Viser 33 til 48 ud af 433 resultater

Sortér efter:

 1. Landzonetilladelse- opførelse af et udhus- samt overdækket areal

  Bejsnapvej 14 6870 Ølgod   PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af et udhus på 67 m² samt 12 m² overdækket areal. Se tilladelse Kortbilag    : 29. November 2019- 9:46: 27. December 2019- 23:59 Landzonetilladelser ...

 2. Dispensation til etablering af friluftsfaciliteter

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at etablere en række friluftsfaciliteter i et område ved Råsø og Stribsø Øst beliggende øst for Vejers Strand sommerhusområde på matr.nre. 6hø og 12co Vejers By, Oksby. Se hele afgørelsen   Kortbilag  : 5. December 2019- 8:00: 2. Januar 2020- ...

 3. Landzonetilladelse- Broengvej 6, Oksbøl

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til indretning af en selvstændig lejlighed i stuehuset på 55 m². Stuehuset bevares med 149 m². Klagefrist: Senest den 2. januar  2020. Hele tilladelsen Kortbilag: 5. December 2019- 12:48: 2. Januar 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 4. Fornyelse af markvandingstilladelse- Kirkevejen 37, Årre

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen på Kirkevejen 37, 6818 Årre, matrikel nr. 1p, Rousthøje By, Grimstrup Hele tilladelsen Kortbilag: 5. December 2019- 13:44: 2. Januar 2020- 23:59 ...

 5. Fornyelse af markvandingstilladelse- Kirkevejen 26, 6818 Årre

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen på Kirkevejen 26, 6818 Årre Hele tilladelsen Kortbilag: 5. December 2019- 13:47: 2. Januar 2020- 23:59 Miljø ...

 6. Fornyelse af markvandingstilladelse- Ho Bugt Vej 33, 6852 Billum

  Varde Kommune har fornyet markvandingstilladelsen på Ho Bugt Vej 33, 6852 Billum, matrikel nr. 4a, Kjelst By, Billum Hele tilladelsen Kortbilag: 6. December 2019- 11:12: 3. Januar 2020- 23:59 Miljø ...

 7. Tilladelse til markvanding- Adelengvej 21, 6851 Janderup

  Varde Kommune har givet endelig tilladelse-  Adelengvej 21, 6851 Janderup, matrikel nr. 13a, Hyllerslev By, Janderup Hele tilladelsen Kortbilag  : 6. December 2019- 12:15: 3. Januar 2020- 12:15 Miljø ...

 8. Landzonetilladelse- Matr.nr. 18b Ø. Vrøgum By, Ål

  PL § 35 stk. 1- Landzonetilladelse til anlæg af en sø Se tilladelsen her Se kortbilag her: 10. December 2019- 8:59: 7. Januar 2020- 23:59 Miljø ...

 9. Landzonetilladelse- Hindsigvej 21, 6800 Varde

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til indretning af 90 m² beboelse i tagetagen (bygning 1), ændret anvendelse af staldbygning (bygning 2) til henholdsvis 25 m² beboelse og 296 m² integreret garage samt tilbygning af 3 m² beboelse i grundplan. Klagefrist: Senest den 8. januar 2020. Hele ...

 10. WebformularPrøve07-19

  WebformularPrøve07-19 WebformularPrøve07-19 WebformularPrøve07-19 1 WebformularPrøve07-19 2 ...

 11. Markvanding- Fornyelse- Agerkrogvej 17, 6862 Tistrup

  Markvanding- Fornyelse-  Agerkrogvej 17, 6862 Tistrup, matrikel nr. 7a, Den Mellemste Del, Tistrup Se tilladelse Kortbilag  : 12. December 2019- 15:17: 9. Januar 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 12. Landzonetilladelse- opførelse af lagerhal

  Adresse: Fåborgvej 5, 6818 Årre Matr.nr. 1S, Fåborg By, Fåborg Se tilladelse Kortbilag: 13. December 2019- 8:46: 10. Januar 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 13. test_web_form_12_03

  test test first name ...

 14. Borgermøde om Ho områdeplan og lokalplanerne for hhv. hotel og hytteby i Ho

  Varde Kommune har offentliggjort et forslag til Ho områdeplan og to udkast til lokalplaner og kommuneplantillæg for henholdsvist et hotel og en hytteby i det sydlige Ho. Der afholdes borgermøde om planforslagene og planudkast Tirsdag den 10. september 2019 klokken 17 – 19.30. På Ho Kro, Hovej 34, ...

 15. Udkast til to lokalplaner i Ho og forslag til områdeplan for Ho

  Varde Kommune har igangsat flere planprojekter omkring Ho, og inviterer hermed offentligheden til at indsende kommentarer til planerne. Projekterne er: Forslag til områdeplan for Ho Udkast til lokalplan 08.01.L03 for et hotel i det sydlige Ho med tilhørende kommuneplantillæg 25 Udkast til lokalplan ...

 16. Borgermøde- Planudkast for Ølgod bymidte

  Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler: Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det ...

Sider