Viser 17 til 32 ud af 433 resultater

Sortér efter:

 1. Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dyre- og forlystelsespark ved Nr. Nebel

  Varde Kommune har den 2. maj 2019 modtaget en  ansøgning om VVM-screening af etablering af dyre- og forlystelsespark ved Blåbjergvej 20 Nørre Nebel.   Vurdering Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM ...

 2. Borgermøde vedrørende lokalplan 15.10.L02 og kommuneplantillæg 24- Blåbjerg Biogas

  I forbindelse med den offentlige høring afholdes der  borgermøde   d. 8. maj 2019 kl. 19:00 i Form og Fritid, Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel.    På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere projektet. Læs mere om forslaget her.: 8. ...

 3. Delaflysning af lokalplan 1.36 for Ølgod bymidte

  Varde Byråd har den 12. november 2018 vedtaget planerne endeligt. Se afgørelsesbrev med klagevejledning Se delvis aflysning af lokalplan 1.36 Se lokalplan 1.36 Se resume af indkomne bemærkninger   For yderligere oplysninger er kontakt Ib Hedegaard, telefon 7994 7430, mail ibhe@varde.dk: 14. ...

 4. Endelig vedtagelse- Vrøgum Udviklingsplan

  Varde Kommunes Byråd har den 05.11.2019 vedtaget Vrøgum Udviklingsplan. Se Vrøgum Udviklingsplan her: 15. November 2019- 9:53: 13. December 2019- 23:59 Udviklings- og områdeplaner ...

 5. Forslag til lokalplan 24.01.L10 detailhandel ved Industrivej i Ølgod

  Varde Kommune præsenterer hermed et forslag til ny lokalplan for detailhandel ved Industrivej og Østerbro i Ølgod.  Baggrunden for planforslaget er, at give mulighed for opførelse af ny dagligvarebutik med god tilgængelighed for alle trafikarter. PLANFORSLAGET Formålet med planforslagene er at give ...

 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt for solenergianlæg ved Sakskærvej i Orten

  Varde Kommune har den 16. maj 2019 modtaget ansøgning om etablering af solceller og solfangere på adressen Sakskærvej 30, 6800 Varde ved Orten. Projektet indeholder ønske om etablering af 90m2 solfangere og 300m2 solceller. Vurdering Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at ...

 7. Landzonetilladelse- opsætning af 90 m² solfanger og 310 m² solcelleanlæg

  Adresse: Sakskærvej 30, 6800 Varde Matr.nr. 6G Orten, Varde Jorder Se tilladelse Kortbilag: 18. November 2019- 13:53: 16. December 2019- 23:59 Landzonetilladelser ...

 8. Markvanding- Fornyelse- GI Landevej 21, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse- Gl Landevej 21, 6800 Varde, matrikel nr. 10b, Mejls, Varde Jorder Se tilladelse boringsnr. 112.1191 Se tilladelse boringsnr. 112.308 Kortbilag  : 21. November 2019- 10:24: 19. December 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 9. Markvanding- Fornyelse- Fåborgvej 81, 6818 Årre

  Markvanding- Fornyelse-  Fåborgvej 81, 6818 Årre, matrikel nr. 3aa, Fåborg By, Fåborg Se tilladelse Kortbilag: 21. November 2019- 13:19: 19. December 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 10. Afgørelse- Ny sø ved Starupvej 30, 6823 Ansager

  NBL § 3 og PL § 35- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at anlægge en 250-300 m2 stor sø på matr.nr. 9x Ansager By, Ansager.  Se hele afgørelsen Kortbilag  : 27. November 2019- 8:00: 25. December 2019- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 11. Dispensation til rydning af beskyttede naturaraler

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i Børsmose Ralgrav ved Børsmose matr.nr. 2n Børsmose By, Ål. Se hele afgørelsen. Kortbilag.  : 27. November 2019- 8:00: 25. December 2019- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 12. Dispensation- Starupvej 1A, 6823 Ansager

  NBL §§ 16 og 17- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af enfamiliehus og carport/udhus på matr.nr. 3b Ansager By, Ansager. Se hele afgørelsen Kortbilag: 28. November 2019- 8:00: 26. December 2019- 17:00 Natur og friluftsliv ...

 13. Markvanding- Endelig tilladelse Biltoftvej 14, 6800 Varde

  Markvanding- endelig tilladelse-  Biltoftvej 14, 6800 Varde, matrikel nr. 6a, Biltoft By, Næsbjerg Se tilladelse Kortbilag: 27. November 2019- 15:08: 25. December 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 14. Landzonetilladelse- opførelse af nyt vandværk, 6870 Ølgod

  Adresse: Bøllundvej 8, 6870 Ølgod Matr.nr. 2AB, Ølgod By, Ølgod Se tilladelse Kortbilag: 28. November 2019- 16:43: 27. December 2019- 23:59 Landzonetilladelser ...

 15. Landzonetilladelse- opførelse af garage, 6753 Agerbæk

  Adresse: Fåborgvej 82, 6753 Agerbæk Matr.nr. 3 al, Agerbæk by, Fåborg Se tilladelse Kortbilag: 29. November 2019- 8:21: 27. December 2019- 23:59 Landzonetilladelser ...

 16. Tilladelse til Varde Fritidscenter- Lerpøtvej 55, 6800 Varde

  Varde Kommune har givet tilladelse til nyt udebassin, ude-spa samt indendørs børnebassin. Derud over gives der en godkendelse af eksisterende 25 meter, nedslag, rundt børnebassin samt bølgebassin. Se tilladelse til Varde Fritidscenter Se tilladelse til eksisterende svømmehal: 29. November 2019- 8 ...

Sider