Viser 1425 til 1440 ud af 1440 resultater

Sortér efter:

 1. Renhold og dine forpligtelser som grundejer

  Kort beskrivelse af, hvad du skal holde som grundejer Renholde fortov og sti hvor: Der er fortov eller sti langs den side, hvor der er adgang til ejendommen Der hvor fortov og sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, eksempelvis en hjørnegrund Varde Kommune holder de fortove og ...

 2. Databeskyttelse

  På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Varde Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis.  For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder ...

 3. Fritidspas

  Hvad er et Fritidspas: Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi. Fritidspas er en årlig pulje på 100.000 kr., som bevilges efter først til mølle ...

 4. Søg om puljemidler

  (Oversigten er ikke udtømmende) I Varde Kommune kan man søge midler i forskellige puljer. Læs mere om de enkelte puljer i menuen nedenfor. Byrådets Udviklingspulje Byrådet afsætter hvert år midler til udviklingsprojekter eller-aktiviteter i Varde Kommune. Ansøgningskriterier Ansøgningsskema Kontakt ...

 5. KRAP- kompetenceudvikling af personalet

  Det er af største vigtighed, at medarbejderne har viden og redskaber til at støtte både den demente og de pårørende. Derfor sendes der i perioden 2018 til 2020 400 medarbejdere på sundheds- og ældreområdet i Varde Kommune på kursus i KRAP. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuserende, Anerkende ...

 6. Badevand

  Kommunen fører tilsyn med, at badevandet ikke er forurenet, hvilket bl.a. gøres gennem vandprøver, der analyseres for indholdet af tarmbakterierne E. coli og Enterokokker.  Analyseresultaterne for de seneste år bruges til, at beregne risikoen (sandsynligheden) for at blive syg af at bade. ...

 7. Udpegede overløbsbygværker

  HJORTKÆR: H_U10.2 (nyt navn HJOP001) Overløbet fra pumpestationen i Hjortkær ca. 3 km syd-øst for Årre til Sneum Å er vist  på  kortudsnittet her. Overløbskanten er i sidste planperiode flyttet markant op. Overløbsmængden fra pumpestationen er i 2017 modelberegnet og resultatet viser, at den ...

 8. Afbrændingsforbud er ophævet

  Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning fra mandag 13. august kl. 17.00 det afbrændingsforbud, der blev udstedt jævnfør beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner 2. juli 2018.   Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr som har medført en ...

 9. Ferieaktiviteter for børn med forskellige handicap

  Parasportskole 2018: Brochure og oversigt Lykkeliga Her kan du læse mere om ferieaktiviteter for børn med forskellige handicap ...

 10. Mountainbikeruter i topklasse

  Der er mulighed for at prøve mountainbikeruter i topklasse i Blåbjerg Klitplantage, Bordrup Klitplantage, Søndre Plantage, Sønder Heden Plantage, Ølgod Byskov og Ansager Plantage.  Især Blåbjerg Klitplantage regnes blandt de ubestridt bedste ruter i landet og er blandt Naturstyrelsens 10 spir. ...

 11. Helbredstillæg- for leverandører

  Faktura kan sendes elektronisk Hvis jeres økonomisystem understøtter, at I kan sende en elektronisk regning direkte fra systemet, kan I sende regningen via EAN nummer:5798004827383. Regningerne skal sendes særskilt for hvert personnummer. Hvis jeres økonomisystem ikke understøtter, at I kan sende ...

 12. VoresStemmer

  17. november 2018 blev der afholdt et stort borgermøde i Ølgod Hallerne. Her producerede de fremmødte borgere elleve konkrete politikforslag ud fra overskriften ”Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt.” Resultatet af deres arbejde blev følgende emneoversigt:   ”Holde liv i de små ...

 13. Søg aktindsigt

  Få at få aktindsigt i en sag hos Varde Kommune skal du kontakte os og beskrive, hvad du ønsker aktindsigt i. Du kontakter os bedst ved at skrive direkte til den bestemte ansatte eller afdeling, du søger aktindsigt hos. Alternativt kan du skrive til vardekommune@varde.dk. Så finder vi ud af, hvem ...

 14. Cookiepolitik

  Når du besøger vardekommune.dk, indsamler vi oplysninger om dig, der bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Vi har indrettet hjemmesiden, så du kan tilgå alle nødvendige funktioner og oplysninger på hjemmesiden, uden at der anvendes andre cookies end de mest nødvendige. Loven fastslår, ...

 15. Privatlivspolitik

  Varde Kommunes privatlivspolitik Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Varde Kommune indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse. Vi behandler de oplysninger, du giver os eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, ...

 16. Vil du være domsmand eller nævning?

  Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som domsmænd eller nævninger – som under ét kaldes for lægdommere.  Grundlisteudvalget i Varde Kommune skal senest den 1. april 2019 finde ca. 217 personer, der må anses for egnede til at ...

Sider