Viser 17 til 32 ud af 1699 resultater

Sortér efter:

 1. Landzonetilladelse- Aalholtvej 1, 6840 Oksbøl

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til forhøjelse af 1 eksisterende ballonmast Se hele tilladelsen Kortbilag 15. August 2016- 13:56 12. September 2016- 23:59 VVM ...

 2. Landzonetilladelse- Mosevråvej 2, 6840 Oksbøl

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til forhøjelse af 1 eksisterende ballonmast Se hele tilladelsen Kortbilag 15. August 2016- 14:07 12. September 2016- 23:59 VVM ...

 3. Dispensation til at opføre 2 karnapper, Strandvejen 1A, Oksbøl

  Matr.nr. 10bk Oksbøl By, Ål NBL § 18- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af 2 karnapper inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen ved Strandvejen 1A, Oksbøl. Afgørelse- Strandvejen 1A, Oksbøl Kortbilag- strandvejen 1A, Oksbøl 16. August 2016- 14:08 14. September 2016- 23:59 VVM ...

 4. Landzonetilladelse- Fyrvej 106, 6857 Blåvand

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til en helgolandsruse Se hele tilladelsen Kortbilag 16. August 2016- 14:33 13. September 2016- 23:59 VVM ...

 5. Landzonetilladelse- Præstebrovej 35, 6818 Årre

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til 2 overdækninger til depot Se hele tilladelsen her Kortbilag 17. August 2016- 13:10 14. September 2016- 23:59 VVM ...

 6. Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering, Bavnehøjvej 23, 6851 Janderup

  Revurdering og tillæg nr. 2 til § 12 miljøgodkendelse- udvidelse af dyrehold Se hele miljøgodkendelsen/revurderingen   18. August 2016- 16:51 16. September 2016- 23:59 Miljø ...

 7. Landzonetilladelse, Dejrupvej 73, 6855 Outrup

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opsætning af flagstang og skilt     Se hele afgørelsen her Kortbilag 19. August 2016- 10:07 19. September 2016- 23:59 VVM ...

 8. Afslag på anmodning om genoptagelse- Ulvemosen og Bækhede Plantage

  Afslag på anmodning om genoptagelse af miljøvurderingssag om opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Varde Kommune meddeler afslag på anmodning om genoptagelse af afgørelse af 30. juni 2015 om endelig vedtagelse af lokalplan 25.10.L03 og kommuneplantillæg 17 med tilhørende VVM ...

 9. Plejeplan for det fredede område Alslev Hede

  Varde Kommune har fået tilsagn til at udføre plejeforanstaltninger på Alslev Hede med det formål at bevare heden som lysåben, dværgbuskdomineret hede. Se yderligere oplysninger i vedlagte plejeplan. Det fredede område omfatter dele af matr. nr. 8a, 4f og 7f, alle Vibæk By, Alslev, men derudover ...

 10. Matr.nr. 1z Kvong By, Kvong

  NBL § 18- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven, fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af en forplads på ca. 500 m2 til plansiloanlæg samt efterfølgende dispensation til plansiloanlæg på ca. 2.500 m2 på Ringkøbingvej 361, 6800 Varde. Afgørelse- Ringkøbingvej 361 Kortbilag- Ringkøbingvej ...

 11. Landzonetilladelse- Bredgade 55, 6800 Varde

  PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til en legeplads med tilhørende legeredskaber Se hele tilladelsen Kortbilag 23. August 2016- 13:52 20. September 2016- 23:59 VVM ...

 12. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt- matr.nr. 10b V. Vrøgum By, Ål

  Jordressourcebekendtgørelse og VVM-bekendtgørelse- Tilladelse til skovrejsning i uønsket skovrejsningsområde Se hele tilladelsen med kortbilag 23. August 2016- 14:59 21. September 2016- 23:59 Miljø ...

 13. Matr.nr. 2ks Jegum Gde., Ål

  NBL § 16- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et redskabsskur på Møllevangen 43, 6840 Oksbøl Dispensation- Møllevangen 43, Oksbøl Kortbilag- Møllevangen 43, Oksbøl: 26. August 2016- 8:00: 23. August 2016- 13:30 Miljø ...

 14. Miljøgodkendelse- Dyrebyvej 10, 6854 Henne

  § 12 miljøgodkendelse af kvægbruget på Dyrebyvej 10- udvidelse af kvægproduktion Se hele miljøgodkendelsen her 29. August 2016- 11:20 26. September 2016- 23:59 Miljø ...

 15. Afgørelse om VVM pligt for etablering af Vådområde i Kvong

  Varde Kommune har truffet afgørelse om at et projekt for etablering af et vådområde i Kvong Mose, nord for Kvong By ikke er omfattet af VVM pligt. Afgørelsen om VVM pligt Bilag 1: VVM- Screening   31. August 2016- 9:41 28. September 2016- 23:59 VVM ...

 16. HAVEVANDING- Ådalen 3, 6800 Varde

  Tilladelse til etablering af en havevandingsboring på ejendommen Ådalen 3, 6800 Varde 31. August 2016- 12:00 27. September 2016- 12:00 Miljø ...

Sider