Viser 1 til 16 ud af 77 resultater

Sortér efter:

 1. Fornyet høring af forslag til lokalplan 20.01.L01 for boliger ved Stilbjergvej i Tinghøj

  bemærkninger til lokalplanens offentliggørelse fra den 26. juni 2017 til den 21. august 2017 OFFENTLIG HØRING ... PLANFORSLAGET  Lokalplan 20.01.L01 har været i offentlig høring i perioden 26. juni 2017 ... november 2017 besluttet at sende et tilrettet lokalplanforslag i høring, hvor der ikke længere gives ...

 2. Forslag til tillæg 05 og lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Blåvand Kyst- FORLÆNGET HØRING

  HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   ... høringssvaret inden nedenstående frist. Dato for forslagenes vedtagelse:  20.06.2017 Dato for offentliggørelse ...

 3. Forslag til tillæg 01 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 17.10.L02 biogasanlæg syd for Outrup- FORLÆNGET HØRING

  et økologisk biogasanlæg på Lundtangvej syd for Outrup. Forslagene sendes i forlænget høring. I forbindelse ... til Miljøgodkendelse Se udkast til Miljøgodkendelse OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse ... vedtagelse: 20. juni 2017 Dato for offentliggørelse: 21. august 2017  NY DATO Høringsfrist: 16. oktober 2017  NY ...

 4. Høring af tillæg 6 til spildevandsplan Orten

  Forslaget er beskrevet i Tillæg 6 til spildevandsplan 2010 – 2015 og er i offentlig høring i 8 uger. ... og Tinghøj.   Offentliggørelse har fundet sted i perioden 8. september 2016 – 3. november 2016. ...   I den offentlige høring er der indkommet en afgørende indsigelse i forbindelse med placering af regnvandsbassin, ...

 5. Forslag til tillæg 02 og lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst- FORLÆNGET HØRING

  er der afgivet en mindretalsudtalelse, som er offentliggjort sammen med planerne OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER ... for forslagenes vedtagelse:  20.06.2017 Dato for offentliggørelse:  09.08.2017 Høringsfrist: 05.11.2017- ...

 6. Høring om Forslag til Lokalplan 23.03.L05- Boliger og butik syd for Søndermarksvej i Varde

  af indkomne bemærkninger fra første høringsfase OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på ... for forslagets vedtagelse:  03.10.2017 Dato for offentliggørelse: 11.10.2017   Frist for modtagelse ...

 7. Høring- Ansøgning om etablering af flydebro ved stemmeværkspladsen i Ansager

  Flydebro ved stemmeværkspladsen i Ansager Tilbud på platform Varde skitse  Varde skitse 1 Placeringskort Billede Der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet inden eller senest d. 2. januar 2018. Anløbsbro ved Stemmeværkspladsen i Ansager: Mandag, December 4, 2017- 15:18: Mandag, ...

 8. Høring om åbning af Kærbækken i Kvong

  ansøgningsmateriale Ansøgningsmaterialet er i høring i en 4 ugers periode frem til om med d. 14. december 2017. ...

 9. Høring af vandløbsprojekt i Søvig Bæk

  i offentlig høring i 8 uger fra den 27. oktober 2017 til og med den 22. december 2017. Læs projektet. ...

 10. Høring af Hydrologiprojekt ved Grærup Langsø

  Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 4 uger fra den 9. september 2017 ...

 11. Høring- Forslag til præcisering af principperne for opgavedeling på bygge- og anlægsopgaver

  sendt på mail til Martin H. Jensen – mahj@varde.dk- senest 29.9.2017. Se forslaget Høring- Varde ...

 12. Høring- Ansøgning om udvidelse af kvægbrug på St. Hebovej 17, 6851 Janderup

  1 Høring i forbindelse med udvidelse af kvægbrug. Varde Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse ...

 13. Høring- Ansøgning nedlæggelse af del privat vej Toften i Årre

  Høring og frist for bemærkninger Har du bemærkninger, kan du sende dem til Varde  Kommune- gerne på mail ... til urko@varde.dk, bemærkninger skal være modtaget af kommunen senest Onsdag den 30.08.2017 Se ansøgning   Høring ...

 14. Høring- Projektforslag til etablering af gydeområder for laksefisk i Agerbæk

  Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlig høring i 8 uger fra den 26. juni 2017. ...

 15. Høring- Ansøgning om åbning af rørlagte tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm

  til Rolfsø kanal-Fidde Strøm i offentlig høring. Det drejere sig om ca. 570 meter af Tilløb E og ca. 560 ... 6 her Vandløbsregulering i offentlig høring: Fredag, Juni 16, 2017- 13:50: Mandag, Juli 17, 2017- 15:30 Vandmiljø ...

 16. Høring- Ansøgning sløjfning af grøft m.m på Lyngbo Hede

  den 12. juli 2017. De sendes til  flso@varde.dk Ansøgning HØRING SLØJFNING AF GRØFT PÅ LYNGBO HEDE: ...

Sider