Viser 113 til 128 ud af 683 resultater

Sortér efter:

 1. Revurdering af miljøgodkendelse- Tarpvej 183, 6830 Nørre Nebel

  Revurdering af miljøgodkendelsen på ejendommen 183, 6830 Nørre Nebel. Se hele revurderingen her 3. November 2016- 13:13 2. December 2016- 23:59 Miljø ...

 2. Revurdering af miljøgodkendelse- Rolighed 1, Fåborg, 6818 Årre

  Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Rolighed 1, 6818 Årre kan fortsætte driften med de vilkår, der er beskrevet i miljøgodkendelse af Rolighed 1, 6818 Årre fra den 24. maj 2012 og i tillæg til miljøgodkendelse af Rolighed 1, 6818 Årre fra den 27. november 2013. Se hele revurderingen her 7 ...

 3. VVM screening af Varde Loops

  Varde Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af Varde Loops på nogle matrikler ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt. Det drejer sig om følgende matrikler: Matr.nr. Ejerlav 1as Kongsgård, Varde Markjorder 46a, 46n, 48b, 7000d, Varde Bygrunde 7000ac, 1i Varde Markjorder Afgørelsen ...

 4. HAVEVANDING- Torrupvej 16, Alslev, 6800 Varde

  Varde Kommune fornyer tilladelse til havevanding på adressen Torrupvej 16, Alslev, 6800 Varde 8. November 2016- 12:00 6. December 2016- 23:59 ...

 5. Skovrejsningstilladelse- Armvangvej 14, 6800 Varde

  Jordressourcebekendtgørelse §§ 8 og 9 og VVM-bekendtgørelsen: Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt Se hele tilladelsen inkl. kortbilag 10. November 2016- 7:44 8. December 2016- 23:44 Miljø ...

 6. Markvandingstilladelse- Tingvejen 246, 6818 Årre

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen på ejendommen Tingvejen 246, 6818 Årre. Se hele tilladelsen her Kortbilag 10. November 2016- 12:06 8. December 2016- 23:59 Miljø ...

 7. Markvandingstilladelse- Fåborgvej 2, 6818 Årre

  Varde kommune har fornyet markvandingstilladelsen på ejendommen Fåborgvej 2, 6818 Årre. Se hele tilladelsen her Kortbilag 10. November 2016- 12:14 8. December 2016- 23:59 Miljø ...

 8. Landzonetilladelse- Fåborgvej 93, 6818 Årre

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til ændret anvendelse af kalvehytter til shelters på ejendommen Fåborgvej 93. 6818 Årre. Klagefrist:  Den 8. december 2016 Se hele tilladelsen her   10. November 2016- 12:26 8. December 2016- 23:59 VVM ...

 9. Dispensation- Naturpleje Kvong Hede

  NBL §§ 3 og 18- Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til naturpleje på Kvong Hede, matr.nr. 1c Kvorup By, Kvong. Dispensation- Kvong Hede Kortbilag 1- Kvong Hede Kortbilag 2- Kvong Hede 14. November 2016- 8:00 12. December 2016- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 10. Markvandingstilladelse- Sønderbyvej 8, 6855 Outrup

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen for ejendommen på Sønderbyvej 8, 6855 Outrup Se hele afgørelsen her Kortbilag 14. November 2016- 14:38 12. December 2016- 23:59 Miljø ...

 11. Landzonetilladelse- Forumvej, 6800 Varde

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opstilling af heste skur Klagefrist: 15. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag   17. November 2016- 9:33 15. December 2016- 23:59 VVM ...

 12. Dispensation til naturpleje på hede- og moseareal

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at gennemføre naturpleje på hede- og moseareal på matr.nr. 3b Filsø Ejerlav, Henne ved Kirkeodde på Filsøejendommen. Dispensation- Kirkeodde Kortbilag i 10.000- Kirkeodde Kortbilag i 8.000- Kirkeodde   18. November 2016- 8:00 16. December 2016- ...

 13. Revurdering af miljøgodkendelse- Vestterpvej 18, 7200 Grindsted

  Varde Kommune har revurderet miljøgodkendelserne på ejendommen på  Vestterpvej 18 i Grindsted. Se hele revurderingen her 17. November 2016- 14:40 20. December 2016- 23:59 ...

 14. JORDVARMEANLÆG- Kokjærvej 2, 6753 Agerbæk

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Kokjærvej 2 17. November 2016- 15:00 8. December 2016- 15:00 Miljø ...

 15. Landzonetilladelse- Lydumgårdvej 10, Lydum, 6830 Nørre Nebel

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til  lovliggørelse af indretning af beboelse i tagetagen samt uudnyttet tagetage. Klagefrist: Senest den 19. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 18. November 2016- 8:35 19. December 2016- 23:59 VVM ...

 16. Landzonetilladelse- Rotvigvej 2B, 6823 Ansager

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til etablering af efterklaringstank Klagefrist: 19. december 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 21. November 2016- 12:44 19. December 2016- 23:59 VVM ...

Sider