Viser 161 til 176 ud af 1676 resultater

Sortér efter:

 1. Tilladelse til regulering af rørlagt vandløb- Sandtoftevej, Blåvand

  Varde Kommune har givet tilladelse til flytning/forlægning af ca. 80 meter af det rørlagte vandløb: Sandtoftevej Grundvandssænkning (rørtilløb 23) mellem Blåvandvej og Gl. Mælkevej, 6857 Blåvand, på matrikel 68x, 68y og 68ø Vandflod By, Oksby (tidligere matrikel nr. 67aa og 68e). Afgørelsen kan ...

 2. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven- oprensning af Skalle Bæk

  Varde kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af to strækninger i det offentlige vandløb Skalle Bæk, øst for Stausø. Spørgsmål til dispensationen kan rettes til vandløbsmedarbejder Flemming Sørensen på flso@varde.dk Se hele afgørelsen 21. December 2016- 10:31 18. ...

 3. Landzonetilladelse- udstykning af kvægbrug- Søvigmarkvej 41, 6851

  Tilladelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside (www.vardekommune.dk) den 21. december 2016 Søvigmarkvej 40, matr.nr. 0 PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til udstykning til nyt kvægbrug. Klagefrist: 18. januar 2017 Se tilladelse Kort 21. December 2016- 13:11 18. Januar 2017- 23:59 VVM ...

 4. Afgørelse- skift i dyretyper kvæg- Vardevej 52, 6818 Årre

  Afgørelse om skift i dyretype   Vardevej 52, 6818 Årre   Klagefrist: den 20. januar 2017   Se tilladelsen 22. December 2016- 7:58 20. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 5. Afgørelse- skift i dyretype- kvæg Kærbjergvej 30, 6753 Agerbæk

  Afgørelse om skift i dyretype. Kærbjergvej 30, 6753 Agerbæk Klagefrist: den 23. januar 2017   Se tilladelsen 22. December 2016- 10:58 23. Januar 2017- 23:59 Miljø ...

 6. Afgørelse vandløbslov Ålestrømmen- Strib sø vest, Strib sø øst

  Afgørelse efter vandløbsloven til ændring af vandstanden i Strib Sø Vest og Strib Sø Øst, samt anlæggelse af stryg i og genslyngning  af Ålestrømmen.   Varde kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven og godkendt vedlagte projekt.   Klagefristen er senest den 31. januar 2017. Klagevejledning ...

 7. Landzonetilladelse til stuehus- garage og medhjælperbolig- Åstedvej 11 Kvong, 6800 Varde

  Åstedvej 11 6800 Varde PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af stuehus på 229 m² beboelse i grundplan og 182 m² i tagetagen,  garage på 113 m² samt medhjælperbolig på 113 m². Klagefrist: Senest den 2. februar 2017 Se tilladelse Kortbilag 5. Januar 2017- 8:08 2. Februar 2017- 23:59 VVM ...

 8. Tilladelse grundvandssænkning matrikel 12k Hesselmed Hgd., Ål

  Grundvandssænkning matrikel 12k Hesselmed Hgd., Ål Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofgravning under grundvandsspejl på matrikel 12k Hesselmed Hgd., Ål. Klagefristen er den 06.02.2017.   Se tilladelse 6. Januar 2017- 10:10 6. Februar 2017- 23:59 Miljø ...

 9. Landzonetilladelse shelters og bålhytte- Kanalvej 16, 6823 Ansager

  Kanalvej 16, Matr.nr. 38, Ansager By, Ansager, og 14ct Ansager By, Ansager og 8 Hoddeskov By, Hodde PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til anlæg af shelters og bålhus. Klagefrist: 6. februar 2017 Se tilladelse 9. Januar 2017- 11:34 6. Februar 2017- 23:59 VVM ...

 10. Afgørelse- udvidelse af staldanlæg på grund af dyrevelfærd- Jyllerupvej 7, 6818 Årre

    Afgørelse på anmeldelse af udvidelse af staldanlæg på grund af dyrevelfærd, på ejendommen Jyllerupvej 7, 6818 Årre Klagefrist: 9. februar 2017 Se tilladelse 10. Januar 2017- 11:53 9. Februar 2017- 23:59 Miljø ...

 11. Landzonetilladelse- tilbygning kontor- Stilbjergvej 86B, 6800 Varde

  Stilbjergvej 86B, Matr.nr. 118bt, Varde, PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til byggeri til kontor mm. Klagefrist: 9. februar 2017 Se tilladelse Kortbilag 12. Januar 2017- 11:17 9. Februar 2017- 23:59 VVM ...

 12. Tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Oksby og Ho Vandværk til Husbjerg Grøft

  ”Varde Kommune har meddelt tilladelse om udledning af filterskyllevand fra Oksby og Ho Vandværk til Husbjerg Grøft. Tilladelsen bliver annonceret på Varde Kommunes hjemmeside den 13. januar 2017, hvorefter der er en klagefrist på fire uger, dvs. indtil den 10. februar 2017. Eventuelle klager skal ...

 13. Afgørelse- etablering af afvandingsprojekt Per Knoldsvej i Blåvand

  Der er givet tilladelse til afvandingsprojekt i Blåvand, Varde Kommune.   Tilladelsen kan påklages frem til og med d. 9. februar kl. 12.00.   Tilladelsen må ikke tages i brug, før klageperioden er tilendebragt.   Se tilladelse   Oversigtskort   Klagevejledning   Vvm screening   Ansøgning 13. Januar ...

 14. Afslag efter naturbeskyttelsesloven- matr.nr. 4f Vibæk By, Alslev

  NBL § 26a, stk. 3- Afslag på ansøgning om nedlæggelse af en del af en markvej Se afgørelsen og kortbilag her 13. Januar 2017- 15:21 10. Februar 2017- 23:59 Miljø ...

 15. Tilladelse jordvarmeanlæg- Slebsagervej 5, 6818 Årre

  Varde Kommune giver tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på adressen: Slebsagervej 5, 6818 Årre, matrikel nr.8, Avtrup By, Fåborg Se tilladelse 16. Januar 2017- 15:09 13. Februar 2017- 23:59 VVM ...

 16. Landzonetilladelse- carport- Kastkærvej 130A, 6830

  Kastærvej 130, Matr.nr. 13d, Sædding by, Nr. Nebel, PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til carport. Klagefrist: 15. februar 2017 Se tilladelse Kort 18. Januar 2017- 8:00 15. Februar 2017- 23:59 VVM ...

Sider