Viser 577 til 592 ud af 951 resultater

Sortér efter:

 1. VVM- screening cykelbaner langs Nybrovej

  Varde Kommune har truffet afgørelse om etablering af cykelbaner langs Nybrovej. Afgørelsen er begrundet i, at projektet ikke forventes at kunne få væsentlig virkning på miljøet. Se VVM- screening Skema til VVM- screening VVM- screening: Onsdag, September 6, 2017- 14:55: Onsdag, Oktober 4, 2017- 23 ...

 2. Vådområde i Kvong Mose

  Projektet er i 8 ugers offentlig høring, hvorefter Varde Kommune vil træffe endelig afgørelse i henhold til bl.a. vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Bemærkninger til projektet skal være afleveret til kommunen senest den 8. november 2017. Spørgsmål til projektet kan rettes til undertegnede på ...

 3. Forslag til lokalplan 23.02.L13 for udbygning af Lunden

  PLANFORSLAGET Formålet med planforslaget er, at Lunden ønsker at udvide deres tilbud i form af rehabilitering på specialiseret niveau, samt etablering af skærmede bo-enheder, hvilket kræver udvidelse af de fysiske rammer. Se forslag til Lokalplan 23.02.L13 med tilhørende miljøscreening OFFENTLIG ...

 4. Ansøgning om udvidelse af kvægbrug på Krovej 4, 6800 Varde

  Bemærkninger til ansøgningen skal indsendes senest den 6. oktober 2017. Se ansøgning Bilag Ansøgning om tillæg til § 12 miljøgodkendelse: Onsdag, September 20, 2017- 12:01: Fredag, Oktober 6, 2017- 12:00 Miljø ...

 5. Høring om Forslag til Lokalplan 23.03.L05- Boliger og butik syd for Søndermarksvej i Varde

  PLANFORSLAGET  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat bygherre om at udbygge arealet med erhverv i form af dagligvarehandel og boliger. Byrådet har valgt at imødekomme anmodningen, da udbygningen her understøtter byrådets overordnede strategi for udvikling af Varde. ...

 6. Høring af Hydrologiprojekt ved Grærup Langsø

  Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 4 uger fra den 9. september 2017 til og med den 6. november 2017. Efter høringsperiode vil der blive truffet afgørelse i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til projektet ...

 7. Bestil annoncering på byportaler

  Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig. OBS: Vi oplever i øjeblikket, at enkelte bestillinger ikke går igennem til os, selvom bestilleren modtager en kvittering. Hvis du ikke har hørt fra en af vores grafikere en uge efter din bestilling, så skriv en kort mail til enten helt@varde ...

 8. Forslag til tillæg 06 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 24.10.L02 biogasanlæg ved Ølgod.

  PLANFORSLAGENE Formålet med planforslagene er at fastlægge områdets anvendelse til at etablere et biogasanlæg på Hjeddingvej syd for Ølgod. I forbindelse med planprocessen er der gennemført en forhøring af borgere og interessenter. Erfaringer fra forhøringen er inddraget til planarbejdet. Resumé af ...

 9. Reguleringsprojekt- Varde Å- Sydhavnen

  Reguleringsprojektet omfatter etablering af ny havnefront/skudehavn, samt etablering af en ”snæbel-lomme”, herunder med ændring af vandløbets skikkelse, bredde og skråningsanlæg på sydlige brink. Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 4 uger fra den 18. oktober 2017 til og med ...

 10. Ansøgningsskema til aktiviteter for demensramte 2017

  Der vil blive lagt vægt på sikring af aktivitetens gennemførsel, relevans for målgruppen og frirum for den pårørende. Borgere kan i perioden 1. april til 31. maj 2017 ansøge om finansiering af deres aktivitet for demensramte. Aktivitetens titel * Aktivitetens indhold (beskriv kort, hvad aktiviteten ...

 11. Håndværkermøde

  I samarbejde med Dansk Byggeri i Sydvestjylland, ProVarde og DIN Forsyning indbyder Varde Kommune håndværkere, rådgivere og entreprenører m.m. til håndværkermøde. Mødet har fokus på den nye udbudslov, konsortier samt kommunens og DIN Forsynings anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Se programmet  ...

 12. Vejsyn- privat fællesvej Vr Janderup i Varde kommune

  Indkaldelse til vejsyn på den privat fællesvej Vr Janderupvej i Varde Kommune Se indkaldelse: 27. April 2017- 13:30: Varde Kommune: Vr Janderupvej 47 ...

 13. Visitationen

  ...

 14. Affald fra virksomheder

  Din Forsyning varetager al håndtering af affald i Varde Kommune- det gælder både affald fra almindelige husstande, sommerhuse og erhverv.  Genbrugspladser Erhverv på genbrugspladsen Traktorer på genbrugspladsen Gå til Din Forsynings hjemmeside Find information om blandt andet anmeldelse og ...

 15. Job hos os

  Som ny medarbejder i Varde Kommune bliver du en del af en moderne og udviklingsorienteret arbejdsplads, som byder på både faglig og personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø. Leder du efter job inden for et særligt fagområde, så kan du målrette din søgning ved at vælge stillingstype herunder. Det ...

 16. Høringer og afgørelser

  Her på siden kan du finde borgermøder samt alle høringer og afgørelser, som bliver offentliggjort af Varde Kommune.   Vær opmærksom på, at alle afgørelser der vedrører landbrugsområdet bliver offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets digitale miljøadministration DMA Vær med til at få ...

Sider