Viser 1 til 16 ud af 74 resultater

Sortér efter:

 1. Høring af tillæg 6 til spildevandsplan Orten

  Forslaget er beskrevet i Tillæg 6 til spildevandsplan 2010 – 2015 og er i offentlig høring i 8 uger. ... og Tinghøj.   Offentliggørelse har fundet sted i perioden 8. september 2016 – 3. november 2016. ...   I den offentlige høring er der indkommet en afgørende indsigelse i forbindelse med placering af regnvandsbassin, ...

 2. Høringer og afgørelser

  Her på siden kan du finde borgermøder samt alle høringer og afgørelser, som bliver offentliggjort ...

 3. Høring om inventar på Varde Torv

  af Varde torv. Oplægget sendes nu i høring frem til den 7. marts med henblik på, at de mange interessenter ... kl. 12. Se oplæg her Baggrund og uddybende beskrivelse Baggrunden for høringen er, at Varde Kommune, ...

 4. Offentlig høring- Skoler og dagtibud for alle

  besluttet at sende forslaget til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle" i høring: Onsdag, ...

 5. Høring indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Forumlund

  Varde Kommune sender hermed forslaget til indsatsplanen for OSD Forumlund i offentlig høring ... . Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil torsdag den 13. april 2017. Indsigelser og bemærkninger ... Offentlig høring indsatsplan OSD Forumlund: Torsdag, Januar 19, 2017- 10:10: Torsdag, April 13, 2017- 23:59 ...

 6. Offentlig høring om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø

  Ansøgning om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø. Aage Jensens Naturfond ønsker at omlægge grøft på de nederste 225 meter af den nuværende afløbsgrøft nord om Filsøgård. Omlægningen vil muliggøre opførelsen af et nyt naturformidlingscenter ved Filsø. Der er mulighed for at komme med ...

 7. Høring af vandløbsprojekt til fjernelse af spærring ved Ansager Mølle Dambrug

  Projektet er i 8 ugers offentlig høring hvorefter Varde Kommune vil træffe endelig afgørelse i henhold ...

 8. Høring- Projektforslag til fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk

  af statens vandplaner. Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 8 uger fra den 15. ...

 9. Natura 2000-Planer i høring

  under den offentlige høring, som slutter den 15. december 2016. Når høringsperioden er slut, gennemgår kommunen ... for Varde Kommune sendes i høring frem til den 15. december 2016: Fredag, Oktober 14, 2016- 09:11: Torsdag, ...

 10. Natura 2000-Planer i høring

  Du skal vælge, hvilken handleplan det drejer sig om, eller vælge "Generelt høringssvar". Hvis du vil indgive svar til flere handleplaner, skal du udfylde formularen flere gange. Du kan vælge at skrive svaret i rubrikken "Høringssvar" og/eller du kan vedhæfte en fil Her kan du ...

 11. Områdefornyelse i Varde Midtby

  Projektforslag i høring Udvalget for Plan- og Teknik godkendte den 11. august projektforslaget ... for oplevelsesloop Materiale manual Projektforslag omkring skiltning   ​ Dispositionsforslag i høring Varde Kommune ... til Dispositionsforslag Høring Dispositionsforslaget sendes nu i høring frem til 30. september 2015. Høringssvar bedes ...

 12. Forslag til tillæg 31 til Kommuneplan 2013

  den 02.06.2016 OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte ... planforslag. Se dato for offentliggørelse nedenfor. Der kan indgives høringssvar til planforslaget. ... for forslagets vedtagelse: 03.05.2016 Dato for offentliggørelse: 10.05.2016   Frist for indsendelse ...

 13. Forslag til tillæg 32 til kommuneplan 2013 og lokalplan 23.01.L04

  med miljøscreening Se forslag til Lokalplan 23.01.L04 med miljøscreening OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik ... på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag. Se dato for offentliggørelse ... for offentliggørelse: 23.06.2016  Frist for indsendelse af høringssvar: 30.08.2016  - BEMÆRK FRISTFORLÆNGELSE ...

 14. Tilsyn

  om miljøtilsyn og miljøgodkendelser, skal kommunerne hvert år offentliggøre en miljøtilsynsberetning. ... taksterne hos  Miljøstyrelsen Offentliggørelser på DMA Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration også ...

 15. Dyr og bygninger

  taksterne hos  Miljøstyrelsen Offentliggørelser på DMA Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration også ...

 16. Strukturdrøftelser i dagtilbud og skoler

  den 1. februar et forslag til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Forslaget er sendt i høring ... Fremadrettet proces: Forslag til den nye struktur ”Skoler og dagtilbud for alle” er i høring frem til torsdag ... forventes på byrådsmødet den 30. maj 2017. Læs høringen her Forslag til den nye struktur, ”Skoler ...

Sider