Søg om puljemidler

I Varde Kommune kan man søge midler i forskellige puljer. Læs mere om de enkelte puljer i menuen nedenfor.

(Oversigten er ikke udtømmende)

Oversigt

Byrådets Udviklingspulje

Visionspuljen (Vi i Naturen)

Kulturelle puljer

Varde Kommune har en række puljer til at støtte kulturlivet, da vi ønsker at give de bedste betingelser for alle borgere at få spændende oplevelser i kommunen.

Herunder finder du tre puljer, der støtter kulturelle arrangementer og projekter.

 

Puljen til andre kulturelle arrangementer

Ansøgningsskema til andre kulturelle arrangementer

 

Puljen til større kultur- og idrætsarrangementer

Ansøgningsskema til større Kultur- og idrætsarrangementer

 

Puljen til kultur for unge

Ansøgningsskema til puljen for Unge

Aktivitetspulje for foreningsløse

Foreningers udviklingspulje

Pulje til udendørsanlæg

Renoveringspulje og mindre anlægsopgaver

Eliteidræt

Fritidspas

Hvad er et Fritidspas:

Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi.

Fritidspas er en årlig pulje på 100.000 kr., som bevilges efter først til mølle princippet. 

Kriterier:

  • Fritidspasset kan ansøges af foreninger, professionelle og frivillige
  • Der kan søges kontingent til foreningsaktiviteter og tilbud på Musik og Billedskolen i Varde Kommune
  • Barnet eller den unge skal være mellem 0 - 17 år og være bosiddende i Varde Kommune
  • Der kan søges økonomisk tilskud til kontingent på op til 4.000 kr. pr. aktivitet
  • Der kan søges op til 2 aktiviteter på. kalenderår
  • Der gives ikke tilskud til fitnesscentre og klippekort

 

Forældresamtykke til Fritidspas

 

Ansøgningsskema

Fritidspuljen (integrationslov)

Flygtninge på den lave integrationsydelse bør fortrinsvis søge Fritidspuljen hvis muligt fremfor Fritidspas. Ligesom med Fritidspas er der mulighed for at søge udstyr ved BROEN Varde hvis det er nødvendigt. 

Find ansøgningsskema og læs mere om Fritidspuljen her

 

Broen

Varde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med BROEN Varde, hvorfra der kan ansøges om støtte til udstyr til fritidsaktiviteter hvis der er bevilget kontingentstøtte gennem Fritidspas. 

Find ansøningsskema og læs mere om BROEN Varde her

InnoBooster - Har din virksomhed en god idé?

Med InnoBooster kan din idé måske få økonomisk støtte og blive til virkelighed...

Der er brug for flere virksomheder, der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst og nye arbejdspladser.

Med InnoBooster kan Innovationsfonden investere op til 5 millioner kr. til udgifter, der kan hjælpe med at gøre din virksomheds gode idéer til virkelighed.
Investeringen skal være baseret på en nyskabende idé og føre til nye vækstmuligheder eller nye arbejdsprocesser, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne væsentligt.

Læs mere om mulighederne for at søge tilskud ved at trykke her.