Viser 577 til 592 ud af 1183 resultater

Sortér efter:

 1. Jordvarmeanlæg- Møllegårdsvej 23, 6818 Årre

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen: Jordvarmeanlæg- Møllegårdsvej 23, 6818 Årre, matrikel nr.1a, Hjortkær By, Grimstrup ARKVEST – Arkæologi Vestjylland Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde Kontakt  post@arkvest.dk – eller telefon. 75 22 08 ...

 2. Tillæg 04 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 04.01.L03 erhvervsområde i Billum

  Udvalget for Plan og Teknik har den 9. oktober 2017 vedtaget tillæg 04 til Kommuneplan 2017 endeligt og Varde Byråd har den 7. november 2017 vedtaget lokalplan 04.01.L03 endeligt. Planerne omfatter et erhvervsområde i den sydvestlige del af Billum. Se tillæg 04 til Kommuneplan 2017 Se lokalplan 04 ...

 3. Jordvarmeanlæg- Skolelunden 7, 6800 Varde

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen: Jordvarmeanlæg- Skolelunden 7, 6800 Varde, matrikel nr. 1ib, Kirkegårde, Næsbjerg ARKVEST – Arkæologi Vestjylland Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde Kontakt  post@arkvest.dk – eller telefon. 75 22 08 77 ...

 4. Høring- Ansøgning om at fjerne drænledning på Bjergvej 8, Blåvand

  Varde Kommune har modtaget ansøgning om lov til at fjerne en drænledning på ca. 50 m. Ledningen er offentlig og gennemløber en privat grund på Bjergvej 8 i Blåvand. Varde Kommune agter at give tilladelse til at fjerne ledningen med vilkår om, at der skal lægges ny drænledning, hvis det giver ...

 5. Dispensation- Kvorupvej 61, 6800 Varde

  NBL § 18- Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til nedgravning af en vandslange Se afgørelsen med kortbilag her: 5. December 2017- 10:26: 2. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 6. Tilladelse- UV- behandling af drikkevand- Norlax, Gartnervænget 31, 6855 Outrup

  Tilladelse- UV-behandling af drikkevand – Norlax, Gartnervænget 31, 6855 Outrup  Se tilladelse Bilag 2: 5. December 2017- 12:34: 2. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 7. Godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse- matr.nr. 1f Torrup Gde., Alslev

  Godkendelse af skovrejsning på 1,5 ha – matr. nr. 1f Torrup Gde., Alslev Klagefrist: 2. januar 2017 § 8 Jordressourcebekendtgørelsen § 16 og § 21 Miljøvurderingslovbekendtgørelsen Se tilladelse: 5. December 2017- 12:44: 2. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 8. Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø- matr.nr. 3aa Åsted By, Kvong

  Tilladelse til at anlægge en sø – matr. nr. 3aa Åsted By, Kvong Klagefrist 2. januar 2017 PL § 35 Se tilladelse: 5. December 2017- 12:47: 2. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 9. Høring- ansøgning om nedlæggelse af del af privat fællesvej Stationsvænget, Oksbøl

  Se høringssagen Varde Kommune har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af en del af Stationsvænget i Oksbøl som er en privat fællesvej. Torsdag, Marts 16, 2017- 10:23 Tirsdag, Maj 9, 2017- 23:59 VVM ...

 10. Dispensation- Mejlsvej 19, 6800 Varde

  NBL § 16- Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af en V-grøft Se afgørelsen og kortbilag her: 7. December 2017- 10:10: 4. Januar 2018- 23:59 Miljø ...

 11. Jordvarmeanlæg- Frifeltvej 10, 6870 Ølgod

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen: Jordvarmeanlæg- Frifeltvej 10, 6870 Ølgod, matrikel nr. 8d, Lindbjerggård HDG, Ølgod ARKVEST – Arkæologi Vestjylland Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde Kontakt  post@arkvest.dk – eller telefon. 75 22 08 ...

 12. Lokalplan 23.03.L05 boliger, butik og erhverv syd for Søndermarksvej i Varde

  Udvalget for Plan og Teknik har den 7. december 2017 vedtaget lokalplan 23.03.L05 endeligt. Se lokalplan 23.03.L05 med udbygningsaftale Se resumé af indkomne bemærkninger til forslaget i den fornyede høringsperiode og byrådets vurdering.: 8. December 2017- 0:00: 5. Januar 2018- 0:00 Lokalplaner og ...

 13. Høring- Ansøgning om tilladelse til at reetablere dæmning ved Barbara sø i Varde Øvelsesterræn

  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indsendt projektforslag til genetablering af opstemningsanlæg i det private vandløb Barbara Hule Bæk og derved genoprettelse af Barbara Sø. Der er udredt tre løsningsforslag. Forsvaret ansøger om gennemførsel af løsningsforslag 1. Jævnfør vandløbsloven ...

 14. Jordvarmeanlæg- Eghøjvej 9- 6823 Ansager

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Jordvarmeanlæg- Eghøjvej 9, 68623 Ansager, matrikel nr. 19a, Ansager By, Ansager ARKVEST – Arkæologi Vestjylland Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde Kontakt  post@arkvest.dk – eller telefon. 75 22 08 77 Museet vil ...

 15. Tilladelse- etablering af sø- matr.nr. 2an Ø Debel By, Lunde

  Tilladelse til etablering af sø – matr. nr. 2an Ø Debel By, Lunde. Høringsfrist: 9. januar 2017 Love: Planloven § 35 Se tilladelse: 12. December 2017- 10:41: 9. Januar 2018- 23:59 Vandmiljø ...

 16. Landzonetilladelse- etablering af kunstgræsbane- shelters- bålhytte- Frøstrupvej 140, 6830 Nr. Nebel

  Landzonetilladelse til etablering af kunstgræsbane med 6 lysmaster, 4 shelters og en bålhytte, samt et område til fritids- og idrætsformål Adresse: Frøstrupvej 140, 6830 Nr Nebel matr.nr. 1a Frøstrup Hgd., Lunde Se tilladelse: 12. December 2017- 13:02: 16. Januar 2018- 23:59 Landzonetilladelser ...

Sider