Viser 49 til 64 ud af 1699 resultater

Sortér efter:

 1. Havevanding- Røllikevej 14, 6800 Varde

  Varde Kommune forlænger tidligere tilladelse til havevanding for Røllikevej 14 19. September 2016- 14:21 17. Oktober 2016- 14:21 Miljø ...

 2. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- matr.nr. 53a Gestengene, Nr. Nebel

  NBL § 16- Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg på adressen Tarmvej 211, 6830 Nr. Nebel. Dispensation- Tarmvej 211, Nr. Nebel Kortbilag- Tarmvej 211, Nr. Nebel: 21. September 2016- 8:00: 19. Oktober 2016- 15:30 ...

 3. Landzonetilladelse- Kærbjergvej 26, 6753 Agerbæk

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til et enfamiliehus, udhus og garage Klagefrist: 18. oktober 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 20. September 2016- 15:22 18. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 4. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- Bolhede Bæk

  Varde kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af en 180 meter vandløbsstrækning i det offentlige vandløb Bolhede Bæk, ved Heager. Klagefrist senest den 19. oktober 2016. Evt. henvendelser i sagen til flso@varde.dk Se hele afgørelsen her 20. September 2016- 15:30 ...

 5. Landzonetilladelse- Hannevangvej 105, 6854 Janderup Vestj

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til entreprenørvirksomhed, oplagsplads og jordvold Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 23. September 2016- 11:00 21. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 6. Dispensation- Sandtoftevej 1, Blåvand

  Varde Kommune har givet dispensation til terrænregulering på ejendommen Sandtoftevej 1, Blåvand. Se hele dispensationen her 19. September 2016- 11:07 17. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 7. Miljøgodkendelse- Vestre Landevej 160, 6800 Varde

  Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af kvægbruget på Vestre Landevej 160, 6800 Varde- udvidelse af kvægbruget Se hele tillægget til miljøgodkendelsen her 27. September 2016- 8:06 25. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 8. Landzonetilladelse- Kokjærvej 2, 6753 Agerbæk

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus m/garage Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 28. September 2016- 8:00 25. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 9. Landzonetilladelse- Dejrupvej 73, 6855 Outrup

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til ændret anvendelse af lagerhal, opførelse af ny lagerhal og kontor/velfærdsrum og lovliggørelse af fællesfaciliteter til barfodspark. Se hele landzonetilladelsen her   3. Oktober 2016- 11:00 31. Oktober 2016- 23:59 ...

 10. Landzonetilladelse og dispensation- Filsøvej 30, 6854 Henne

  PL § 35 stk. 1 og dispensation efter NBL § 16 åbeskyttelseslinje- Landzonetilladelse til opførelse af en garage Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 1 Kortbilag 2   28. September 2016- 11:52 26. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 11. Dispensation- Haltrup Hede

  NBL § 3- Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning, afbrænding og hegning af arealer på Haltrup Hede, matr.nr. 9am Hodde By, Hodde og matr.nr. 6 Haltrup by, Øse. Dispensation- Haltrup Hede Kortbilag 1- Haltrup Hede Kortbilag 2- Haltrup Hede: 30. September 2016- 10:13: 28. Oktober 2016- 13 ...

 12. Landzonetilladelse- Kildegårdsvej 14, 6852 Billum

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opstilling af en karrusel Se hele landzonetilladelsen her   30. September 2016- 12:13 28. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 13. Afslag og påbud efter naturbeskyttelsesloven- Tingvejen, matr.nr. 2aq og 2x Sdr. Starup By V

  NBL § 3- Afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven om retablering af eng og ulovligt gravet grøft. Se hele afgørelsen her 3. Oktober 2016- 7:58 31. Oktober 2016- 23:58 Miljø ...

 14. Revurdering af miljøgodkendelse- Visselbjergvej 30, 6800 Varde

  Den 29. juli 2008 meddelte Varde Kommune en § 11 miljøgodkendelse til husdyrbruget på Visselbjergvej 30, 6800 Varde. Husdyrbrug, der har en miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven, skal med mellemrum have foretaget en revurdering af deres miljøgodkendelse.   Se hele revurderingen af husdyrbruget ...

 15. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- oprensning af Siger Bæk

  Varde kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af en 460 meter vandløbsstrækning i det offentlige vandløb Siger Bæk, sydvest for Ålling Sø. Klagefrist senest den 1. november 2016. Evt. henvendelser i sagen til flso@varde.dk Se hele dispensationen her     3. Oktober ...

 16. Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse- Vesterhavsvej 180, 6830 Nørre Nebel

  Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Vesterhavsvej 180- ændring i udbringningsarealet Se hele tillæget til miljøgodkendelsen her 4. Oktober 2016- 12:02 1. November 2016- 23:59 Miljø ...

Sider