Praktik og opgaveskrivning

Som studerende på universitetet, administrationsbachelor mv. har du mulighed for et samarbejde med Varde Kommune.

Det kan være i forhold til opgaveskrivning, et semester eller nogle måneder i praktik eller måske et relevant studiejob. I kommunen har vi en målsætning om at have 10 studerende fra videregående uddannelser tilknyttet hele tiden - derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du har interesse i et samarbejde.

Studiejobs

Som udgangspunkt opslås vores studiejobs på hjemmesiden.

Praktik og opgaveskrivning

Vi arbejder sammen med mange forskellige videregående uddannelser, og har løbende en række studerende tilknyttet forskellige afdelinger. Hvis du er interesseret i praktik eller opgaveskrivning, kan du udfylde vores ansøgningsskema: Ansøgning om praktik eller opgaveskrivning ved Varde Kommune og sende ansøgningen.

Nedenfor kan du læse erfaringernes fra nogle af vores tidligere praktikanter.

Praktikanter

Studerende fra Sociologi og Kulturanalyse

Rasmus fra Sociologi og Kulturanalyse var i praktik i Politik og Analyse

Hvorfor valgte du at komme i praktik i Varde Kommune? 

Efter 2 års studier i Sociologi og Kulturanalyse på Syddansk Universitet i Esbjerg, havde jeg behov for at afprøve mine evner i en kontekst af konkret arbejde. Jeg sendte en uopfordret ansøgning til Varde Kommune med ønske omkring at komme i praktik i Politik og Analyse afdelingen. Jeg havde en god samtale, hvor jeg blev præsenteret for nogle konkrete projekter, hvor de mente jeg kunne bidrage. Jeg fik under samtalen et indtryk af, at jeg virkelig kunne få lov til at være med og bidrage og derved lærer en masse.

Hvad var dine forventninger til praktikperioden?

Jeg havde forventninger om at blive udfordret, og at blive sat krav til. Jeg havde forventet at blive set som en bidragende faktor i de opgaver jeg blev sat på og ikke bare set som referent, kaffebrygger og udelukkende lave de trælse opgaver.  Jeg havde deslige forventninger omkring at blive udfordret fagligt som personligt, men mest af alt havde jeg forventninger omkring at udvikle mig og få en større idé om, hvad kan jeg bruge min uddannelse og mine kompetencer til.

Lever Varde Kommune, som praktiksted, op til dine forventninger?

Varde Kommune har i høj grad levet op til mine forventninger. Jeg er blevet udfordret og har følt mig ofte som en sparringspartner og medarbejder og ikke som en praktikant. Jeg har følt jeg har været en aktiv del af opgaveløsningen og at jeg har kunnet bidrage fagligt som personligt til at være en del af en afdeling, både omkring opgaveløsning, men især også omkring den sociale gang på en arbejdsplads. Jeg har gennem mit forløb fået et klarere billede af mine kompetencer og hvad min uddannelse kan bringe mig af arbejdsopgaver.

Hvad har dine arbejdsopgaver bestået i?

Jeg har primært arbejdet med udviklingsopgaver af forskellig art. Min primære opgave har været primus motor på et projekt omkring en øget strategisk arbejde med studiejobs og praktikanter i Varde Kommune, hvor jeg har arrangeret netværksmøder mellem Varde Kommune og relevante uddannelsesinstitutioner. Jeg har desuden været en bidragende faktor på to projekter omkring en justering af konceptet for aftalestyring og en analyse af samarbejdsmuligheder blandt to af kommunens selvejende institutioner.

Har du kunnet bruge din uddannelse i praktikforløbet?

Jeg har gennem min uddannelse i Sociologi og Kulturanalyse tilegnet mig grundlæggende ideer omkring hvordan samfundet fungerer. Det har givet mig en fordel at have en grundforståelse af hvordan processerne er i en kommune. Der er forskel på teori og praksis, så det har været interessant at blive udfordret på de ideer jeg havde på forhånd omkring processerne i en kommune.

Hvad kan du bruge praktikperioden til?

Først og fremmest kan jeg bruge min praktikperiode til at have fået noget relevant erhvervserfaring. Jeg har fået en bedre idé om hvad jeg kan bidrage med og hvad jeg kan bruge min uddannelse til.

Studerende fra Retorik

Signe fra Retorik var i praktik i Børn og Unge

Hvorfor valgte jeg at komme i praktik i Varde kommune?

Jeg læser kandidat i Retorik ved Århus Universitet og har en bachelor i Samfundsøkonomi. Varde Kommune var for mig ikke umiddelbart det oplagte valg i forbindelse med mit praktikforløb. Men jeg havde et ønske om at afprøve min tværfaglige profil i kommunalt regi. Jeg fandt et jobopslag fra Varde Kommunes Børn og Unge sekretariat. I opslaget var der lagt op til at man som praktikant foruden blot at være en del af dagligdagen i sekretariatet hovedsaligt skulle bistå arbejde med et konkret projekt – hvilket adskilte sig fra de øvrige kommuners opslag.

Hvad var mine forventninger til praktikperioden?

