Viser 129 til 144 ud af 1699 resultater

Sortér efter:

 1. JORDVARMEANLÆG- Vr Janderupvej 16/, 6851 Janderup Vestj

  Varde Kommune giver tilladlesee til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen  Vr Janderupvej 16 22. November 2016- 9:00 20. December 2016- 9:00 Miljø ...

 2. Landzonetilladelse- Pramstedvej 12B, 6800 Varde

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til ændret anvendelse til legeredskaber. Klagefrist: 20. december 2016. Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 22. November 2016- 10:47 20. December 2016- 23:59 VVM ...

 3. Landzonetilladelse- Hesselmedvej 6, 6840 Oksbøl

  Matr.nr. 4 a, Hesselmed Hgd., Ål PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Klagefrist: 21. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 23. November 2016- 9:18 21. December 2016- 23:59 VVM ...

 4. Landzonetilladelse- Nybrovej 70, 6851 Janderup

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til lovliggørelse af ændret anvendelse. Klagefrist: Senest den 22. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 23. November 2016- 12:04 22. December 2016- 23:59 VVM ...

 5. JORDVARMEANLÆG- Nr Billumvej 21, 6862 Billum

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Nr Billumvej 21 23. November 2016- 15:00 21. December 2016- 15:00 Miljø ...

 6. Restaurering af 4 små vådområder

  NBL- Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af 4 små vådområder på Skallingen, matr.nr. 72 Ho By, Ho. Dispensation- Skallingen Kortbilag- Skallingen: 25. November 2016- 8:00: 23. December 2016- 13:30 Natur og friluftsliv ...

 7. Miljøtilladelse- Trehøjevej 19, 6818 Årre

  Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven Varde Kommune har meddelt tilladelse til at genanvende affaldsforbrændingsslagge på matrikel 8a Gunderup By, Årre, beliggende Trehøjevej 19, 6818 Årre. Slaggen skal genanvendes til bundsikring under en plads omkring en stald. Eventuel klage stiles til Natur- ...

 8. Landzonetilladelse ændret anvendelse- Søndre Egknudvej 13 Ølgod

  Søndre Egknudvej 13 6870  Ølgod PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til ændret anvendelse af maskinhus til privat garage Klagefrist: Senest den 23. december 2016 Se tilladelsen her Kortbilag 24. November 2016- 11:58 23. December 2016- 23:59 Lokalplaner og kommuneplantillæg ...

 9. Landzonetilladelse- legeplads Tiphedevej 17, 6823 Ansager

  Tiphedevej 17, matr.nr. 36, Ansager By, Ansager PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til anlæg af legeplads. Klagefrist: 23. december 2016 Se afgørelsen her Kort 25. November 2016- 10:53 23. December 2016- 23:59 VVM ...

 10. Skovrejsningstilladelse- matr.nr. 54c og 55d Varde Markjorder

  Jordressourcebekendtgørelse § 8 og VVM-bekendtgørelse- Skovrejsningstilladelse og ikke VVM-pligt  Se tilladelsen og kortbilag Se høringssvar fra DONG Energy 25. November 2016- 11:27 23. December 2016- 23:27 Miljø ...

 11. Miljøgodkendelse- Ølgod Genbrugsplads Energivej 11 6870 Ølgod

  Denne Miljøgodkendelse erstatter tidligere meddelte godkendelser. Se miljøgodkendelsen her 30. November 2016- 8:09 29. December 2016- 23:59 VVM ...

 12. Landzonetilladelse- tilbygning Idrætscenter 29, 6855 Outrup

  Idrætsvænget 29, matr.nr. 6a, Outrup By, Outrup PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til tilbygning. Klagefrist: 28. december 2016 Se tilladelsen Kort 30. November 2016- 13:21 28. December 2016- 23:59 VVM ...

 13. Landzonetilladelse- legeredskaber Horne Idrætspark Stadionvej 21, 6800 Varde

  Stadionvej 21, Horne matr.nr. 2z, Transbøl by, Horne PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til anlæg af legeplads. Klagefrist: 2. januar 2017 Se tilladelsen Kortbilag 5. December 2016- 7:55 2. Januar 2017- 23:59 VVM ...

 14. JORDVARMEANLÆG- Troesmosevej 21, 6800 Varde

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Troesmosevej 21 7. December 2016- 10:00 4. Januar 2017- 10:00 Miljø ...

 15. Markvanding- Fornyelse- Over Fiddevej 33, 6854 Henne

  Markvanding- Fornyelse-  Over Fiddevej 33- 6854 Henne, 3b- Fidde By, Henne   Se tilladelsen   Kortbilag Over Fiddevej 33   Kortbilag Kollevej 70 7. December 2016- 10:26 28. December 2016- 23:59 Miljø ...

 16. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt- Kærnvej 10, 6830 Nr. Nebel

  Jordressourcebekendtgørelse § 9 og VVM-bekendtgørelse- Skovrejsningstilladelse Se hele tilladelsen inkl. kortbilag 7. December 2016- 10:20 4. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

Sider