Viser 49 til 64 ud af 578 resultater

Sortér efter:

 1. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- etablering af juletræsbeplantning

  Varde Kommune giver dispensation fra åbeskyttelseslinjen langs Varde Å og Ovnbøl Bæk til at etablere juletræsbeplantning. Se hele afgørelsen her Kortbilag: 14. September 2016- 14:00: 12. Oktober 2016- 23:00 Miljø ...

 2. Landzonetilladelse- Frøstrupvej 170, 6830 Nørre Nebel

  PL § 35 stk. 1- Tilladelse efter planloven til at etablere et jorddige Se tilladelsen og kortbilag her: 15. September 2016- 16:21: 14. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 3. Landzonetilladelse- Randsigvej 6, 6855 Outrup

  Varde Kommune har givet Landzonetilladelse til pylon og 3 flagstænger ved Randsigvej 6 i Outrup Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 1 Kortbilag 2: 15. September 2016- 16:19: 13. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 4. Etablering af møddingplads- Askærgårdvej 52, 6800 Varde

  Varde Kommune har afgjort, at Askærgårdvej 52, 6800 Varde kan etablere en møddingsplads uden at der skal udarbejdes en § 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven for ejendommen. Se hele afgørelsen her: 16. September 2016- 12:38: 19. Oktober 2016- 23:59 ...

 5. Havevanding- Røllikevej 14, 6800 Varde

  Varde Kommune forlænger tidligere tilladelse til havevanding for Røllikevej 14: 19. September 2016- 14:21: 17. Oktober 2016- 14:21 Miljø ...

 6. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- matr.nr. 53a Gestengene, Nr. Nebel

  NBL § 16- Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg på adressen Tarmvej 211, 6830 Nr. Nebel. Dispensation- Tarmvej 211, Nr. Nebel Kortbilag- Tarmvej 211, Nr. Nebel: 21. September 2016- 8:00: 19. Oktober 2016- 15:30 ...

 7. Landzonetilladelse- Kærbjergvej 26, 6753 Agerbæk

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til et enfamiliehus, udhus og garage Klagefrist: 18. oktober 2016 Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 20. September 2016- 15:22: 18. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 8. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- Bolhede Bæk

  Varde kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af en 180 meter vandløbsstrækning i det offentlige vandløb Bolhede Bæk, ved Heager. Klagefrist senest den 19. oktober 2016. Evt. henvendelser i sagen til flso@varde.dk Se hele afgørelsen her: 20. September 2016- 15:30: ...

 9. Landzonetilladelse- Hannevangvej 105, 6854 Janderup Vestj

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til entreprenørvirksomhed, oplagsplads og jordvold Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 23. September 2016- 11:00: 21. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 10. Dispensation- Sandtoftevej 1, Blåvand

  Varde Kommune har givet dispensation til terrænregulering på ejendommen Sandtoftevej 1, Blåvand. Se hele dispensationen her: 19. September 2016- 11:07: 17. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 11. Miljøgodkendelse- Vestre Landevej 160, 6800 Varde

  Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af kvægbruget på Vestre Landevej 160, 6800 Varde- udvidelse af kvægbruget Se hele tillægget til miljøgodkendelsen her: 27. September 2016- 8:06: 25. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 12. Landzonetilladelse- Kokjærvej 2, 6753 Agerbæk

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus m/garage Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag: 28. September 2016- 8:00: 25. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 13. Landzonetilladelse- Dejrupvej 73, 6855 Outrup

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til ændret anvendelse af lagerhal, opførelse af ny lagerhal og kontor/velfærdsrum og lovliggørelse af fællesfaciliteter til barfodspark. Se hele landzonetilladelsen her  : 3. Oktober 2016- 11:00: 31. Oktober 2016- 23:59 ...

 14. Landzonetilladelse og dispensation- Filsøvej 30, 6854 Henne

  PL § 35 stk. 1 og dispensation efter NBL § 16 åbeskyttelseslinje- Landzonetilladelse til opførelse af en garage Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 1 Kortbilag 2  : 28. September 2016- 11:52: 26. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 15. Dispensation- Haltrup Hede

  NBL § 3- Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning, afbrænding og hegning af arealer på Haltrup Hede, matr.nr. 9am Hodde By, Hodde og matr.nr. 6 Haltrup by, Øse. Dispensation- Haltrup Hede Kortbilag 1- Haltrup Hede Kortbilag 2- Haltrup Hede: 30. September 2016- 10:13: 28. Oktober 2016- 13 ...

 16. Landzonetilladelse- Kildegårdsvej 14, 6852 Billum

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opstilling af en karrusel Se hele landzonetilladelsen her  : 30. September 2016- 12:13: 28. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

Sider