Viser 129 til 144 ud af 666 resultater

Sortér efter:

 1. JORDVARMEANLÆG-Kollemarken 55, 6857 Blåvand

  Varde Kommune giver tilladelse ti etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Kollemarken  55 21. November 2016- 15:00 12. December 2016- 15:00 Miljø ...

 2. JORDVARMEANLÆG- Vr Janderupvej 16/, 6851 Janderup Vestj

  Varde Kommune giver tilladlesee til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen  Vr Janderupvej 16 22. November 2016- 9:00 20. December 2016- 9:00 Miljø ...

 3. Landzonetilladelse- Pramstedvej 12B, 6800 Varde

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til ændret anvendelse til legeredskaber. Klagefrist: 20. december 2016. Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 22. November 2016- 10:47 20. December 2016- 23:59 VVM ...

 4. Landzonetilladelse- Hesselmedvej 6, 6840 Oksbøl

  Matr.nr. 4 a, Hesselmed Hgd., Ål PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Klagefrist: 21. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 23. November 2016- 9:18 21. December 2016- 23:59 VVM ...

 5. Landzonetilladelse- Nybrovej 70, 6851 Janderup

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til lovliggørelse af ændret anvendelse. Klagefrist: Senest den 22. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 23. November 2016- 12:04 22. December 2016- 23:59 VVM ...

 6. JORDVARMEANLÆG- Nr Billumvej 21, 6862 Billum

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Nr Billumvej 21 23. November 2016- 15:00 21. December 2016- 15:00 Miljø ...

 7. Restaurering af 4 små vådområder

  NBL- Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af 4 små vådområder på Skallingen, matr.nr. 72 Ho By, Ho. Dispensation- Skallingen Kortbilag- Skallingen 25. November 2016- 8:00 23. December 2016- 13:30 Natur og friluftsliv ...

 8. Miljøtilladelse- Trehøjevej 19, 6818 Årre

  Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven Varde Kommune har meddelt tilladelse til at genanvende affaldsforbrændingsslagge på matrikel 8a Gunderup By, Årre, beliggende Trehøjevej 19, 6818 Årre. Slaggen skal genanvendes til bundsikring under en plads omkring en stald. Eventuel klage stiles til Natur- ...

 9. Landzonetilladelse ændret anvendelse- Søndre Egknudvej 13 Ølgod

  Søndre Egknudvej 13 6870  Ølgod PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til ændret anvendelse af maskinhus til privat garage Klagefrist: Senest den 23. december 2016 Se tilladelsen her Kortbilag 24. November 2016- 11:58 23. December 2016- 23:59 Lokalplaner og kommuneplantillæg ...

 10. Afgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning på Kærgårdvej 7 i Oksbøl

  Varde Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning beliggende på ejendommen Kærgårdvej 7 i Oksbøl. I høringsperioden har Varde Kommune modtaget én indsigelse mod nedrivningen. Udvalget for Plan og Teknik behandlede sagen på mødet den 17. november 2016 ...

 11. Landzonetilladelse- legeplads Tiphedevej 17, 6823 Ansager

  Tiphedevej 17, matr.nr. 36, Ansager By, Ansager PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til anlæg af legeplads. Klagefrist: 23. december 2016 Se afgørelsen her Kort 25. November 2016- 10:53 23. December 2016- 23:59 VVM ...

 12. Skovrejsningstilladelse- matr.nr. 54c og 55d Varde Markjorder

  Jordressourcebekendtgørelse § 8 og VVM-bekendtgørelse- Skovrejsningstilladelse og ikke VVM-pligt  Se tilladelsen og kortbilag Se høringssvar fra DONG Energy 25. November 2016- 11:27 23. December 2016- 23:27 Miljø ...

 13. Delvis ophævelse af lokalplan 4 i Outrup

  Administrativt vedtaget den 24.11.2016 Se aflysningslokalplanen Resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering 29. November 2016- 0:00 3. Januar 2017- 23:59 Lokalplaner og kommuneplantillæg ...

 14. Miljøgodkendelse- Ølgod Genbrugsplads Energivej 11 6870 Ølgod

  Denne Miljøgodkendelse erstatter tidligere meddelte godkendelser. Se miljøgodkendelsen her 30. November 2016- 8:09 29. December 2016- 23:59 VVM ...

 15. Landzonetilladelse- tilbygning Idrætscenter 29, 6855 Outrup

  Idrætsvænget 29, matr.nr. 6a, Outrup By, Outrup PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til tilbygning. Klagefrist: 28. december 2016 Se tilladelsen Kort 30. November 2016- 13:21 28. December 2016- 23:59 VVM ...

 16. Landzonetilladelse- legeredskaber Horne Idrætspark Stadionvej 21, 6800 Varde

  Stadionvej 21, Horne matr.nr. 2z, Transbøl by, Horne PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til anlæg af legeplads. Klagefrist: 2. januar 2017 Se tilladelsen Kortbilag 5. December 2016- 7:55 2. Januar 2017- 23:59 VVM ...

Sider