Viser 577 til 592 ud af 1127 resultater

Sortér efter:

 1. Tilladelse- godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse- matr.nr. 3o- 3e- Bejsnap Gde., Ølgod

  Overskrift: Tilladelse, godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse – matr. nr. 3o og 3e Bejsnap Gde., Ølgod. Høringsfrist: 27. december 2017 Love: Jordresourcebekendtgørelsen §§ 8 og 9 og Miljøvurderingslovbekendtgørelsen §§ 16 og 21 Se tilladelse: 29. November 2017- 14:24: 27. December ...

 2. Tilladelse- skovrejsning og screeningsafgørelse- matr.nr. 1m- Skydehede By, Outrup

  Tilladelse til skovrejsning § 9 Jordressourcebekendtgørelsen § 16 & § 21 Miljøvurderingslovbekendtgørelsen Se tilladelse: 30. November 2017- 15:16: 28. December 2017- 23:59 Miljø ...

 3. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen- matr. nr. 1m- Skyhede By, Outrup

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at plante skov indenfor åbeskyttelseslinjen § 16 Naturbeskyttelsesloven Se tilladelse: 30. November 2017- 15:18: 28. December 2017- 23:59 Miljø ...

 4. Dispensation fra naturbeskyttelsesloven- oprensning af sø- matr. nr. 1m Skyhede By, Outrup

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø § 3 Naturbeskyttelsesloven Se tilladelse: 30. November 2017- 15:21: 28. December 2017- 23:59 Miljø ...

 5. Jordvarmeanlæg- Møllegårdsvej 23, 6818 Årre

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen: Jordvarmeanlæg- Møllegårdsvej 23, 6818 Årre, matrikel nr.1a, Hjortkær By, Grimstrup ARKVEST – Arkæologi Vestjylland Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde Kontakt  post@arkvest.dk – eller telefon. 75 22 08 ...

 6. Tillæg 04 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 04.01.L03 erhvervsområde i Billum

  Udvalget for Plan og Teknik har den 9. oktober 2017 vedtaget tillæg 04 til Kommuneplan 2017 endeligt og Varde Byråd har den 7. november 2017 vedtaget lokalplan 04.01.L03 endeligt. Planerne omfatter et erhvervsområde i den sydvestlige del af Billum. Se tillæg 04 til Kommuneplan 2017 Se lokalplan 04 ...

 7. Jordvarmeanlæg- Skolelunden 7, 6800 Varde

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen: Jordvarmeanlæg- Skolelunden 7, 6800 Varde, matrikel nr. 1ib, Kirkegårde, Næsbjerg ARKVEST – Arkæologi Vestjylland Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde Kontakt  post@arkvest.dk – eller telefon. 75 22 08 77 ...

 8. Dispensation- Kvorupvej 61, 6800 Varde

  NBL § 18- Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til nedgravning af en vandslange Se afgørelsen med kortbilag her: 5. December 2017- 10:26: 2. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 9. Tilladelse- UV- behandling af drikkevand- Norlax, Gartnervænget 31, 6855 Outrup

  Tilladelse- UV-behandling af drikkevand – Norlax, Gartnervænget 31, 6855 Outrup  Se tilladelse Bilag 2: 5. December 2017- 12:34: 2. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 10. Godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse- matr.nr. 1f Torrup Gde., Alslev

  Godkendelse af skovrejsning på 1,5 ha – matr. nr. 1f Torrup Gde., Alslev Klagefrist: 2. januar 2017 § 8 Jordressourcebekendtgørelsen § 16 og § 21 Miljøvurderingslovbekendtgørelsen Se tilladelse: 5. December 2017- 12:44: 2. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 11. Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø- matr.nr. 3aa Åsted By, Kvong

  Tilladelse til at anlægge en sø – matr. nr. 3aa Åsted By, Kvong Klagefrist 2. januar 2017 PL § 35 Se tilladelse: 5. December 2017- 12:47: 2. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 12. Nedlæggelse af del af privat fællesvej- Møgelbjergvej

  Ansøgningen angår den del af vejen som og går igennem landbrugsejendommen Møgelbjergvej 15, og løber ca. 330m mod sydøst. Strækningen fungerer idag som adgangsvej til en del marker. Delstrækningen skal erstattes med en ny privat fællesvej direkte fra kommunevejen Møgelbjergvej. Den nye strækning ...

 13. Dispensation- Mejlsvej 19, 6800 Varde

  NBL § 16- Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af en V-grøft Se afgørelsen og kortbilag her: 7. December 2017- 10:10: 4. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 14. Jordvarmeanlæg- Frifeltvej 10, 6870 Ølgod

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen: Jordvarmeanlæg- Frifeltvej 10, 6870 Ølgod, matrikel nr. 8d, Lindbjerggård HDG, Ølgod ARKVEST – Arkæologi Vestjylland Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde Kontakt  post@arkvest.dk – eller telefon. 75 22 08 ...

 15. Lokalplan 23.03.L05 boliger, butik og erhverv syd for Søndermarksvej i Varde

  Udvalget for Plan og Teknik har den 7. december 2017 vedtaget lokalplan 23.03.L05 endeligt. Se lokalplan 23.03.L05 med udbygningsaftale Se resumé af indkomne bemærkninger til forslaget i den fornyede høringsperiode og byrådets vurdering.: 8. December 2017- 0:00: 5. Januar 2018- 0:00 Lokalplaner og ...

 16. Jordvarmeanlæg- Eghøjvej 9- 6823 Ansager

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Jordvarmeanlæg- Eghøjvej 9, 68623 Ansager, matrikel nr. 19a, Ansager By, Ansager ARKVEST – Arkæologi Vestjylland Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde Kontakt  post@arkvest.dk – eller telefon. 75 22 08 77 Museet vil ...

Sider