Søg boligstøtte

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Flytter du i en bolig, som er tilknyttet en boligforening, kan du også søge kommunen om lån til beboerindskud.

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte/lån til en ejer- eller andelsbolig.

Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten

Det er Udbetaling Danmark som udbetaler boligstøtten til dig og det er derfor Udbetaling Danmark du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din boligstøtte. Det er dog fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du vil søge om lån til indskud i din nye almene bolig.

Læs mere om boligstøtte på borger.dk

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark – se hvordan du kan kontakte Udbetaling Danmark

Lån til beboerindskudslån

Du kan søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en bolig, som er tilknyttet en boligforening.

Lån kan ydes til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Læs mere om lån til beboerindskud på borger.dk.

Læs mere om - bo til leje

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger i Varde og Billund Kommune. Lejere og udlejere kan indbringe forskellige sagstyper som eksempelvis:

- tilbagebetaling af depositum
- brud på husorden
- Brud på forbrugsregnskaber vedrørende varme og vand

Beboerklagenævnet træffer ikke afgørelsen om lejens størrelse.

Sådan får du en sag for nævnet

Ønsker du en sag for beboerklagenævnet skal dette ske. Der skal som regel være opstået uenighed mellem parterne. Sammen med brevet indsender du en kopi af lejekontrakten og andre relevante dokumenter samt en kopi af korrespondance, der har været mellem parterne.

I 2017 er gebyret for at få en sag behandlet i beboerklagenævnet 143 kr.

Beløbet reguleres én gang om året i januar.

Beløbet kan indbetales til Varde Kommune på bankkonto 7700 2221182 eller ved at indsende en check til beboerklagenævnet.

Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme i Varde og Billund Kommune.

Private lejere og udlejere kan indbringe forskellige sagstyper som eksempelvis

-lejens størrelse
-tilbagebetaling af depositum og
-vedligeholdelsesmangler for huslejenævnet.

Sådan får du en sag for nævnet

Ønsker du en sag for huslejenævnet skal dette ske skriftligt. Der skal som regel være opstået uenighed mellem parterne. Sammen med brevet indsender du en kopi af lejekontrakten og andre relevante dokumenter samt en kopi af den korrespondance, der har været mellem parterne.

I 2017 er gebyret for at få en sag behandlet i huslejenævnet 306 kr

Beløbet reguleres én gang om året i januar 

Beløbet kan indbetales til Varde Kommune på bankkonto 7700 2221182 eller ved at indsende en check til huslejenævnet.

Gebyr for forhåndsgodkendelse af lejen for din ejer- eller andelsbolig - Boligreguleringslovens §25D:

Huslejenævnet træffer efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed, afgørelse om den leje, som ejeren eller andelshaveren lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig. For ejere af ejerboliger gælder denne ret dog kun for ejere, der ikke ejer flere end én udlejet ejerbolig.

I 2017 er gebyret for sådanne sager 511 kr.

Beløbet reguleres én gang om året i januar