Viser 1617 til 1632 ud af 1673 resultater

Sortér efter:

 1. Rammer og lovgivning

  Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsen § 5 En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen. Byrådet er pligtig til, at arbejde for planens gennemførelse. For borgere og virksomheder er planen ...

 2. Spil Dansk 2019

  Velkommen til Spil Dansk-ugen i Varde Kommune! Varde Kommune er i år officiel Spil Dansk Kommune og lige nu er styregruppen i gang med at planlægge årets program. Det fulde program kan ses her på siden fra 1. oktober. Spil Dansk ugens styregruppe: Christian Blom Hansen (Varde Kirke) Alice Ravn ...

 3. Indledning

  Denne spildevandsplan beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Varde Kommune. Vi ønsker at fastholde og forbedre vandkvaliteten og den biologiske mangfoldighed i søer og vandløb. Denne opgave kan kun løses i samspil mellem kommunen, forsyningen og kommunens borgere. Kommunens ...

 4. Vandområder

  Kortlægningen af vandløbenes og søernes tilstand varetages af staten som et led i den overordnede vandplanlægning. På grundlag af vandområdernes målsætning og den nuværende tilstand udarbejder staten Vandområdeplaner, som indeholder en udpegning af indsatser for at forbedre det danske vandmiljø. ...

 5. Kloakerede områder

  I menuen til højre kan du finde oplysninger om: Eksisterende renseanlæg (størrelse og typer). Den forestående planlægning om centralisering af spildevandsrensningen på færre anlæg. Forklaring på de forskellige typer af kloakoplande og dermed dine rettigheder til at aflede husspildevand og ...

 6. Det åbne land

  Der er i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget store områder i Varde Kommune, hvor der stilles krav til en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. Dette skyldes, at i en række søer og vandløb er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at ...

 7. Administration af spildevandsforhold

  Større emneområder kan søges frem via menuen til højre. Finder du ikke emnet behandlet her, er der desuden en række svar på de mest almindelige spørgsmål nederst på denne side. Har du spørgsmål som du ikke finder svar på herunder, kan du kontakte Varde Kommune på telefon 7994 6800 eller pr. mail ...

 8. Selvbetjening- erhverv

  NEM-ID for virksomheder Alle virksomheder, foreninger og andre med et CVR-nummer skal have en digital postkasse til sikker kommunikation med det offentlige. Læs mere om NEM-ID ved at trykke her. Udbetaling af refusion og tilskud Fleksjob - tryk her for at komme til virk.dk IGU- virksomhedsbonus- ...

 9. Serviceniveau og dimensionering

  Spildevandsplanen fastlægger følgende serviceniveau for funktionen af spildevandssystemet: For fælleskloakerede områder må der ikke ske oversvømmelse af terræn oftere end hvert 10. år. For separatkloakerede områder (regnvand afledt i separat ledning) må der ikke ske oversvømmelse af terræn oftere ...

 10. Spildevandskort

  Herunder er vist et simpelt kort over kloakoplande, hvis du blot vil undersøge hvordan en ejendom eller et område er kloakeret. Vis stort kort Se detaljeret GIS-kort i nyt vindue:   ...tip: I detailkortet skal du fremsøge din adresse i menuen øverst i kortet ved at klikke på "Jeg vil gerne.. ...

 11. Cykellegebanen

  Cykellegebanen i Varde er et sted, hvor man kan træne sin cykelsikkerhed. Det vil sige de basale cykelmanøvrer som fx at holde balancen, starte og bremse sikkert, styre med én hånd, se til siden og tilbage samt orientere sig i forhold til andre cyklister. Den kan også bare bruges til sjov og ...

 12. Resultater fra kommunalvalget 2017

  Stemmeprocent Ved valgets afslutning lå stemmeprocenten på 72,4% i Varde Kommune. Se her, hvor mange der har stemt på hvert enkelt afstemningssted i løbet af valgdagen.   Endelig mandatfordeling 100% af stemmerne optalt: A- Socialdemokratiet (6 mandater):- Søren Laulund, 1.267 stemmer- Ingvard ...

 13. Kloakledninger- ejerforhold

  Stikledninger Inden for et fastlagt opland i spildevandsplanen er det som udgangspunkt forsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af kloaksystemet frem til grundgrænsen, mens grundejeren inden for eget areal er forpligtet til, for egen regning, at bekoste udførelse og ...

 14. Fra fælleskloak til separatkloak

  Videoen finder du her   (Når du klikker på videoen/linket, vil du blive ledt til en ekstern side, hvor Varde Kommune ikke længere er ansvarlig for dine data.) I forbindelse med separatkloakering skal der ske en adskillelse af husspildevand og regnvand på alle ejendomme i kloakoplandet. Fordelen ved ...

 15. Lokal afledning af regnvand (LAR)

  Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge, at håndtere regnvand, dér hvor det falder, så det ikke belaster kloaksystemet. Varde Kommune opfordrer derfor til, at der satses på lokal nedsivning af regnvand (LAR), hvor det er foreneligt med grundvandsbeskyttelsen og ...

 16. Tilslutning og takster

  DIN Forsyning A/S har en betalingsvedtægt, der gælder for de ejendomme der er tilsluttet, skal tilsluttes, eller på anden måde er knyttet til DIN Forsyning A/S' spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de forskellige bidrag til ...

Sider