Viser 97 til 112 ud af 578 resultater

Sortér efter:

 1. Markvandingstilladelse- Tranbjergvej 17, 6818 Årre

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen til ejendommen på Tranbjergvej 17, 6818 Årre. Se hele tilladelsen her Kortbilag: 20. Oktober 2016- 11:47: 17. November 2016- 23:59 Miljø ...

 2. Markvandingstilladelse- Vesterbækvej 70, 6800 Varde

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen til ejendommen på Vesterbækvej 70, 6800 Varde. Se hele tilladelsen her Kortbilag: 24. Oktober 2016- 8:08: 21. November 2016- 23:59 Miljø ...

 3. Afgørelse om forlængelse af rørbro i Kolle Nord Grøft- Nr. Nebel

  Varde Kommune har givet tilladelse til at forlænge en eksisterende rørbro i Kolle Nord Grøft med 3 meter. Rørbroen ligger under Klintingvej i Nørre Nebel Skov syd for Nr. Nebel. Afgørelsen kan påklages indtil 23. november 2016 kl. 12.00. Se i øvrigt klagevejledning sidst i afgørelsen. Se hele ...

 4. Landzonetilladelse- Frifeltvej, 6823 Ansager

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opførelse af en bålhytte Se hele landzonetilladelsen her: 27. Oktober 2016- 8:37: 24. November 2016- 23:59 VVM ...

 5. Tillæg til miljøtilladelse- Ringkøbingvej 188, 6800 Varde

  Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse til minkfarmen på Ringkøbingvej 188, 6800 Varde- etablering af fortank til gylle, overdækning af eksisterende gyllebeholder samt etablering af 5 pelsdyrhaller. Se hele tillægget her: 28. Oktober 2016- 8:00: 25. November 2016- 23:59 Miljø ...

 6. Markvandingstilladelse- Tranbjergvej 11, 6818 Årre

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen for Tranbjergvej 11, 6818 Årre, Matrikel nr. 3p Tranbjerg, Årre. Se hele afgørelsen her Kortbilag: 27. Oktober 2016- 16:10: 24. November 2016- 23:59 Miljø ...

 7. Landzonetilladelse- Svanehøjvej 14, 6870 Ølgod

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til p-plads Klagefrist: 25. november 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 28. Oktober 2016- 8:41: 25. November 2016- 23:59 VVM ...

 8. Landzonetilladelser- Frøstrupskovvej 81A, 6800 Varde

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til læskur og overdækning samt anneks Klagefrist: 25. november 2016 Se landzonetilladelsen til læskur og overdækning her Se landzonetilladelsen til anneks her Kortbilag: 28. Oktober 2016- 8:49: 25. November 2016- 23:59 ...

 9. Landzonetilladelse- Hvidbjerg Strandvej 52, 6857 Blåvand

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til en nedgravet affaldscontainer Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 28. Oktober 2016- 11:11: 25. November 2016- 23:59 VVM ...

 10. Revurdering af miljøgodkendelse- Hjeddingvej 8, 6870 Ølgod

  Revurdering af miljøgodkendelsen på ejendommen Hjeddingvej 8 i Ølgod. Se hele revurderingen her: 28. Oktober 2016- 11:28: 28. November 2016- 23:59 Miljø ...

 11. Miljøtilladelse- Kvongvej 70, 6830 Nørre Nebel

  Varde Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse og ændring af husdyrbruget på Kvongvej 70. Se hele afgørelsen her.: 31. Oktober 2016- 11:44: 30. November 2016- 23:59 Miljø ...

 12. Miljøgodkendelse- Bredmosevej 17, 6800 Varde

  Varde Kommune har udarbejdet miljøgodkendelse for ejendommen på Bredmosevej 17 på baggrund af et ønske om at udvide dyreholdet samt for at lovliggøre en del af en lade der er ombygget til dybstrøelsesstald. Se hele miljøgodkendelsen her: 31. Oktober 2016- 12:52: 30. November 2016- 23:59 Miljø ...

 13. Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand- Tistrup Autoservice

  Varde Kommune har givet tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra værksted via olie- og benzinudskiller til Tistrup Autoservice ApS Se hele tilladelsen her Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3: 31. Oktober 2016- 14:15: 30. November 2016- 23:59 Miljø ...

 14. JORDVARMEANLÆG- Skovlundvej 10, 6823 Ansager

  Varde Kommune givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg Skovlundvej 10: 31. Oktober 2016- 14:30: 21. November 2016- 23:59 Miljø ...

 15. HAVEVANDING- Skoleparken 25, 6800 Varde

  Varde Kommune fornyer havevandingstilladelse på adressen Skoleparken 25: 1. November 2016- 10:00: 29. November 2016- 23:59 Miljø ...

 16. Miljøgodkendelse- Tillæg nr. 1, Vardevej 12, 6818 Årre

  Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af ejendommen Vardevej 12, 6818 Årre- udvidelse af dyreholdet. Se hele tillægget her: 1. November 2016- 12:48: 30. November 2016- 23:59 Miljø ...

Sider