Viser 1697 til 1712 ud af 1777 resultater

Sortér efter:

 1. Hvad kan du søge til?

  Du kan søge til at afvikle aktiviteter for demensramte der bor i egen bolig. Aktiviteten skal samtidig være aflastende for den nærmeste pårørende. Med "aflastende" menes, at den pårørende trygt kan foretage sig andre aktiviteter på egen hånd, imens din planlagte aktivitet foregår.  Det er ...

 2. Hvor meget kan du søge om?

  Der kan i alt søges om 75.000 kr. Dog kan der makismalt søges om 3000kr. pr. pårørende man aflaster. Dvs. laver du en aktivitet for én demensramt, kan du søge op til 3000kr, for to demensramte 6000 kr. og så fremdeles. Du skal i ansøgningsskemaet angive, hvad pengene skal bruges til. Med andre ord ...

 3. Her kan du få hjælp til din idé?

  Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til udviklingskonsulent Mette Fuglsang Larsen fra Varde Kommune.  Du kan henvende dig pr. mail på følgende mailadresse: melf@varde.dk eller  du kan henvende dig pr. telefon på tlf.: 21 56 34 11   Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til ...

 4. Idékatalog

  Idéer Gåfodbold Musikoplevelser Oplevelser i naturen Wellness/sansestimulering Mindre ferieoplevelser Bowling Udflugter Cykelture Musikterapi Foredrag Strikkeklub Gåture med demensramte Fitness Madlavningsarrangementer Mandeklub Følgeordning til eksisterende aktiviteter Her kan du lade dig ...

 5. Dette kan du ikke søge om penge til

  Som udgangspunkt kan du søge om penge til det meste, så længe du kan fremvise kvitteringer inden perioden udløber 31. oktober 2017.   Derfor vil der være enkelte ting, som du ikke kan søge om penge til: Lønninger, medmindre den aflønnede er cvr-registreret. Aktiviteter til din egen nærmeste ...

 6. Tidspunkter og deadlines

  1. april 2017- 31. maj 2017: Ansøgningsperiode. 1. juni 2017- 14. juni 2017: Udvælgelsesperiode. 15. juni 2017- 31. oktober 2017: Afvikling af vinderaktiviteterne. Her kan du se, hvilke datoer du skal være opmærksomme på, og hvornår dit tiltag skal være afviklet inden. ...

 7. Kontakt

  Hvis du ønsker at vide mere eller har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Mette Fuglsang Larsen på mail: melf@varde.dk eller pr. telefon: 21 56 34 11 Hvis du ønsker at vide mere eller har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Mette ...

 8. Hvem står bag?

    I efteråret 2016 modtog Varde Kommune sammen med Alzheimerforeningen SydVest og Aflastningstjenesten Satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, til at udvikle nye fleksible aflastningstilbud til pårørende. Dette er ét af de nye tilbud.      Varde Kommune, Sundhedsstyrelsen, Aflastningstjenesten og ...

 9. Baggrund og formål

  I Varde Kommune gør vi en indsats for at hjælpe mennesker med demens inde på livet. Det anslås af ca. 900 lever med en demenssygdom og dertil som minimum et tilsvarende antal pårørende.  Demens omtales ofte som de pårørendes sygdom. Årsagen er, at de pårørende i høj grad overtager, støtter, hjælper ...

 10. Hvad kræver det?

  Det det kræver af dig som borger, forening, privat virksomhed eller lign. er, at du har en god idé til nogle aktiviteter, du kan lave med én eller flere demensramte i perioden mellem 15. juni 2017 og 31. oktober 2017. Aktiviteterne kan være enkeltstående eller kontinuerlige i perioden. Det kræver ...

 11. Hvordan foregår det?

  Det foregår således, at borgere i perioden 1. april til 31. maj 2017 kan ansøge om finansiering af den idé, de har til en aktivitet med demensramte. Herefter gennemgår Den Lokale Demensalliance de indkomne ansøgninger, og tildeler penge til de ansøgere, de finder bedst egnede. Der vil blive lagt ...

 12. Ansvar og viden

  Viden: Hvis det er dit projekt som får flest stemmer, og derved tildeles penge, så tilbyder vi dig et kort kursus om demens, som også indeholder information omkring, hvad man skal være opmærksom på ift. at lave aktiviteter med demensramte. Kurset vil foregå på Rådhuset. Datoen offentliggøres senere ...

 13. Klippekort til plejehjemsbeboere

  Klippekortet til plejehjemsbeboere er et resultat af finanslovsforhandlingerne for 2017. Her blev der afsat en pulje på 380 mio. til klippekortet. Formålet med puljen er, at plejehjemsbeboere via klippekortet skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og få hjælp til at gøre ting, der giver ...

 14. Veteraner og pårørende

  Er du veteran eller pårørende til en veteran? Har du spørgsmål til kommunen, lyst til at mødes med andre veteraner, brug for hjælp, eller er du bekymret for en af dine nære? Så kan du her finde information om tilbud fra kommunen og vores samarbejdspartnere. Du er også velkommen til at kontakte os, ...

 15. Er du ikke digital?

  Hjælp til digital selvbetjening Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Der står medarbejdere klar til at svare på generelle spørgsmål, yde hjælp og vejledning og hjælpe dig med digital selvbetjening på borger.dk. Du har også mulighed ...

 16. Gravearbejde i Varde midtby

  Anlægsarbejdet i Varde midtby skal blandt andet genetablere belægningen på historiske pladser og gader. For at undgå dobbelt gravearbejde vil DIN Forsyning samtidig genskabe og klimatilpasse kloaksystemet i området. Gravearbejdet startede i Storegade i slutningen af juni 2017 og er et anlægsarbejde ...

Sider