Viser 145 til 160 ud af 1677 resultater

Sortér efter:

 1. Afgørelse- skift i dyretype- Gødsvangvej 34, 6870 Ølgod

  Afgørelse om skift i dyretype- Gødsvangvej 34, 6870 Ølgod   Se tilladelsen: 7. December 2016- 10:47 6. Januar 2017- 23:59 VVM ...

 2. Markvanding- Fornyelse- Gammelgårdevej 41, 6855 Outrup

  Markvanding- Fornyelse- Gammelgårdevej 41- 6855 Ovtrup- 2a- Gammelgård, Outrup   Kortbilag Gammelgårdevej 41, Outrup   Kortbilag Gammelgårdevej 41 DGU nr. 112.1066 7. December 2016- 14:34 28. December 2016- 23:59 Miljø ...

 3. Skovrejsningstilladelse- matr.nr. 2av og 2az Rottarp By, Outrup

  Jordressourcebekendtgørelse § 8 og VVM-bekendtgørelse- Skovrejsning ved Rottarpvej 60, 6855 Outrup Se afgørelse inkl. kortbilag her 8. December 2016- 15:16 5. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 4. Landzonetilladelse- ændret anvendelse Hovborgvej 84, Tofterup

  Landzonetilladelse til ændret anvendelse- Hovborgvej 84, Tofterup Nr. Starup by, V. Starup Se tilladelsen Kortbilag 8. December 2016- 16:47 6. Januar 2017- 23:59 VVM ...

 5. Markvanding- Fornyelse- Norddalsvej 1, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse- Norddalsvej 1- 6800 Varde, 4f- Haltrup By, Øse   Se tilladelsen   Kort 9. December 2016- 10:21 6. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 6. Landzonetilladelse- opførelse af carport Blaksmarkvej 9, 6800 Varde

  Blaksmarkvej 9, 6800 Varde PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af carport med udhus på i alt 56 m². Klagefrist: Senest den 9. januar 2017 Se tilladelsen Kort 12. December 2016- 7:58 9. Januar 2017- 23:59 VVM ...

 7. Markvanding- Fornyelse- Krogagervej 43, 6823 Ansager

  Markvanding- Fornyelse-  Krogagervej 43, 6823 Ansager, matrikel nr. 9g, Kvie By, Ansager Se tilladelsen Kort 12. December 2016- 14:21 9. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 8. UDLEDNINGSTILLADELSE Dejrupvej 73, 6855 Outrup

  Varde Kommune har meddelt tilladelse til udledning af overfladevand fra vaskeplads fra Dejrupvej 73, 6855 Outrup. Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra den 12. december 2016, dvs. den 9. januar 2017. Dejrupvej 73, 6855 Outrup. Kortbilag 12. December ...

 9. Tilladelse og dispensation- ombygning, udvidelse af auditorium og opførelse af ny drengefløj

  Gellerup Skolevej 10, matr.nr. 1ad og 1ø, Gellerup, Varde Jorder PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til tilbygning. Klagefrist: 9. januar 2017 Se tilladelsen Kortbilag 13. December 2016- 15:18 9. Januar 2017- 23:59 VVM ...

 10. Landzonetilladelse- matr.nr. 27b Rousthøje By, Grimstrup

  PL § 35 stk. 1- Tilladelse til anlæg af en sø Se tilladelse inkl. kortbilag 15. December 2016- 16:11 12. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 11. Nedlæggelse af opstemningsanlæg m.m. ved det tidligere Debel Fiskeri

  Varde kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. En nedlæggelse af opstemningsanlæg og etablering af et stryg i Agerbæk ved det tidligere Debel Fiskeri. Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klageperioden går frem til den 16. januar 2017 ...

 12. Landzonetilladelse- Udstykning og ændret anvendelse- Vejlevej 20, 6862 Tistrup

   Zonesag- Landzonetilladelse- Udstykning og ændret anvendelse- Vejlevej 20 Tistrup Se tilladelsen Kortbilag 19. December 2016- 11:04 16. Januar 2017- 23:59 VVM ...

 13. Landzonetilladelse- ombygning til smedeværksted- Lindbjergmarkvej 4, 6870 Ølgod

  Tilladelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside (www.vardekommune.dk) den 19. december 2016 Lindbjergmarkvej 4, matr.nr. 19 a, Lindbjerggård Hgd., Ølgod PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til ombygning til Maskinværksted. Klagefrist: 16. januar 2017 Se tilladelsen Kort   19. December ...

 14. Afgørelse- skift i dyretyper- Gunderupvej 61, 6800 Varde

  Afgørelse om skift i dyretype. Gunderupvej 61, 6800 Varde Klagefrist: den 12. januar 2017 Se tilladelse   20. December 2016- 8:05 12. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 15. Afgørelse- skift i dyretyper- Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

  Afgørelse om skift i dyretype. Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Klagefrist: den 12. januar 2017 Se tilladelse 20. December 2016- 8:08 12. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 16. Afgørelse- skift mellem dyretyper- Forsomhovej 8, 6870 Ølgod

  Afgørelse om skift i dyretype Forsomhovej 8, 6870 Ølgod Klagefrist: den 18. januar 2017 Se tilladelse 20. December 2016- 8:18 18. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

Sider