Viser 1 til 16 ud af 109 resultater

Sortér efter:

 1. Offentlig høring- Skoler og dagtibud for alle

  besluttet at sende forslaget til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle" i høring: Onsdag, ...

 2. Offentlig høring om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø

  Ansøgning om omlægning af grøft ved Filsøgård ved Filsø. Aage Jensens Naturfond ønsker at omlægge grøft på de nederste 225 meter af den nuværende afløbsgrøft nord om Filsøgård. Omlægningen vil muliggøre opførelsen af et nyt naturformidlingscenter ved Filsø. Der er mulighed for at komme med ...

 3. Høring indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Forumlund

  Varde Kommune sender hermed forslaget til indsatsplanen for OSD Forumlund i offentlig høring ... Offentlig høring indsatsplan OSD Forumlund: Torsdag, Januar 19, 2017- 10:10: Torsdag, April 13, 2017- 23:59 ... . Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil torsdag den 13. april 2017. Indsigelser og bemærkninger ...

 4. Høring af tillæg 6 til spildevandsplan Orten

  Forslaget er beskrevet i Tillæg 6 til spildevandsplan 2010 – 2015 og er i offentlig høring i 8 uger. ...   I den offentlige høring er der indkommet en afgørende indsigelse i forbindelse med placering af regnvandsbassin, ... hvorfor DIN Forsyning A/S har fundet en alternativ placering. Tillægget sendes derfor i en ny offentlig ...

 5. Høring af vandløbsprojekt til fjernelse af spærring ved Ansager Mølle Dambrug

  Projektet er i 8 ugers offentlig høring hvorefter Varde Kommune vil træffe endelig afgørelse i henhold ...

 6. Høring- Projektforslag til fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk

  af statens vandplaner. Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlige høring i 8 uger fra den 15. ...

 7. Natura 2000-Planer i høring

  under den offentlige høring, som slutter den 15. december 2016. Når høringsperioden er slut, gennemgår kommunen ... for Varde Kommune sendes i høring frem til den 15. december 2016: Fredag, Oktober 14, 2016- 09:11: Torsdag, ...

 8. Offentlig begravelse

  Henvendelse om offentlig begravelse Offentlig begravelse, sker som regel på baggrund ... pårørende. Hvis der skal indgås en aftale om offentlig begravelse med Varde Kommune, skal det altid aftales ... om der er grundlag for at foretage en offentlig begravelse. Situationer hvor det kan være muligt at anvende offentlig ...

 9. Søg tilladelse til at afholde et offentligt arrangement

  I Varde er det nemt at søge tilladelse til et offentligt arrangement. Du skal ikke længere bruge ...   Skal du arrangere en koncert, en byfest eller et cykelløb, så kan du søge om tilladelse til at afholde et offentligt ... Affaldssortering ved offentlige arrangementer   Byggesagsvejledning ved offentlige arrangementer    Vejledning ...

 10. Høringer og afgørelser

  Her på siden kan du finde borgermøder samt alle høringer og afgørelser, som bliver offentliggjort ...

 11. Høring om inventar på Varde Torv

  af Varde torv. Oplægget sendes nu i høring frem til den 7. marts med henblik på, at de mange interessenter ... kl. 12. Se oplæg her Baggrund og uddybende beskrivelse Baggrunden for høringen er, at Varde Kommune, ...

 12. Natura 2000-Planer i høring

  Du skal vælge, hvilken handleplan det drejer sig om, eller vælge "Generelt høringssvar". Hvis du vil indgive svar til flere handleplaner, skal du udfylde formularen flere gange. Du kan vælge at skrive svaret i rubrikken "Høringssvar" og/eller du kan vedhæfte en fil Her kan du ...

 13. Forslag til tillæg 31 til Kommuneplan 2013

  den 02.06.2016 OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte ...

 14. Forslag til tillæg 32 til kommuneplan 2013 og lokalplan 23.01.L04

  med miljøscreening Se forslag til Lokalplan 23.01.L04 med miljøscreening OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER Med henblik ... HØRING Forslagene bliver sendt i fornyet høring i november 2016.   BORGERMØDE  Der afholdes borgermøde ...

 15. Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 18.01.L03- Vesterbækvej i Sig

  Mindretalsudtalelsen kan ses på side 10 i kommuneplantillægget og side 32 i lokalplanen. OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE ...

 16. Forslag til Tillæg 39 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 21.03.L01 for Hodde Kro

  med miljøscreening Se forslag til Lokalplan 21.03.L01 med miljøscreening   OFFENTLIG HØRING- VIGTIGE DATOER ...

Sider