Viser 33 til 48 ud af 435 resultater

Sortér efter:

 1. Tilladelse til skovrejsning og screeningsafgørelse- Frøstrupvej 71, 6830 Nr. Nebel

  Jordressourcebekendtgørelse § 8 og § 9 og miljøvurderingsbekendtgørelse § 16 og § 21- Ikke VVM-pligt på 8,8 ha skovrejsning Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 14. Januar 2020- 10:06: 11. Februar 2020- 23:59 Miljø ...

 2. Markvanding- Boring- Armvangvej 71, 6800 Varde

  Ny Markvandings- Boring-  Armvangvej 71, 6800 Varde, matrikel nr. 1af, Lunderup HGD, Varde Jorder Se tilladelse Kortbilag: 16. Januar 2020- 12:54: 13. Februar 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 3. Afgørelse- Skovrejsning ved Kærnvej 30, 6830 Nr.Nebel

  Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning af natur- Afslag til ansøgning om skovrejsning på matr.nr. 31a Nr. Nebel By, Nr. Nebel Se afgørelsen her Se kortbilaget her: 16. Januar 2020- 13:41: 13. Februar 2020- 23:59 Miljø ...

 4. Afgørelse- Byrådets beslutning- Imødekommelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for nyt boligområde i Næsbjerg

  Byrådet har den 14. januar 2020 imødekommet et ønske omkring udarbejdelse af plangrundlag for nye boliger på matrikel 7æ samt en del af matrikel 13c, Skonager By, Næsbjerg. Idéer og forslag er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger og er indgået i den politiske proces. Resumé af indkomne ...

 5. Markvanding- Fornyelse- St Hebovej 17, 6851 Janderup

  Markvanding- Fornyelse-  St Hebovej 17- 6851 Janderup, matrikel nr. 1a, SDR. Hebo By, Janderup Se tilladelse Kortbilag: 16. Januar 2020- 13:59: 13. Februar 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 6. Markvanding- Fornyelse- Nymindegabvej 16, 6851 Janderup

  Markvanding- Fornyelse-  Nymindegabvej 16, 6851 Janderup, matrikel nr. 15v, Hyllerslev By, Janderup Se tilladelse Kortbilag: 17. Januar 2020- 10:30: 14. Februar 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 7. Godkendelse skovrejsning- Matr.nr. 6dl Gellerup, Varde Jorder

  Jordressourcebekendtgørelse og miljøvurderingslovbekendtgørelse- Ikke VVM-pligt af skovrejsning Se afgørelsen med kortbilag her Se screeningsskemaet her: 17. Januar 2020- 10:59: 14. Februar 2020- 23:59 Miljø ...

 8. Afgørelse- matr.nr. 1nn Henne By, Henne

  NBL § 3- Dispensation til naturpleje i det fredede område Hennegårds Klitter Se afgørelse og kortbilag her Se plejeplan her: 20. Januar 2020- 10:31: 17. Februar 2020- 23:59 Miljø ...

 9. Landzonetilladelse- opstilling af midlertidig lagertelt

  Adresse: Gammelgårdevej 40, 6855 Outrup Matr.nr. 7B, Gammelgård, Outrup Se tilladelse Kortbilag: 21. Januar 2020- 9:52: 18. Februar 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 10. Landzonetilladelse- indretning af 80 m² beboelse i tagetagen.

  Adresse: Ringkøbingvej 121, 6800 Varde Matr.nr. 116B, Varde Markjorder Se tilladelse Kortbilag: 21. Januar 2020- 12:52: 18. Februar 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 11. Landzonetilladelse- ændret anvendelse og ombygning af gyllebeholder til 201 m² udhus.

  Adresse: Nymindegabvej 100, 6851 Janderup Vestj Matr.nr. 27 e, Janderup By, Janderup Se tilladelse Kortbilag: 22. Januar 2020- 8:43: 19. Februar 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 12. Dispensation- Hedelundvej 9b, 6840 Oksbøl

  NBL § 3- Dispensation til oprensning af en sø Se afgørelse og kortbilag her: 23. Januar 2020- 11:02: 20. Februar 2020- 23:59 Miljø ...

 13. Plejeforanstaltninger Hennegårds Klitter

  Varde Kommune har fået samtykke til at udføre plejeforanstaltninger i det fredede område Hennegårds Klitter. Se yderligere oplysninger i vedlagte plejeplan. Det fredede områder omfatter matr.nr. 1nn, Henne By, Henne. Klagevejledning fremgår af vedlagte brev til lodsejerne.   Afgørelse   Afgørelse ...

 14. Borgermøde om Ho områdeplan og lokalplanerne for hhv. hotel og hytteby i Ho

  Varde Kommune har offentliggjort et forslag til Ho områdeplan og to udkast til lokalplaner og kommuneplantillæg for henholdsvist et hotel og en hytteby i det sydlige Ho. Der afholdes borgermøde om planforslagene og planudkast Tirsdag den 10. september 2019 klokken 17 – 19.30. På Ho Kro, Hovej 34, ...

 15. Borgermøde- Planudkast for Ølgod bymidte

  Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler: Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det ...

 16. Borgermøde om udkast til lokalplanforslag for solcelleanlæg nord for Mejls

  Varde Kommune inviterer interesserede til at deltage i et borgermøde om planudkastene for et solcelleanlæg nord for Mejls. Du kan læse mere og se planudkastene på dette link: http://www.vardekommune.dk/content/forhoering-lokalplan-solcelleanlaeg-nord-mejls Borgermødet afholdes torsdag den 16. ...

Sider