Viser 577 til 592 ud af 860 resultater

Sortér efter:

 1. Er du bekymret for et barn?

  Det gør du ved at kontakte Børn og Forebyggelses Modtageteam på 79 94 78 28. Modtageteamets åbningstider er:  Mandag 9.00-15.30 Tirsdag 9.00-15.30 Onsdag 9.00-15.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.00 Du kan også sende en underretning via mail til: bof@varde.dk Ved en akut situation uden for vores ...

 2. Pas

  Børnepas: For at få udstedt/fornyet et pas til dit barn under 18 år, skal der, ved fælles forældremyndighed, foreligge underskrift fra begge indehavere af forældremyndigheden med NemID. Denne løsning skal udfyldes af begge forældre. Børn skal have deres eget pas. Ved udstedelse af børnepas kræver ...

 3. Spørgetid

  Byrådet indleder sine ordinære, åbne møder med, at tilhørerne kan stille spørgsmål i en spørgetid på op til 30 minutter. Hvis du ønsker at stille spørgsmål, skal du være til stede, når byrådsmødet begynder klokken 18.00. Her kan du finde de samlede regler, der gælder, når du vil stille Byrådet et ...

 4. Virksomhedsservice

  Team Virksomhedsservice er en opsøgende og understøttende partner for virksomhederne i Varde Kommune. Her kan du få den service, som netop din virksomhed har brug for. Vi kan hjælpe dig med alt. Lige fra at: rekruttere nye medarbejdere opkvalificere ledig arbejdskraft forebygge fravær fastholde ...

 5. Skoler

  Du kan også finde information om bl.a. SSP-samarbejde, friskoler og kommunale tilbud til unge mennesker i Varde Kommune. Her kan du finde oplysninger om skoleområdet i Varde Kommune Skoleindskrivning og skoledistrikter Indskrivning til børnehaveklassen 2017/2018 Indskrivningen til børnehaveklassen ...

 6. Rekruttering og opkvalificering

  Jobcenter Vardes hotline- mobil 2119 2999,  hotline-jobcenter@varde.dk  - kan hjælpe med at udsøge, matche og formidle kandidater til dig. Du vælger selv, hvor stor en del af processen, du ønsker hjælp til. Tal med jobcentret om, hvilke krav du har til dine nye medarbejdere, og lad os finde den ...

 7. Sådan arbejder byrådet

  Forretningsorden I forretningsordenen kan du læse om reglerne for, hvordan sagerne på byrådets dagsorden skal behandles, hvordan møderne skal foregå, regler for afstemning og meget mere. Læs hele Forretningsordenen for Varde Byråd   Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægten for Varde Kommune beskriver ...

 8. Fælles Udviklingsråd- de 9 formænd for udviklingsrådene

  Det fælles udviklingsråd holder møder med repræsentanter fra byrådet. Her kan du se en liste over Varde Kommunes udviklingsråd samt rådenes formænd: Udviklingsrådet for Helle Øst (Agerbæk, Fåborg, Hjortkær, Starup/Tofterup og Årre) Formand Claus Vestland Jeppesen, Hellevej 50, Vrenderup, 6818 Årre, ...

 9. ID-kort

  Du skal møde op i Borgerservice i den kommune, du bor i for at købe dit ID-kort. Kortet koster 150 kr. (2016). Der skal være et billede af dig på kortet, som du enten selv skal tage med, eller som du får taget i borgerservicecentret. Du skal derudover medbringe enten din originale dåbsattest, ...

 10. Udviklingsrådene

  De ni udviklingsråd i Varde Kommune skal først og fremmest binde hele Varde Kommune sammen på den gode måde. Udviklingsrådene er bindeleddet mellem byråd og den enkelte borger- uanset hvor i den geografisk store kommune man befinder sig. Udviklingsrådene skal samarbejde om udviklingen af endnu mere ...

 11. Helbredstillæg

  Kan jeg få helbredstillæg? Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 84.300 kr. (2017) Hvor meget kan jeg få? Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige ...

 12. Forskningens Døgn

  Herunder kan du læse, hvad Varde Kommune har gjort under Forskningens Døgn.  Når det nye program er klar, kan du også finde det her på siden. Det næste Forskningens Døgn foregår i uge 17 (24.-30. april) 2017 Følg med i, hvad Varde Kommune gør når Forskningens Døgn ruller ind over landet hvert år i ...

 13. Læge og sygesikring

  Skift læge, bestil nyt sundhedskort eller EU-sygesikringskort. Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved lægen, på sygehuset, hos kommunen og en række andre steder. Du skal bestille nyt sundhedskort digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i ...

 14. Vederlag

  Byrådet skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre oplysninger om de vederlag, som byrådsmedlemmerne modtager for varetagelse af forskellige hverv, eksempelvis som formand eller bestyrelsesmedlem i et selskab, som kommunen deltager i. Her kan du se politikernes modtagne vederlag: ...

 15. Budgetter

  en udgave med generelle bemærkninger, der er illustreret med diagrammer en udgave med specielle bemærkninger, der indeholder flere beskrivelse og oversigter Varde Kommunes budgetter bliver hvert år efterår udarbejdet i 2 udgaver. Budget 2017- med overslagsårene 2018-2020 Varde byråd vedtog den 4. ...

 16. Rejseudgifter

  Her kan du se en oversigt over byrådsmedlemmer og embedsmænds udgifter til rejser: Udgifter til rejser i 2017 Udgifter til rejser i 2016 Udgifter til rejser i 2015 Udgifter til rejser i 2014 Udgifter til rejser i 2013 Udgifter til rejser i 2012   Byrådsmedlemmer og embedsmænd deltager af og til i ...

Sider