Viser 1 til 16 ud af 109 resultater

Sortér efter:

 1. Offentlig høring- Skoler og dagtilbud for alle

  besluttet at sende forslaget til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle" i høring Onsdag, ...

 2. Offentlig høring om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø

  Ansøgning om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø. Aage Jensens Naturfond ønsker at omlægge grøft på de nederste 225 meter af den nuværende afløbsgrøft nord om Filsøgård. Omlægningen vil muliggøre opførelsen af et nyt naturformidlingscenter ved Filsø. Der er mulighed for at komme med ...

 3. Høring- Projektforslag til fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk

  af statens vandplaner. Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 8 uger fra den 15. ...

 4. Natura 2000-Planer i høring

  under den offentlige høring. Oversigtskort Du kan finde planerne for Varde Kommune her:  Ringkøbing Fjord ... Å vest for Varde Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-handleplanerne for Varde Kommune har været i høring ...

 5. Høring af tillæg 6 til spildevandsplan Orten

  Forslaget er beskrevet i Tillæg 6 til spildevandsplan 2010 – 2015 og er i offentlig høring i 8 uger. ...   I den offentlige høring er der indkommet en afgørende indsigelse i forbindelse med placering af regnvandsbassin, ... hvorfor DIN Forsyning A/S har fundet en alternativ placering. Tillægget sendes derfor i en ny offentlig ...

 6. Høring- Ansøgning om tilladelse til at reetablere dæmning ved Barbara sø i Varde Øvelsesterræn

  i offentlige høring i 4 uger fra den 22. marts 2017 til og med den 20. april 2017. Høringsmaterialet findes på ... Løsningsforslag 3 Ansøgning om tilladelse til at reetablere dæmning ved Barbara sø i Varde Øvelsesterræn Høring ...

 7. Høring indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Forumlund

  Varde Kommune sender hermed forslaget til indsatsplanen for OSD Forumlund i offentlig høring ... Offentlig høring indsatsplan OSD Forumlund: Torsdag, Januar 19, 2017- 10:10: Torsdag, April 13, 2017- 23:59 ... . Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil torsdag den 13. april 2017. Indsigelser og bemærkninger ...

 8. Høring- Ansøgning om at fjerne drænledning på Bjergvej 8, Blåvand

  er offentlig og gennemløber en privat grund på Bjergvej 8 i Blåvand. Varde Kommune agter at give tilladelse ...

 9. Høring af vandløbsprojekt til fjernelse af spærring ved Ansager Mølle Dambrug

  Projektet er i 8 ugers offentlig høring hvorefter Varde Kommune vil træffe endelig afgørelse i henhold ...

 10. Tilladelse til offentlige arrangementer

  I Varde er det nemt at søge tilladelse til et offentligt arrangement. Du skal ikke længere bruge ...   Skal du arrangere en koncert, en byfest eller et cykelløb, så kan du søge om tilladelse til at afholde et offentligt ... Affaldssortering ved offentlige arrangementer   Vejledning om pladsfordelingsplaner i telte og forsamlingslokaler ...

 11. Ejendom sælges i offentligt udbud- Bobølmarkvej 8, Føvling

  Se link til salgsannoncen her Købstilbud på ejendommen skal afleveres til Home Erhverv fredag den 21. april 2017 kl. 12.00. Bygningen har tidligere været anvendt til affaldshåndtering og genbrugsplads ...

 12. Offentlig begravelse

  Henvendelse om offentlig begravelse Offentlig begravelse, sker som regel på baggrund ... pårørende. Hvis der skal indgås en aftale om offentlig begravelse med Varde Kommune, skal det altid aftales ... om der er grundlag for at foretage en offentlig begravelse. Situationer hvor det kan være muligt at anvende offentlig ...

 13. Høring- ansøgning om nedlæggelse af del af privat fællesvej Stationsvænget, Oksbøl

  Se høringssagen Varde Kommune har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af en del af Stationsvænget i Oksbøl som er en privat fællesvej. Torsdag, Marts 16, 2017- 10:23 Tirsdag, Maj 9, 2017- 23:59 VVM ...

 14. Høring om inventar på Varde Torv

  af Varde torv. Oplægget sendes nu i høring frem til den 7. marts med henblik på, at de mange interessenter ...

 15. Natura 2000-Planer i høring

  Du skal vælge, hvilken handleplan det drejer sig om, eller vælge "Generelt høringssvar". Hvis du vil indgive svar til flere handleplaner, skal du udfylde formularen flere gange. Du kan vælge at skrive svaret i rubrikken "Høringssvar" og/eller du kan vedhæfte en fil Her kan du ...

 16. Forslag til tillæg 31 til Kommuneplan 2013

  den 02.06.2016 OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte ...

Sider