Viser 1665 til 1680 ud af 1697 resultater

Sortér efter:

 1. Anlægstyper i det åbne land

  Der er flere forskellige typer af spildevandsanlæg. Fælles for dem alle er, at de skal have en bundfældningstank inden den valgte rensemetode. Nedsivningsanlæg Et nedsivningsanlæg består af en trixtank/bundfældningstank, som kan have 2 eller 3 kamre. Her samles alt husspildevandet fra ejendommen. ...

 2. Berigtigelser af spildevandsplanen

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, ajourføre spildevandsplanen. I perioden frem til den næste gennemgribende revision af spildevandsplanen vil alle ændringer, som påvirker berørte parters rettigheder og pligter, på traditionel vis løbende blive ...

 3. Slamhåndtering

  Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes der slam. Slammet er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der adskilles fra spildevandet i efterklaringstankene på renseanlæggene. Slammet fra DIN Forsyning A/S' renseanlæg i Varde Kommune overholder gældende ...

 4. Job- og uddannelsesmesse

  Der er rigtig god opbakning til Varde Kommunes Job- og uddannelsesmesse og godt og vel 60 udstillere har meldt sin ankomst. Som noget nyt er der Speakers' Corner, hvor de unge studerende fra Campus kan møde unge mennesker under uddannelse fortælle om deres valg af uddannelse- enten på ...

 5. Renhold og dine forpligtelser som grundejer

  Kort beskrivelse af, hvad du skal holde som grundejer Renholde fortov og sti hvor: Der er fortov eller sti langs den side, hvor der er adgang til ejendommen Der hvor fortov og sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, eksempelvis en hjørnegrund Varde Kommune holder de fortove og ...

 6. Databeskyttelse

  På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Varde Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis.  For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder ...

 7. Fritidspas

  Hvad er et Fritidspas: Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi. Fritidspas er en årlig pulje på 100.000 kr., som bevilges efter først til mølle ...

 8. Søg om puljemidler

  (Oversigten er ikke udtømmende) I Varde Kommune kan man søge midler i forskellige puljer. Læs mere om de enkelte puljer i menuen nedenfor. Byrådets Udviklingspulje Byrådet afsætter hvert år midler til udviklingsprojekter eller-aktiviteter i Varde Kommune. Ansøgningskriterier Ansøgningsskema Kontakt ...

 9. KRAP- kompetenceudvikling af personalet

  Det er af største vigtighed, at medarbejderne har viden og redskaber til at støtte både den demente og de pårørende. Derfor sendes der i perioden 2018 til 2020 400 medarbejdere på sundheds- og ældreområdet i Varde Kommune på kursus i KRAP. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuserende, Anerkende ...

 10. Jule- og nytårslukket

  Varde Kommune kan dog kontaktes telefonisk ved akut behov på 79 94 68 00 i tidsrummet 8.00-11.00 den 27. og 28. december 2018. Vi åbner igen onsdag den 2. januar 2019. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Varde Kommunes administration holder lukket den 27. og 28. december 2018. ...

 11. Badevand

  Kommunen fører tilsyn med, at badevandet ikke er forurenet, hvilket bl.a. gøres gennem vandprøver, der analyseres for indholdet af tarmbakterierne E. coli og Enterokokker.  Analyseresultaterne for de seneste år bruges til, at beregne risikoen (sandsynligheden) for at blive syg af at bade. ...

 12. Udpegede overløbsbygværker

  HJORTKÆR: H_U10.2 (nyt navn HJOP001) Overløbet fra pumpestationen i Hjortkær ca. 3 km syd-øst for Årre til Sneum Å er vist  på  kortudsnittet her. Overløbskanten er i sidste planperiode flyttet markant op. Overløbsmængden fra pumpestationen er i 2017 modelberegnet og resultatet viser, at den ...

 13. Afbrændingsforbud er ophævet

  Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning fra mandag 13. august kl. 17.00 det afbrændingsforbud, der blev udstedt jævnfør beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner 2. juli 2018.   Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr som har medført en ...

 14. Ferieaktiviteter for børn med forskellige handicap

  Parasportskole 2018: Brochure og oversigt Lykkeliga Her kan du læse mere om ferieaktiviteter for børn med forskellige handicap ...

 15. Mountainbikeruter i topklasse

  Der er mulighed for at prøve mountainbikeruter i topklasse i Blåbjerg Klitplantage, Bordrup Klitplantage, Søndre Plantage, Sønder Heden Plantage, Ølgod Byskov og Ansager Plantage.  Især Blåbjerg Klitplantage regnes blandt de ubestridt bedste ruter i landet og er blandt Naturstyrelsens 10 spir. ...

 16. Helbredstillæg- for leverandører

  Faktura kan sendes elektronisk Hvis jeres økonomisystem understøtter, at I kan sende en elektronisk regning direkte fra systemet, kan I sende regningen via EAN nummer:5798004827383. Regningerne skal sendes særskilt for hvert personnummer. Hvis jeres økonomisystem ikke understøtter, at I kan sende ...

Sider