Viser 1 til 16 ud af 163 resultater

Sortér efter:

 1. Offentlig høring- Skoler og dagtilbud for alle

  besluttet at sende forslaget til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle" i høring Onsdag, ...

 2. Offentlig høring om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø

  Ansøgning om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø. Aage Jensens Naturfond ønsker at omlægge grøft på de nederste 225 meter af den nuværende afløbsgrøft nord om Filsøgård. Omlægningen vil muliggøre opførelsen af et nyt naturformidlingscenter ved Filsø. Der er mulighed for at komme med ...

 3. Høring om Forslag til Lokalplan 23.03.L05- Boliger og butik syd for Søndermarksvej i Varde

  af indkomne bemærkninger fra første høringsfase OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på ...

 4. Forslag til tillæg 05 og lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Blåvand Kyst- FORLÆNGET HØRING

  sommerhusområdet nord for Oksby Diget. Snittet følger den sorte streg på tværs af området.  Se snittet   OFFENTLIG ... HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.   ...

 5. Forslag til tillæg 02 og lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst- FORLÆNGET HØRING

  er der afgivet en mindretalsudtalelse, som er offentliggjort sammen med planerne OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER ...

 6. Forslag til tillæg 01 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 17.10.L02 biogasanlæg syd for Outrup- FORLÆNGET HØRING

  til Miljøgodkendelse Se udkast til Miljøgodkendelse OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse ... et økologisk biogasanlæg på Lundtangvej syd for Outrup. Forslagene sendes i forlænget høring. I forbindelse ... Derfor forlænges den offentlige høringsperiode til og med mandag den 16. oktober 2017. Udkastet ...

 7. Fornyet høring af forslag til lokalplan 20.01.L01 for boliger ved Stilbjergvej i Tinghøj

  PLANFORSLAGET  Lokalplan 20.01.L01 har været i offentlig høring i perioden 26. juni 2017 ... bemærkninger til lokalplanens offentliggørelse fra den 26. juni 2017 til den 21. august 2017 OFFENTLIG HØRING ... november 2017 besluttet at sende et tilrettet lokalplanforslag i høring, hvor der ikke længere gives ...

 8. Fornyet høring af forslag til Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde i Houstrup

  Forslaget har været i offentlig høring fra den 26. januar 2018 til den 9. marts 2018. I høringsperioden ... høringsfase, tilrettet efter byrådets behandling af lokalplanen på mødet den 8. maj 2018 OFFENTLIG HØRING ... i fornyet høring idet Byrådet besluttede at ændre vejadgangen til området fra Søndervang til Vestervang. ...

 9. Høring af Hydrologiprojekt ved Grærup Langsø

  Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 4 uger fra den 9. september 2017 ...

 10. Høring- Projektforslag til fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk

  af statens vandplaner. Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 8 uger fra den 15. ...

 11. Høring af tillæg 6 til spildevandsplan Orten

  Forslaget er beskrevet i Tillæg 6 til spildevandsplan 2010 – 2015 og er i offentlig høring i 8 uger. ...   I den offentlige høring er der indkommet en afgørende indsigelse i forbindelse med placering af regnvandsbassin, ... hvorfor DIN Forsyning A/S har fundet en alternativ placering. Tillægget sendes derfor i en ny offentlig ...

 12. Høring- Ansøgning om tilladelse til at reetablere dæmning ved Barbara sø i Varde Øvelsesterræn

  i offentlige høring i 4 uger fra den 22. marts 2017 til og med den 20. april 2017. Høringsmaterialet findes på ... Løsningsforslag 3 Ansøgning om tilladelse til at reetablere dæmning ved Barbara sø i Varde Øvelsesterræn Høring ...

 13. Høring indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Forumlund

  Varde Kommune sender hermed forslaget til indsatsplanen for OSD Forumlund i offentlig høring ... Offentlig høring indsatsplan OSD Forumlund: Torsdag, Januar 19, 2017- 10:10: Torsdag, April 13, 2017- 23:59 ... . Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil torsdag den 13. april 2017. Indsigelser og bemærkninger ...

 14. Høring- Ansøgning om åbning af rørlagte tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm

  til Rolfsø kanal-Fidde Strøm i offentlig høring. Det drejere sig om ca. 570 meter af Tilløb E og ca. 560 ... 6 her Vandløbsregulering i offentlig høring: Fredag, Juni 16, 2017- 13:50: Mandag, Juli 17, 2017- 15:30 Vandmiljø ... som offentlig vandløb og er omfattet af vandløbsregulativet for Henne Mølleå vandløbssystem. Vandløbet ...

 15. Høring af vandløbsprojekt i Søvig Bæk

  i offentlig høring i 8 uger fra den 27. oktober 2017 til og med den 22. december 2017. Læs projektet. ...

 16. Høring- Projektforslag gydeområde i Grindsted Å

  i offentlig høring i 8 uger fra den 21. februar 2018. Høringsmaterialet kan ses her på Varde kommunens ...

Sider