Viser 1 til 16 ud af 93 resultater

Sortér efter:

 1. Forslag til tillæg 05 og lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Blåvand Kyst- FORLÆNGET HØRING

  HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   ... vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, som offentliggøres ...

 2. Forslag til tillæg 01 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 17.10.L02 biogasanlæg syd for Outrup- FORLÆNGET HØRING

  et økologisk biogasanlæg på Lundtangvej syd for Outrup. Forslagene sendes i forlænget høring. I forbindelse ... til Miljøgodkendelse Se udkast til Miljøgodkendelse OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse ... offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   Der kan indgives høringssvar til planforslagene. For at indgå ...

 3. Forslag til tillæg 02 og lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst- FORLÆNGET HØRING

  er der afgivet en mindretalsudtalelse, som er offentliggjort sammen med planerne OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER ... Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   Der kan indgives høringssvar ... indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, som offentliggøres sammen med forslagene. ...

 4. Høring om Forslag til Lokalplan 23.03.L05- Boliger og butik syd for Søndermarksvej i Varde

  af indkomne bemærkninger fra første høringsfase OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på ... borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   Der kan indgives høringssvar til planforslaget. ...

 5. Høring- Ansøgning om åbning af rørlagte tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm

  til Rolfsø kanal-Fidde Strøm i offentlig høring. Det drejere sig om ca. 570 meter af Tilløb E og ca. 560 ...   Bemærkninger/ideer til projektet Projektansøgningen offentliggøres på kommunens hjemmeside i 4 uger frem ... 6 her Vandløbsregulering i offentlig høring: Fredag, Juni 16, 2017- 13:50: Mandag, Juli 17, 2017- 15:30 Vandmiljø ...

 6. Fornyet høring af forslag til lokalplan 20.01.L01 for boliger ved Stilbjergvej i Tinghøj

  PLANFORSLAGET  Lokalplan 20.01.L01 har været i offentlig høring i perioden 26. juni 2017 ... november 2017 besluttet at sende et tilrettet lokalplanforslag i høring, hvor der ikke længere gives ... bemærkninger til lokalplanens offentliggørelse fra den 26. juni 2017 til den 21. august 2017 OFFENTLIG HØRING ...

 7. Høring- Projektforslag gydeområde i Grindsted Å

  i offentlig høring i 8 uger fra den 21. februar 2018. Høringsmaterialet kan ses her på Varde kommunens ...

 8. Høring- revurdering af Lille Hejbølvej 3, 6870 Ølgod

  I henhold til § 39 i ”Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug” vil Varde Kommune foretage en revurdering af dyreholdet på Lille Hejbølvej 3, 6870 Ølgod. Se annoncering Revurdering af Lille Hejbølvej 3, 6870 Ølgod: Tirsdag, Februar 27, 2018- 08:06: Onsdag, Marts 14, 2018- 12 ...

 9. Høring- Ansøgning om vandløbsprojekt- genåbning af en rørlagt strækning af Slebager Bæk i Sneum Å.

  vandløbsstrækninger. Jævnfør vandløbsloven skal projektet i offentlig høring i 4 uger fra den 2. februar 2018 ... side 1 Projektansøgning side 2 Skitse   Varde Kommune sender forslag i høring omkring ...

 10. Høring- Ansøgning om etablering af flydebro ved stemmeværkspladsen i Ansager

  Flydebro ved stemmeværkspladsen i Ansager Tilbud på platform Varde skitse  Varde skitse 1 Placeringskort Billede Der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet inden eller senest d. 2. januar 2018. Anløbsbro ved Stemmeværkspladsen i Ansager: Mandag, December 4, 2017- 15:18: Tirsdag, ...

 11. Høring om åbning af Kærbækken i Kvong

  ansøgningsmateriale Ansøgningsmaterialet er i høring i en 4 ugers periode frem til om med d. 14. december 2017. ...

 12. Høring af vandløbsprojekt i Søvig Bæk

  i offentlig høring i 8 uger fra den 27. oktober 2017 til og med den 22. december 2017. Læs projektet. ...

 13. Høring af Hydrologiprojekt ved Grærup Langsø

  Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 4 uger fra den 9. september 2017 ...

 14. Høring- Forslag til præcisering af principperne for opgavedeling på bygge- og anlægsopgaver

  sendt på mail til Martin H. Jensen – mahj@varde.dk- senest 29.9.2017. Se forslaget Høring- Varde ...

 15. Høring- Ansøgning nedlæggelse af del privat vej Toften i Årre

  Høring og frist for bemærkninger Har du bemærkninger, kan du sende dem til Varde  Kommune- gerne på mail ... til urko@varde.dk, bemærkninger skal være modtaget af kommunen senest Onsdag den 30.08.2017 Se ansøgning   Høring ...

 16. Høring- Ansøgning om udvidelse af kvægbrug på St. Hebovej 17, 6851 Janderup

  1 Høring i forbindelse med udvidelse af kvægbrug. Varde Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse ...

Sider