilgå alle nødvendige funktioner og oplysninger på hjemmesiden, uden at der anvendes andre cookies end de mest nødvendige. Loven fastslår, ...

 14. Privatlivspolitik

  Varde Kommunes privatlivspolitik Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Varde Kommune indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse. Vi behandler de oplysninger, du giver os eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, ...

 15. Vil du være domsmand eller nævning?

  Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som lægdommere.  Grundlisteudvalget i Varde Kommune skal senest den 1. april 2019 finde ca. 217 personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere og opføre disse på en grundliste ...

 16. Brugerpanelet

  Som forældre er I de bedste repræsentanter til at varetage dialogen mellem jeres børn og forvaltningen. Man har derfor i Varde Kommune oprettet et Brugerpanel med det formål at sikre sparring og løbende dialog mellem forældrene, det politisk niveau og forvaltningen. Brugerpanelet arrangere to møder ...

Sider