Viser 1 til 16 ud af 59 resultater

Sortér efter:

 1. Høring- Ansøgning om tilladelse til at reetablere dæmning ved Barbara sø i Varde Øvelsesterræn

  i offentlige høring i 4 uger fra den 22. marts 2017 til og med den 20. april 2017. Høringsmaterialet findes på ... Løsningsforslag 3 Ansøgning om tilladelse til at reetablere dæmning ved Barbara sø i Varde Øvelsesterræn Høring ...

 2. Høring- ansøgning om nedlæggelse af del af privat fællesvej Stationsvænget, Oksbøl

  Se høringssagen Varde Kommune har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af en del af Stationsvænget i Oksbøl som er en privat fællesvej. Torsdag, Marts 16, 2017- 10:23 Tirsdag, Maj 9, 2017- 23:59 VVM ...

 3. Høring- Ansøgning om at fjerne drænledning på Bjergvej 8, Blåvand

  Varde Kommune har modtaget ansøgning om lov til at fjerne en drænledning på ca. 50 m. Ledningen er offentlig og gennemløber en privat grund på Bjergvej 8 i Blåvand. Varde Kommune agter at give tilladelse til at fjerne ledningen med vilkår om, at der skal lægges ny drænledning, hvis det giver ...

 4. Høring af tillæg 6 til spildevandsplan Orten

  Forslaget er beskrevet i Tillæg 6 til spildevandsplan 2010 – 2015 og er i offentlig høring i 8 uger. ...   I den offentlige høring er der indkommet en afgørende indsigelse i forbindelse med placering af regnvandsbassin, ... høring i 8 uger.   Den nye høringsperiode er 7. februar 2017 – 4. april 2017.   Hvis du har kommentarer ...

 5. Høring om inventar på Varde Torv

  af Varde torv. Oplægget sendes nu i høring frem til den 7. marts med henblik på, at de mange interessenter ...

 6. Offentlig høring- Skoler og dagtilbud for alle

  besluttet at sende forslaget til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle" i høring Onsdag, ...

 7. Høring indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Forumlund

  Varde Kommune sender hermed forslaget til indsatsplanen for OSD Forumlund i offentlig høring ... . Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil torsdag den 13. april 2017. Indsigelser og bemærkninger ... Offentlig høring indsatsplan OSD Forumlund: Torsdag, Januar 19, 2017- 10:10: Torsdag, April 13, 2017- 23:59 ...

 8. Offentlig høring om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø

  Ansøgning om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø. Aage Jensens Naturfond ønsker at omlægge grøft på de nederste 225 meter af den nuværende afløbsgrøft nord om Filsøgård. Omlægningen vil muliggøre opførelsen af et nyt naturformidlingscenter ved Filsø. Der er mulighed for at komme med ...

 9. Høring af vandløbsprojekt til fjernelse af spærring ved Ansager Mølle Dambrug

  Projektet er i 8 ugers offentlig høring hvorefter Varde Kommune vil træffe endelig afgørelse i henhold ...

 10. Høring- Projektforslag til fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk

  af statens vandplaner. Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 8 uger fra den 15. ...

 11. Natura 2000-Planer i høring

  under den offentlige høring. Oversigtskort Du kan finde planerne for Varde Kommune her:  Ringkøbing Fjord ... Å vest for Varde Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-handleplanerne for Varde Kommune har været i høring ...

 12. Natura 2000-Planer i høring

  Du skal vælge, hvilken handleplan det drejer sig om, eller vælge "Generelt høringssvar". Hvis du vil indgive svar til flere handleplaner, skal du udfylde formularen flere gange. Du kan vælge at skrive svaret i rubrikken "Høringssvar" og/eller du kan vedhæfte en fil Her kan du ...

 13. Områdefornyelse i Varde Midtby

  hvordan Vardes historiske centrum skal tage sig ud i fremtiden. Høring om design af gader Plan- ... er under udarbejdelse og forventes opsat sidst i april. Digitale fortællinger offentliggøres sammen med skiltning. ... i høring Udvalget for Plan- og Teknik godkendte den 11. august projektforslaget for Oplevelsesloopene ...

 14. Kommuneplan 2013

  om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering, som offentliggøres sammen ... med Kommuneplan 2013. Kommuneplan 2013 erstatter Kommuneplan 2010-2022. OFFENTLIG HØRING Kommuneplanforslaget ... og den tilhørende miljøvurdering har været offentliggjort som elektroniske dokumenter og været i offentlig høring ...

 15. Forslag til tillæg 31 til Kommuneplan 2013

  den 02.06.2016 OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte ...

 16. Strukturdrøftelser i dagtilbud og skoler

  den 1. februar et forslag til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Forslaget er sendt i høring ... Fremadrettet proces: Forslag til den nye struktur ”Skoler og dagtilbud for alle” er i høring frem til torsdag ... Høringssvar- Vivian Gosch, Ansager Indledende inspirations-høring Byrådet har sendt 3 forskellige oplæg ...

Sider