Viser 65 til 80 ud af 590 resultater

Sortér efter:

 1. Afslag og påbud efter naturbeskyttelsesloven- Tingvejen, matr.nr. 2aq og 2x Sdr. Starup By V

  NBL § 3- Afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven om retablering af eng og ulovligt gravet grøft. Se hele afgørelsen her: 3. Oktober 2016- 7:58: 31. Oktober 2016- 23:58 Miljø ...

 2. Revurdering af miljøgodkendelse- Visselbjergvej 30, 6800 Varde

  Den 29. juli 2008 meddelte Varde Kommune en § 11 miljøgodkendelse til husdyrbruget på Visselbjergvej 30, 6800 Varde. Husdyrbrug, der har en miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven, skal med mellemrum have foretaget en revurdering af deres miljøgodkendelse.   Se hele revurderingen af husdyrbruget ...

 3. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- oprensning af Siger Bæk

  Varde kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af en 460 meter vandløbsstrækning i det offentlige vandløb Siger Bæk, sydvest for Ålling Sø. Klagefrist senest den 1. november 2016. Evt. henvendelser i sagen til flso@varde.dk Se hele dispensationen her    : 3. ...

 4. Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse- Vesterhavsvej 180, 6830 Nørre Nebel

  Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Vesterhavsvej 180- ændring i udbringningsarealet Se hele tillæget til miljøgodkendelsen her: 4. Oktober 2016- 12:02: 1. November 2016- 23:59 Miljø ...

 5. Plejeplan for Kvong Hede

  Plejeplan for det fredede areal Kvong Hede Varde Kommune ønsker at udføre de plejeforanstaltninger på Kvong Hede, som fremgår af plejeplanen. Målet med plejen er at opfylde fredningskendelsens formål, der skal sikre området som lysåbent hede afgrænset af levende hegn eller beplantninger, åbne ...

 6. Revurdering af miljøgodkendelse- Vejlevej 44, 6862 Tistrup

  Varde Kommune har foretaget revurdering af § 12 godkendelse for husdyrbruget Vejlevej 44, 6862 Tistrup Se hele revurderingen her 12. September 2016- 8:00 10. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 7. Revurdering af miljøgodkendelse- Sømosevej 30, 6800 Varde

  Revurdering af § 12 miljøgodkendelse for ejendommen Sømosevej 30, 6800 Varde Se hele revurderingen her 5. Oktober 2016- 8:00 2. November 2016- 23:59 Miljø ...

 8. Miljøgodkendelse- Linbjergvej 12, 6870 Ølgod

  § 11 miljøgodkendelse af kvægbruget på Lindbjergvej 12, 6870 Ølgod- Udvidelse af kvæghold Se hele miljøgodkendelsen her 5. Oktober 2016- 8:00 2. November 2016- 23:59 Miljø ...

 9. Landzonetilladelse- Gårdevej 16, 6870 Ølgod

  PL § 35 stk. 1- Landzonetilladelese til sorteringshal Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 5. Oktober 2016- 8:34 2. November 2016- 23:59 VVM ...

 10. Landzonetilladelse- Skolegade 25, 6870 Ølgod

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til legeredskaber Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 5. Oktober 2016- 11:53 2. November 2016- 23:59 VVM ...

 11. Miljøgodkendelse- Tarpvej 17, 6870 Ølgod

  § 10 miljøgodkendelse- etablering af en økologisk slagtekyllingeproduktion Se hele miljøgodkendelsen her 6. Oktober 2016- 7:00 3. November 2016- 23:59 Miljø ...

 12. Cykelsti langs Ringkøbingvej- Ikke VVM-pligtig

  Varde Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af en cykelsti langs Ringkøbingvej ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1832 af 16/12/2015. Afgørelsen er begrundet i, at projektet ikke forventes at kunne få væsentlig virkning på miljøet. ...

 13. Landzonetilladelse- Hoddemarkvej 16, 6823 Ansager

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til lovliggørelse af indretning af beboelse i eksisterende udhus Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 7. Oktober 2016- 8:36: 7. November 2016- 23:59 VVM ...

 14. Lovliggørelse af maskinhus- Vesterbyvej 3, 6840 He

  Afgørelse om lovliggørelse af maskinhus – Vesterbyvej 3, 6840 Oksbøl Se hele afgørelsen her: 7. Oktober 2016- 9:12: 7. November 2016- 23:59 ...

 15. Revurdering af miljøgodkendelse- Strandvejen 260, 6854 Henne

  Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Strandvejen 260 i Henne kan fortsætte på de vilkår som fremgår af afsnit 4 i revurderingen. Se hele revurderingen her: 7. Oktober 2016- 12:03: 9. November 2016- 23:59 Miljø ...

 16. Landzonetilladelse- Kvongvej 292, 6800 Varde

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til  opførelse af garage. Klagefrist: Senest den 8. november 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 10. Oktober 2016- 8:44: 8. November 2016- 23:59 VVM ...

Sider