Viser 33 til 48 ud af 734 resultater

Sortér efter:

 1. Ombygning af maskinhus- Møllegårdsvej 24, 6818 Årre

  Varde Kommune har afgjort, at den anmeldte ændring af maskinhus til sygestald og udleveringsrum, kan etableres uden at der skal udarbejdes en § 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven. Se hele afgørelsen her 1. September 2016- 10:04 30. September 2016- 23:59 Miljø ...

 2. Miljøgodkendelse- Bejsnapvej 14, 6870 Ølgod

  Miljøgodkendelsen fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af dyreholdet på Bejsnapvej 14. Se hele miljøgodkendelsen her 1. September 2016- 12:54 3. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 3. Landzonetilladelse- Vesterhavsvej 0, 6852 Billum

  Landzonetilladelse til opsætning af digital informationstavle Se hele tilladelsen her Kortbilag 2. September 2016- 11:39 30. September 2016- 23:59 VVM ...

 4. Tillæg til miljøgodkendelse, Bjerremosevej 28, 6800 Varde

  Tillæg 1 til miljøgodkendelse- etablering af ny møddingplads Se hele tillægget her 6. September 2016- 8:00 4. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 5. JORDVARMEANLÆG- Nørregade 28, 6753 Agerbæk

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen  Nørregade 28, 6753 Agerbæk 6. September 2016- 15:00 4. Oktober 2016- 15:00 Miljø ...

 6. Omlægning af rørlagt delstrækning- Visselbjerg Bæk

  Varde Kommune har truffet afgørelse efter Vandløbsloven. En rørlagt delstrækning af Visselbjerg Bæk kan omlægges. Afgørelsen kan påklages. Se bilag 3 nedenfor. Klageperioden går frem til den 7. oktober 2016 kl. 12.00 Se hele afgørelsen her Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 7. September 2016- 14:26 7. Oktober ...

 7. Miljøgodkendelse- Fåborgvej 79, 6818 Årre

  § 12 Miljøgodkendelse af landbruget på Fåborgvej 79- Udvidelse af kvægproduktion Se hele miljøgodkendelsen her 9. September 2016- 8:11 7. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 8. Regulering af Linding Å ved Yderik Bro

  Varde Kommune forventer at give tilladelse efter vandløbsloven til afgravning af en del af brinken i Linding Å v. Yderik Bro samt til  opgravning af deponeret materiale under broen. (se vedhæftede) Der skal udlægges køreplader under gravearbejdet, så der ikke sker ødelæggelser af terrænet langs åen ...

 9. Tillæg 30 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 23.03.L04 bolig- og erhvervsområde i Varde Syd

  Varde Byråd har den 6. september 2016 vedtaget planerne endeligt. Se tillæg 30 til Kommuneplan 2013 Se lokalplan 23.03.L04 Se resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering: 14. September 2016- 0:00: 12. Oktober 2016- 23:59 Lokalplaner og kommuneplantillæg ...

 10. JORDVARMEANLÆG- Debelvej 18, 6855 Outrup

  Varde kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen Debelvej 18 12. September 2016- 13:10 10. Oktober 2016- 13:10 Miljø ...

 11. Landzonetilladelse- Møllevej 42,6818 Årre

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matriklerne tilknyttet Møllevej 42, 6818 Årre. Se hele landzonetilladelsen her 14. September 2016- 8:00 12. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 12. Landzonetilladelse- Mejlvangvej 19, 6870 Ølgod

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en ny opvarmet udestue på Mejlvangvej 19 i Ølgod. Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 14. September 2016- 8:00 12. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 13. Landzonetilladelse- Gl Præstevej 77, 6800 Varde

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse på ejendommen Gl Præstevej 77, 6800 Varde Se hele landzonetilladelsen her 14. September 2016- 8:15 12. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

 14. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- etablering af juletræsbeplantning

  Varde Kommune giver dispensation fra åbeskyttelseslinjen langs Varde Å og Ovnbøl Bæk til at etablere juletræsbeplantning. Se hele afgørelsen her Kortbilag 14. September 2016- 14:00 12. Oktober 2016- 23:00 Miljø ...

 15. Landzonetilladelse- Frøstrupvej 170, 6830 Nørre Nebel

  PL § 35 stk. 1- Tilladelse efter planloven til at etablere et jorddige Se tilladelsen og kortbilag her 15. September 2016- 16:21 14. Oktober 2016- 23:59 Miljø ...

 16. Landzonetilladelse- Randsigvej 6, 6855 Outrup

  Varde Kommune har givet Landzonetilladelse til pylon og 3 flagstænger ved Randsigvej 6 i Outrup Se hele landzonetilladelsen her Kortbilag 1 Kortbilag 2 15. September 2016- 16:19 13. Oktober 2016- 23:59 VVM ...

Sider