Viser 113 til 128 ud af 590 resultater

Sortér efter:

 1. Landzonetilladelse- Hallumvadvej 39, 6851 Janderup

  Der er givet landzonetilladelse til opførelse af grillhytte på Hallumvadvej 39 i Janderup. Se hele landzonetilladelsen her: 1. November 2016- 13:18: 29. November 2016- 23:59 VVM ...

 2. Miljøgodkendelse- Tillæg nr. 2, Toften 46, 6818 Årre

  Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse på ejendommen Toften 46 i Årre- udvidelse af malkekvægbesætningen Se hele tillæget her: 1. November 2016- 13:35: 30. November 2016- 23:59 ...

 3. JORDVARMEANLÆG- Debelvej 18, 6855 Outrup

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering  af et jordvarmeanlæg på adressen Debelvej 18, 6855 Outrup: 1. November 2016- 15:11: 29. November 2016- 23:59 Miljø ...

 4. NBL- Alslev Hede

  Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til at iværksætte plejeforanstaltninger af Alslev Hede, matr.nr. 2t, 8h, 4f og 7f Vibæk By, Alslev. Dispensation- Alslev Hede Kortbilag 1- Alslev Hede Kortbilag 2- Alslev Hede Endelig plejeplan- Alslev Hede: 3. November 2016- 8:00: 1. December 2016- 15 ...

 5. Markvandingstilladelse- Debelvej 64, 6753 Agerbæk

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen for ejendommen Debelvej 64, 6753 Agerbæk. Se hele tilladelsen her Kortbilag: 3. November 2016- 8:24: 30. November 2016- 23:59 Miljø ...

 6. Revurdering af miljøgodkendelse- Tarpvej 183, 6830 Nørre Nebel

  Revurdering af miljøgodkendelsen på ejendommen 183, 6830 Nørre Nebel. Se hele revurderingen her: 3. November 2016- 13:13: 2. December 2016- 23:59 Miljø ...

 7. Revurdering af miljøgodkendelse- Rolighed 1, Fåborg, 6818 Årre

  Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Rolighed 1, 6818 Årre kan fortsætte driften med de vilkår, der er beskrevet i miljøgodkendelse af Rolighed 1, 6818 Årre fra den 24. maj 2012 og i tillæg til miljøgodkendelse af Rolighed 1, 6818 Årre fra den 27. november 2013. Se hele revurderingen her: ...

 8. VVM screening af Varde Loops

  Varde Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af Varde Loops på nogle matrikler ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt. Det drejer sig om følgende matrikler: Matr.nr. Ejerlav 1as Kongsgård, Varde Markjorder 46a, 46n, 48b, 7000d, Varde Bygrunde 7000ac, 1i Varde Markjorder Afgørelsen ...

 9. HAVEVANDING- Torrupvej 16, Alslev, 6800 Varde

  Varde Kommune fornyer tilladelse til havevanding på adressen Torrupvej 16, Alslev, 6800 Varde: 8. November 2016- 12:00: 6. December 2016- 23:59 ...

 10. Skovrejsningstilladelse- Armvangvej 14, 6800 Varde

  Jordressourcebekendtgørelse §§ 8 og 9 og VVM-bekendtgørelsen: Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt Se hele tilladelsen inkl. kortbilag: 10. November 2016- 7:44: 8. December 2016- 23:44 Miljø ...

 11. Markvandingstilladelse- Tingvejen 246, 6818 Årre

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen på ejendommen Tingvejen 246, 6818 Årre. Se hele tilladelsen her Kortbilag: 10. November 2016- 12:06: 8. December 2016- 23:59 Miljø ...

 12. Markvandingstilladelse- Fåborgvej 2, 6818 Årre

  Varde kommune har fornyet markvandingstilladelsen på ejendommen Fåborgvej 2, 6818 Årre. Se hele tilladelsen her Kortbilag: 10. November 2016- 12:14: 8. December 2016- 23:59 Miljø ...

 13. Landzonetilladelse- Fåborgvej 93, 6818 Årre

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til ændret anvændelse af kalvehytter til shelters på ejendommen Fåborgvej 93. 6818 Årre. Klagefrist:  Den 8. december 2016 Se hele tilladelsen her  : 10. November 2016- 12:26: 8. December 2016- 23:59 VVM ...

 14. Dispensation- Naturpleje Kvong Hede

  NBL §§ 3 og 18- Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til naturpleje på Kvong Hede, matr.nr. 1c Kvorup By, Kvong. Dispensation- Kvong Hede Kortbilag 1- Kvong Hede Kortbilag 2- Kvong Hede: 14. November 2016- 8:00: 12. December 2016- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 15. Markvandingstilladelse- Sønderbyvej 8, 6855 Outrup

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen for ejendommen på Sønderbyvej 8, 6855 Outrup Se hele afgørelsen her Kortbilag: 14. November 2016- 14:38: 12. December 2016- 23:59 Miljø ...

 16. Landzonetilladelse- Forumvej, 6800 Varde

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opstilling af heste skur Klagefrist: 15. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag  : 17. November 2016- 9:33: 15. December 2016- 23:59 VVM ...

Sider