Viser 81 til 96 ud af 1699 resultater

Sortér efter:

 1. Påbud om vilkårsændringer og revurdering af miljøgodkendelser- Hjørnegårdvej 24, 6851 Janderup

  Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Hjørnegårdvej 24, 6851 Janderup kan fortsætte driften med de vilkår, som fremgår af afsnit 4 revurderingen. Se hele revurderingen her 11. Oktober 2016- 12:02 10. November 2016- 23:59 ...

 2. Havevanding- Kløvervang 21, 6818 Årre

  Varde Kommune giver tilladelse til havevanding på adressen Kløvervang 21 12. Oktober 2016- 10:33 9. November 2016- 10:33 Miljø ...

 3. Lovliggørelse af eksisterende forhold ved Hjortkær Fiskeri

  Godkendelse efter vandløbsloven til lovliggørelse af de eksisterende forhold ved den tidligere bagkanal og afvandingsgrøft ved det nedlagte dambrug, Hjortkær Fiskeri Varde kommune og Esbjerg kommune har truffet fælles afgørelse efter vandløbsloven. Vandløbet er grænsevandløb mellem de to kommuner. ...

 4. Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Flensted A/S

  I forbindelse med udbygning af FLENSTED A/S, har Varde Kommune revurderet den eksisterende udledningstilladelse ”Ribe Amts Udledningstilladelse – Adelvej 9 – 6823 Ansager” af 30. oktober 1992. Varde Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra den eksisterende såvel som ...

 5. Dispensation og landzonetilladelse på matr.nr. 1d Jyllerup By, Årre

  NBL § 3 og PL § 35- Dispensation og tilladelse til at etablere to søer i beskyttet mose Se afgørelse med kortbilag her 17. Oktober 2016- 8:25 15. November 2016- 23:25 Miljø ...

 6. Dispensation fra afstandskrav til vej- Ringkøbingvej 361, 6800 Varde

  Varde Kommune har givet dispensation til lovliggørelse af ensilageplansiloer placeret 3,5 m fra offentlig vej (Ringkøbingvej) samt henholdsvis 8 m og 14 m fra naboskel. Se hele afgørelsen her 17. Oktober 2016- 11:39 15. November 2016- 23:59 Miljø ...

 7. Lovliggørelse af plansiloanlæg- Ringkøbingvej 361, 6800 Varde

  Varde Kommune har afgjort, at plansiloanlægget kan lovliggøres som anmeldt samt at der kan etableres en ny forplads på ca. 500 m2, uden at det kræver godkendelse efter § 12 i husdyrbrugloven. Se hele afgørelsen her 17. Oktober 2016- 12:46 15. November 2016- 23:59 Miljø ...

 8. Dispensation- matr.nr. 18c Varde Markjorder

  NBL § 3- Dispensation til oprensning af Pyt Ege Sø i Varde Syd Afgørelse med kortbilag 19. Oktober 2016- 8:00 16. November 2016- 23:59 Miljø ...

 9. Markvandingstilladelse- Skamstrupvej 8, 6800 Varde

  Varde Kommune har givet fornyet markvandingstilladelse til ejendommen på Skamstrupvej 8 i Varde. Se hele tilladelsen her Kortbilag 18. Oktober 2016- 13:15 15. November 2016- 23:59 Miljø ...

 10. Markvandingstilladelse- Galsthovej 42, 7200 Grindsted

  Varde Kommune har givet fornyet markvandingstilladelse til ejendommen på Galsthovej 42 i Grindsted. Se hele afgørelsen her Kortbilag 18. Oktober 2016- 15:09 15. November 2016- 23:59 Miljø ...

 11. Dispensation og Tilladelse- matr.nr. 5v, 3l, 44b Ho By, Ho

  NBL og PL- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til etablering af paddeskrab og til rydning af krat i Ho Klitplantage. Afgørelse- paddeskrab og rydning Kortbilag- paddeskrab og rydning: 19. Oktober 2016- 14:26: 16. November 2016- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 12. Markvandingstilladelse- Tranbjergvej 17, 6818 Årre

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen til ejendommen på Tranbjergvej 17, 6818 Årre. Se hele tilladelsen her Kortbilag 20. Oktober 2016- 11:47 17. November 2016- 23:59 Miljø ...

 13. Markvandingstilladelse- Vesterbækvej 70, 6800 Varde

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen til ejendommen på Vesterbækvej 70, 6800 Varde. Se hele tilladelsen her Kortbilag 24. Oktober 2016- 8:08 21. November 2016- 23:59 Miljø ...

 14. Afgørelse om forlængelse af rørbro i Kolle Nord Grøft- Nr. Nebel

  Varde Kommune har givet tilladelse til at forlænge en eksisterende rørbro i Kolle Nord Grøft med 3 meter. Rørbroen ligger under Klintingvej i Nørre Nebel Skov syd for Nr. Nebel. Afgørelsen kan påklages indtil 23. november 2016 kl. 12.00. Se i øvrigt klagevejledning sidst i afgørelsen. Se hele ...

 15. Landzonetilladelse- Frifeltvej, 6823 Ansager

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opførelse af en bålhytte Se hele landzonetilladelsen her 27. Oktober 2016- 8:37 24. November 2016- 23:59 VVM ...

 16. Tillæg til miljøtilladelse- Ringkøbingvej 188, 6800 Varde

  Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse til minkfarmen på Ringkøbingvej 188, 6800 Varde- etablering af fortank til gylle, overdækning af eksisterende gyllebeholder samt etablering af 5 pelsdyrhaller. Se hele tillægget her 28. Oktober 2016- 8:00 25. November 2016- 23:59 Miljø ...

Sider