Viser 33 til 48 ud af 1699 resultater

Sortér efter:

 1. Ombygning af maskinhus- Møllegårdsvej 24, 6818 Årre

  Varde Kommune har afgjort, at den anmeldte ændring af maskinhus til sygestald og udleveringsrum, kan etableres uden at der skal udarbejdes en § 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven. Se hele afgørelsen her 1. September 2016- 10:04 30. September 2016- 23:59 Miljø ...

 2. Miljøgodkendelse- Bejsnapvej 14, 6870 Ølgod

  Miljøgodkendelsen fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af dyreholdet på Bejsnapvej 14. Se hele miljøgodkendelsen her 1. September 2016- 12:54 3. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 3. Landzonetilladelse- Vesterhavsvej 0, 6852 Billum

  Landzonetilladelse til opsætning af digital informationstavle Se hele tilladelsen her Kortbilag 2. September 2016- 11:39 30. September 2016- 23:59 VVM ...

 4. Tillæg til miljøgodkendelse, Bjerremosevej 28, 6800 Varde

  Tillæg 1 til miljøgodkendelse- etablering af ny møddingplads Se hele tillægget her 6. September 2016- 8:00 4. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 5. JORDVARMEANLÆG- Nørregade 28, 6753 Agerbæk

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen  Nørregade 28, 6753 Agerbæk 6. September 2016- 15:00 4. Oktober 2016- 15:00 Miljø ...

 6. Omlægning af rørlagt delstrækning- Visselbjerg Bæk

  Varde Kommune har truffet afgørelse efter Vandløbsloven. En rørlagt delstrækning af Visselbjerg Bæk kan omlægges. Afgørelsen kan påklages. Se bilag 3 nedenfor. Klageperioden går frem til den 7. oktober 2016 kl. 12.00 Se hele afgørelsen her Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 7. September 2016- 14:26 7. Oktober ...

 7. Miljøgodkendelse- Fåborgvej 79, 6818 Årre

  § 12 Miljøgodkendelse af landbruget på Fåborgvej 79- Udvidelse af kvægproduktion Se hele miljøgodkendelsen her 9. September 2016- 8:11 7. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 8. Regulering af Linding Å ved Yderik Bro

  Varde Kommune forventer at give tilladelse efter vandløbsloven til afgravning af en del af brinken i Linding Å v. Yderik Bro samt til  opgravning af deponeret materiale under broen. (se vedhæftede) Der skal udlægges køreplader under gravearbejdet, så der ikke sker ødelæggelser af terrænet langs åen ...

 9. JORDVARMEANLÆG- Debelvej 18, 6855 Outrup

  Varde kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Debelvej 18 12. September 2016- 13:10 10. Oktober 2016- 13:10 Miljø ...

 10. Landzonetilladelse- Møllevej 42,6818 Årre

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matriklerne tilknyttet Møllevej 42, 6818 Årre. Se hele landzonetilladelsen her 14. September 2016- 8:00 12. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 11. Landzonetilladelse- Mejlvangvej 19, 6870 Ølgod

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en ny opvarmet udestue på Mejlvangvej 19 i Ølgod. Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 14. September 2016- 8:00 12. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 12. Landzonetilladelse- Gl Præstevej 77, 6800 Varde

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse på ejendommen Gl Præstevej 77, 6800 Varde Se hele landzonetilladelsen her 14. September 2016- 8:15 12. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 13. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- etablering af juletræsbeplantning

  Varde Kommune giver dispensation fra åbeskyttelseslinjen langs Varde Å og Ovnbøl Bæk til at etablere juletræsbeplantning. Se hele afgørelsen her Kortbilag 14. September 2016- 14:00 12. Oktober 2016- 23:00 Miljø ...

 14. Landzonetilladelse- Frøstrupvej 170, 6830 Nørre Nebel

  PL § 35 stk. 1- Tilladelse efter planloven til at etablere et jorddige Se tilladelsen og kortbilag her 15. September 2016- 16:21 14. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 15. Landzonetilladelse- Randsigvej 6, 6855 Outrup

  Varde Kommune har givet Landzonetilladelse til pylon og 3 flagstænger ved Randsigvej 6 i Outrup Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 1 Kortbilag 2 15. September 2016- 16:19 13. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 16. Etablering af møddingplads- Askærgårdvej 52, 6800 Varde

  Varde Kommune har afgjort, at Askærgårdvej 52, 6800 Varde kan etablere en møddingsplads uden at der skal udarbejdes en § 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven for ejendommen. Se hele afgørelsen her 16. September 2016- 12:38 19. Oktober 2016- 23:59 ...

Sider