Viser 1 til 16 ud af 125 resultater

Sortér efter:

 1. Offentlig høring- Skoler og dagtilbud for alle

  besluttet at sende forslaget til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle" i høring Onsdag, ...

 2. Offentlig høring om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø

  Ansøgning om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø. Aage Jensens Naturfond ønsker at omlægge grøft på de nederste 225 meter af den nuværende afløbsgrøft nord om Filsøgård. Omlægningen vil muliggøre opførelsen af et nyt naturformidlingscenter ved Filsø. Der er mulighed for at komme med ...

 3. Forslag til tillæg 01 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 17.10.L02 biogasanlæg syd for Outrup- FORLÆNGET HØRING

  til Miljøgodkendelse Se udkast til Miljøgodkendelse OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse ... et økologisk biogasanlæg på Lundtangvej syd for Outrup. Forslagene sendes i forlænget høring. I forbindelse ... Derfor forlænges den offentlige høringsperiode til og med mandag den 16. oktober 2017. Udkastet ...

 4. Høring- Projektforslag til fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk

  af statens vandplaner. Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 8 uger fra den 15. ...

 5. Natura 2000-Planer i høring

  under den offentlige høring. Oversigtskort Du kan finde planerne for Varde Kommune her:  Ringkøbing Fjord ... Å vest for Varde Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-handleplanerne for Varde Kommune har været i høring ...

 6. Høring af tillæg 6 til spildevandsplan Orten

  Forslaget er beskrevet i Tillæg 6 til spildevandsplan 2010 – 2015 og er i offentlig høring i 8 uger. ...   I den offentlige høring er der indkommet en afgørende indsigelse i forbindelse med placering af regnvandsbassin, ... hvorfor DIN Forsyning A/S har fundet en alternativ placering. Tillægget sendes derfor i en ny offentlig ...

 7. Høring- Ansøgning om tilladelse til at reetablere dæmning ved Barbara sø i Varde Øvelsesterræn

  i offentlige høring i 4 uger fra den 22. marts 2017 til og med den 20. april 2017. Høringsmaterialet findes på ... Løsningsforslag 3 Ansøgning om tilladelse til at reetablere dæmning ved Barbara sø i Varde Øvelsesterræn Høring ...

 8. Høring indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Forumlund

  Varde Kommune sender hermed forslaget til indsatsplanen for OSD Forumlund i offentlig høring ... Offentlig høring indsatsplan OSD Forumlund: Torsdag, Januar 19, 2017- 10:10: Torsdag, April 13, 2017- 23:59 ... . Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil torsdag den 13. april 2017. Indsigelser og bemærkninger ...

 9. Høring- Ansøgning om åbning af rørlagte tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm

  til Rolfsø kanal-Fidde Strøm i offentlig høring. Det drejere sig om ca. 570 meter af Tilløb E og ca. 560 ... 6 her Vandløbsregulering i offentlig høring: Fredag, Juni 16, 2017- 13:50: Mandag, Juli 17, 2017- 15:30 Vandmiljø ... som offentlig vandløb og er omfattet af vandløbsregulativet for Henne Mølleå vandløbssystem. Vandløbet ...

 10. Høring- Projektforslag til etablering af gydeområder for laksefisk i Agerbæk

  Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlig høring i 8 uger fra den 26. juni 2017. ...

 11. Høring- Ansøgning om at fjerne drænledning på Bjergvej 8, Blåvand

  er offentlig og gennemløber en privat grund på Bjergvej 8 i Blåvand. Varde Kommune agter at give tilladelse ...

 12. Høring af vandløbsprojekt til fjernelse af spærring ved Ansager Mølle Dambrug

  Projektet er i 8 ugers offentlig høring hvorefter Varde Kommune vil træffe endelig afgørelse i henhold ...

 13. Tilladelse til offentlige arrangementer

  I Varde er det nemt at søge tilladelse til et offentligt arrangement. Du skal ikke længere bruge ...   Skal du arrangere en koncert, en byfest eller et cykelløb, så kan du søge om tilladelse til at afholde et offentligt ... Affaldssortering ved offentlige arrangementer   Vejledning om pladsfordelingsplaner i telte og forsamlingslokaler ...

 14. Offentlig begravelse

  Henvendelse om offentlig begravelse Offentlig begravelse, sker som regel på baggrund ... pårørende. Hvis der skal indgås en aftale om offentlig begravelse med Varde Kommune, skal det altid aftales ... om der er grundlag for at foretage en offentlig begravelse. Situationer hvor det kan være muligt at anvende offentlig ...

 15. Høring- Ansøgning nedlæggelse af del privat vej Toften i Årre

  Høring og frist for bemærkninger Har du bemærkninger, kan du sende dem til Varde  Kommune- gerne på mail ... til urko@varde.dk, bemærkninger skal være modtaget af kommunen senest Onsdag den 30.08.2017 Se ansøgning   Høring ...

 16. Høring- Ansøgning sløjfning af grøft m.m på Lyngbo Hede

  den 12. juli 2017. De sendes til  flso@varde.dk Ansøgning HØRING SLØJFNING AF GRØFT PÅ LYNGBO HEDE: ...

Sider