Viser 129 til 144 ud af 578 resultater

Sortér efter:

 1. Dispensation til naturpleje på hede- og moseareal

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at gennemføre naturpleje på hede- og moseareal på matr.nr. 3b Filsø Ejerlav, Henne ved Kirkeodde på Filsøejendommen. Dispensation- Kirkeodde Kortbilag i 10.000- Kirkeodde Kortbilag i 8.000- Kirkeodde  : 18. November 2016- 8:00: 16. December ...

 2. Revurdering af miljøgodkendelse- Vestterpvej 18, 7200 Grindsted

  Varde Kommune har revurderet miljøgodkendelserne på ejendommen på  Vestterpvej 18 i Grindsted. Se hele revurderingen her: 17. November 2016- 14:40: 20. December 2016- 23:59 ...

 3. JORDVARMEANLÆG- Kokjærvej 2, 6753 Agerbæk

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Kokjærvej 2: 17. November 2016- 15:00: 8. December 2016- 15:00 Miljø ...

 4. Landzonetilladelse- Lydumgårdvej 10, Lydum, 6830 Nørre Nebel

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til  lovliggørelse af indretning af beboelse i tagetagen samt uudnyttet tagetage. Klagefrist: Senest den 19. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 18. November 2016- 8:35: 19. December 2016- 23:59 VVM ...

 5. Landzonetilladelse- Rotvigvej 2B, 6823 Ansager

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til etablering af efterklaringstank Klagefrist: 19. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 21. November 2016- 12:44: 19. December 2016- 23:59 VVM ...

 6. JORDVARMEANLÆG-Kollemarken 55, 6857 Blåvand

  Varde Kommune giver tilladelse ti etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Kollemarken  55: 21. November 2016- 15:00: 12. December 2016- 15:00 Miljø ...

 7. JORDVARMEANLÆG- Vr Janderupvej 16/, 6851 Janderup Vestj

  Varde Kommune giver tilladlesee til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen  Vr Janderupvej 16: 22. November 2016- 9:00: 20. December 2016- 9:00 Miljø ...

 8. Landzonetilladelse- Pramstedvej 12B, 6800 Varde

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til ændret anvendelse til legeredskaber. Klagefrist: 20. december 2016. Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 22. November 2016- 10:47: 20. December 2016- 23:59 VVM ...

 9. Landzonetilladelse- Hesselmedvej 6, 6840 Oksbøl

  Matr.nr. 4 a, Hesselmed Hgd., Ål PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Klagefrist: 21. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 23. November 2016- 9:18: 21. December 2016- 23:59 VVM ...

 10. Landzonetilladelse- Nybrovej 70, 6851 Janderup

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til lovliggørelse af ændret anvendelse. Klagefrist: Senest den 22. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 23. November 2016- 12:04: 22. December 2016- 23:59 VVM ...

 11. JORDVARMEANLÆG- Nr Billumvej 21, 6862 Billum

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Nr Billumvej 21: 23. November 2016- 15:00: 21. December 2016- 15:00 Miljø ...

 12. Restaurering af 4 små vådområder

  NBL- Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af 4 små vådområder på Skallingen, matr.nr. 72 Ho By, Ho. Dispensation- Skallingen Kortbilag- Skallingen: 25. November 2016- 8:00: 23. December 2016- 13:30 Natur og friluftsliv ...

 13. Miljøtilladelse- Trehøjevej 19, 6818 Årre

  Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven Varde Kommune har meddelt tilladelse til at genanvende affaldsforbrændingsslagge på matrikel 8a Gunderup By, Årre, beliggende Trehøjevej 19, 6818 Årre. Slaggen skal genanvendes til bundsikring under en plads omkring en stald. Eventuel klage stiles til Natur- ...

 14. Landzonetilladelse ændret anvendelse- Søndre Egknudvej 13 Ølgod

  Søndre Egknudvej 13 6870  Ølgod PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til ændret anvendelse af maskinhus til privat garage Klagefrist: Senest den 23. december 2016 Se tilladelsen her Kortbilag: 24. November 2016- 11:58: 23. December 2016- 23:59 Lokalplaner og kommuneplantillæg ...

 15. Afgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning på Kærgårdvej 7 i Oksbøl

  Varde Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning beliggende på ejendommen Kærgårdvej 7 i Oksbøl. I høringsperioden har Varde Kommune modtaget én indsigelse mod nedrivningen. Udvalget for Plan og Teknik behandlede sagen på mødet den 17. november 2016 ...

 16. Landzonetilladelse- legeplads Tiphedevej 17, 6823 Ansager

  Tiphedevej 17, matr.nr. 36, Ansager By, Ansager PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til anlæg af legeplads. Klagefrist: 23. december 2016 Se afgørelsen her Kort: 25. November 2016- 10:53: 23. December 2016- 23:59 VVM ...

Sider