Viser 81 til 96 ud af 578 resultater

Sortér efter:

 1. Landzonetilladelse- Lønnehedevej 41, 6830 Nørre Nebel

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til ændret anvendelse af maskinhus til privat udhus samt lovliggørelse af et overdækket areal. Klagefrist: Senest den 8. november 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 10. Oktober 2016- 12:59: 8. November 2016- 23:59 VVM ...

 2. Etablering af 2 minkhaller- Vibækvej 30, Alslev, 6800 Varde

  Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af 2 nye minkhaller på minkfarmen beliggende på Vibækvej 30 i Alslev. Se hele afgørelsen her: 12. Oktober 2016- 8:00: 9. November 2016- 23:59 Miljø ...

 3. Jordvarmeanlæg Bahlvej 60, 6855 Outrup

  Varde Kommune giver tilladelse ti etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Bahlvej 60: 10. Oktober 2016- 15:56: 7. November 2016- 14:56 Miljø ...

 4. Revurdering af miljøgodkendelse- Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

  Varde Kommune har revurderet miljøgodkendelsen for svinebruget på Store Hejbølvej 11 i Ølgod. Se hele revurderingen her: 11. Oktober 2016- 10:42: 11. November 2016- 23:59 Miljø ...

 5. Påbud om vilkårsændringer og revurdering af miljøgodkendelser- Hjørnegårdvej 24, 6851 Janderup

  Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Hjørnegårdvej 24, 6851 Janderup kan fortsætte driften med de vilkår, som fremgår af afsnit 4 revurderingen. Se hele revurderingen her: 11. Oktober 2016- 12:02: 10. November 2016- 23:59 ...

 6. Havevanding- Kløvervang 21, 6818 Årre

  Varde Kommune giver tilladelse til havevanding på adressen Kløvervang 21: 12. Oktober 2016- 10:33: 9. November 2016- 10:33 Miljø ...

 7. Lovliggørelse af eksisterende forhold ved Hjortkær Fiskeri

  Godkendelse efter vandløbsloven til lovliggørelse af de eksisterende forhold ved den tidligere bagkanal og afvandingsgrøft ved det nedlagte dambrug, Hjortkær Fiskeri Varde kommune og Esbjerg kommune har truffet fælles afgørelse efter vandløbsloven. Vandløbet er grænsevandløb mellem de to kommuner. ...

 8. Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Flensted A/S

  I forbindelse med udbygning af FLENSTED A/S, har Varde Kommune revurderet den eksisterende udledningstilladelse ”Ribe Amts Udledningstilladelse – Adelvej 9 – 6823 Ansager” af 30. oktober 1992. Varde Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra den eksisterende såvel som ...

 9. Dispensation og landzonetilladelse på matr.nr. 1d Jyllerup By, Årre

  NBL § 3 og PL § 35- Dispensation og tilladelse til at etablere to søer i beskyttet mose Se afgørelse med kortbilag her: 17. Oktober 2016- 8:25: 15. November 2016- 23:25 Miljø ...

 10. Dispensation fra afstandskrav til vej- Ringkøbingvej 361, 6800 Varde

  Varde Kommune har givet dispensation til lovliggørelse af ensilageplansiloer placeret 3,5 m fra offentlig vej (Ringkøbingvej) samt henholdsvis 8 m og 14 m fra naboskel. Se hele afgørelsen her: 17. Oktober 2016- 11:39: 15. November 2016- 23:59 Miljø ...

 11. Lovliggørelse af plansiloanlæg- Ringkøbingvej 361, 6800 Varde

  Varde Kommune har afgjort, at plansiloanlægget kan lovliggøres som anmeldt samt at der kan etableres en ny forplads på ca. 500 m2, uden at det kræver godkendelse efter § 12 i husdyrbrugloven. Se hele afgørelsen her: 17. Oktober 2016- 12:46: 15. November 2016- 23:59 Miljø ...

 12. Dispensation- matr.nr. 18c Varde Markjorder

  NBL § 3- Dispensation til oprensning af Pyt Ege Sø i Varde Syd Afgørelse med kortbilag: 19. Oktober 2016- 8:00: 16. November 2016- 23:59 Miljø ...

 13. Markvandingstilladelse- Skamstrupvej 8, 6800 Varde

  Varde Kommune har givet fornyet markvandingstilladelse til ejendommen på Skamstrupvej 8 i Varde. Se hele tilladelsen her Kortbilag: 18. Oktober 2016- 13:15: 15. November 2016- 23:59 Miljø ...

 14. Råstofgravning- tilladelse til grundvandssænkning på 4 matrikler i Alslev

  Varde Kommune har givet tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofgravning på matriklerne 2i, 2z, 4f og 7u Vibæk By, Alslev. Eventuel klage sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via nævnets klageportal. Klagefristen er den 16. november 2016. Se hele afgørelsen her: 18. Oktober 2016- ...

 15. Markvandingstilladelse- Galsthovej 42, 7200 Grindsted

  Varde Kommune har givet fornyet markvandingstilladelse til ejendommen på Galsthovej 42 i Grindsted. Se hele afgørelsen her Kortbilag: 18. Oktober 2016- 15:09: 15. November 2016- 23:59 Miljø ...

 16. Dispensation og Tilladelse- matr.nr. 5v, 3l, 44b Ho By, Ho

  NBL og PL- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til etablering af paddeskrab og til rydning af krat i Ho Klitplantage. Afgørelse- paddeskrab og rydning Kortbilag- paddeskrab og rydning: 19. Oktober 2016- 14:26: 16. November 2016- 15:30 Natur og friluftsliv ...

Sider