Viser 1 til 16 ud af 72 resultater

Sortér efter:

 1. Forslag til tillæg 05 og lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Blåvand Kyst- FORLÆNGET HØRING

  HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   ... vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, som offentliggøres ...

 2. Forslag til tillæg 01 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 17.10.L02 biogasanlæg syd for Outrup- FORLÆNGET HØRING

  et økologisk biogasanlæg på Lundtangvej syd for Outrup. Forslagene sendes i forlænget høring. I forbindelse ... til Miljøgodkendelse Se udkast til Miljøgodkendelse OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse ... offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   Der kan indgives høringssvar til planforslagene. For at indgå ...

 3. Forslag til tillæg 02 og lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst- FORLÆNGET HØRING

  er der afgivet en mindretalsudtalelse, som er offentliggjort sammen med planerne OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER ... Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   Der kan indgives høringssvar ... indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, som offentliggøres sammen med forslagene. ...

 4. Høring om Forslag til Lokalplan 23.03.L05- Boliger og butik syd for Søndermarksvej i Varde

  af indkomne bemærkninger fra første høringsfase OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på ... borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   Der kan indgives høringssvar til planforslaget. ...

 5. Høring- Ansøgning om åbning af rørlagte tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm

  til Rolfsø kanal-Fidde Strøm i offentlig høring. Det drejere sig om ca. 570 meter af Tilløb E og ca. 560 ...   Bemærkninger/ideer til projektet Projektansøgningen offentliggøres på kommunens hjemmeside i 4 uger frem ... 6 her Vandløbsregulering i offentlig høring: Fredag, Juni 16, 2017- 13:50: Mandag, Juli 17, 2017- 15:30 Vandmiljø ...

 6. Fornyet høring af forslag til lokalplan 20.01.L01 for boliger ved Stilbjergvej i Tinghøj

  PLANFORSLAGET  Lokalplan 20.01.L01 har været i offentlig høring i perioden 26. juni 2017 ... november 2017 besluttet at sende et tilrettet lokalplanforslag i høring, hvor der ikke længere gives ... bemærkninger til lokalplanens offentliggørelse fra den 26. juni 2017 til den 21. august 2017 OFFENTLIG HØRING ...

 7. Høring om åbning af Kærbækken i Kvong

  ansøgningsmateriale Ansøgningsmaterialet er i høring i en 4 ugers periode frem til om med d. 14. december 2017. ...

 8. Høring af vandløbsprojekt i Søvig Bæk

  i offentlig høring i 8 uger fra den 27. oktober 2017 til og med den 22. december 2017. Læs projektet. ...

 9. Høring af Hydrologiprojekt ved Grærup Langsø

  Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 4 uger fra den 9. september 2017 ...

 10. Høring- Forslag til præcisering af principperne for opgavedeling på bygge- og anlægsopgaver

  sendt på mail til Martin H. Jensen – mahj@varde.dk- senest 29.9.2017. Se forslaget Høring- Varde ...

 11. Høring- Ansøgning om udvidelse af kvægbrug på St. Hebovej 17, 6851 Janderup

  1 Høring i forbindelse med udvidelse af kvægbrug. Varde Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse ...

 12. Høring- Ansøgning nedlæggelse af del privat vej Toften i Årre

  Høring og frist for bemærkninger Har du bemærkninger, kan du sende dem til Varde  Kommune- gerne på mail ... til urko@varde.dk, bemærkninger skal være modtaget af kommunen senest Onsdag den 30.08.2017 Se ansøgning   Høring ...

 13. Høring- Projektforslag til etablering af gydeområder for laksefisk i Agerbæk

  Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlig høring i 8 uger fra den 26. juni 2017. ...

 14. Høring- Ansøgning sløjfning af grøft m.m på Lyngbo Hede

  den 12. juli 2017. De sendes til  flso@varde.dk Ansøgning HØRING SLØJFNING AF GRØFT PÅ LYNGBO HEDE: ...

 15. Høring- ansøgning §12 miljøgodkendelse Lundtangvej 171, 6855 Outrup

  Samlet ansøgningsmateriale LUNDTANGVEJ 171, 6855 OUTRUP Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse. Høringsfrist: Ideer og bemærkninger til ansøgningen bedes indsendt senest den 22. maj 2017.: Mandag, Maj 8, 2017- 15:13: Mandag, Maj 22, 2017- 12:00 Miljø ...

 16. Høring- ansøgning om § 12 miljøgodkendelse og bilag Kirkebjergvej 28, 6870 Ølgod

  Ansøgning Antal transporter Redegørelse for BAT Affaldsbeskrivelse Beredskabsplan Situationsplan Afløbsforhold Opbevaringskapacitet Støv og støjkilder Følgebrev   Ansøgning §12 miljøgodkendelse- Kirkebjergvej 28, 6870 Ølgod Høringsfristen er 18.maj 2017: Onsdag, Maj 3, 2017- 15:11: Torsdag, Maj 18, ...

Sider