På baggrund af beskrivelsen i jobopslaget og den efterfølgende ”jobsamtale” havde jeg klare forventninger om at min tilstedeværelse som praktikant var et reelt ønske. Det vil sige at Børn og Unge sekretariatet ville se mig som en ressource og lade mig bidrage til løsninger, med udgangspunkt i min kompetence-profil. Det var desuden min forventning at praktikforløbet ville gøre mig i stand til at danne et realistisk billede af hvilke vilkår der generelt gør sig gældende på en kommunal arbejdsplads, samt at praktikforløbet ville bidrage til en afklaring af hvordan min unikke tværfaglige kompetence-profil vil kunne anvendes fremadrettet, i mit fremtidige arbejde som færdiguddannet.

Hvilke arbejdsopgaver havde jeg?

Den primære opgave var at hjælpe med de opgaver i relation til brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet, i den forbindelse har jeg bl.a. haft følgende arbejdsopgaver:

  • Besvare henvendelser fra forældre samt dagtilbud- og afdelingsleder angående brugertilfredshedsundersøgelsen.
  • Opfølgnings breve til de forældre der ikke havde opgivet mailadresse og derfor skulle modtage et brev om undersøgelsen.
  • Udarbejde supplerende grafer for lokalespørgsmål til de endelige rapporter.
  • Udarbejde de endelige rapporter. 
Foruden den primære opgave var der i praktikstillingen lagt op til at jeg også skulle hjælpe med nogle af de øvrige hverdagsopgaver der var i sekretariatet, hvilket bl.a. har været:

Faciliteter ved handleplansworkshop for dagtilbudsområdet, evaluerer handleplansworkshoppen for dagtilbudsområdet, samt analysere data og præsentere den for relevante personer i dagtilbudsafdelingen, opdatere og vedligeholde Vores Varde for Børn og Unge forvaltningen, transskribere interviewes. 

Har jeg brugt min uddannelse i praktikforløbet?

I forbindelse med langt de fleste opgaver har jeg benyttet kompetencer jeg har tilegnet mig gennem min uddannelses. I nogen opgaveløsninger har det været grundlæggende akademiske færdigheder, mens jeg i forbindelse med andre opgaver har anvendt konkrete retoriske eller samfundsøkonomiske færdigheder.    

Hvad kan jeg bruge praktikperioden til?

Praktikforløbet har biddraget til en afklaring i forhold til min tværfaglige profil og mit fremtidig virke på arbejdsmarked. Desuden har praktikken videreudviklede de faglige kompetencer jeg gennem flere års uddannelse har tilegnet mig. Herudover har praktikken også bidraget med at klarlægge perspektiver og relevante problemstillinger som jeg finder spændende at arbejde med i relation med mit videre uddannelsesforløb eksempelvis i forbindelse med specialeskrivning.

Studerende fra Journalisthøjskolen

Martin fra journalisthøjskolen var i praktik i Kommunikation

Hvorfor valgte du at komme i praktik i Varde Kommune?

Jeg var helt sikker på, at jeg ville et sted hen, hvor mine opgaver primært lå inde for det skriftlige område, og derfor var mine muligheder begrænsede. Jeg begyndte derfor at overveje en kommunikationsstilling, der ellers ikke havde været inde i mine overvejelser tidligere.

Der var en række praktiksteder, der tilbød en plads inden for kommunikation, men de fleste havde hovedvægt på sociale medier og videoproduktioner. En kommune virkede ikke som den mest sexede mulighed, men efter jeg havde ringet og spurgt ind til stillingen, syntes jeg, at det lød spændende, så jeg gav det et forsøg og var så heldig at få pladsen.

Hvad var dine forventninger til praktikperioden?

Jeg var meget spændt på at se, hvordan det ville blive at omsætte teori til praksis, og også lidt nervøs for om arbejdet ville have relevans for mit studie, da de fleste af mine medstuderende jo endte på forskellige nyhedsmedier.

Lever Varde Kommune, som praktiksted, op til dine forventninger?

Da jeg startede, skrev jeg under for et halvt år, da jeg ville have et job inden for journalistik – ikke kommunikation. Efter en måneds tid blev jeg tilbudt en forlængelse på yderligere et halvt år, og allerede på det tidspunkt var jeg ikke det mindste i tvivl om, at jeg gerne ville fortsætte. 

Hvad har dine arbejdsopgaver bestået i?

I de første fire måneder af min praktik har jeg været forbi mange forskellige arbejdsopgaver, men jeg har primært beskæftiget mig med følgende områder:

Pressemeddelelser, pressekontakt, taleskrivning, samarbejde med grafikere, pressestrategier i forbindelse med større PR-projekter, foto og video, sociale medier, intern kommunikationsrådgivning og krisehåndtering.

Jeg har fået en masse ansvar i det daglige arbejde, og det er en fornøjelse at vide, at man aldrig producerer noget til skraldespanden. Med til det ansvar hører også, at jeg har medbestemmelse på, hvilke ting der skal laves, og hvad det efterfølgende skal bruges til.

Har du kunnet bruge din uddannelse i praktikforløbet?

Min uddannelsesbaggrund er nærmest skræddersyet til den her type stilling. Journalistiske redskaber som researchmetoder, mediejura, retorik, kommunikation og mediesprog er en solid baggage til et job inden for kommunikation. Derudover er det yderst brugbart at kende til de journalistiske produktionsvilkår og den måde, dagens historier bliver prioriteret ude på nyhedsredaktionerne.

Hvad kan du bruge praktikperioden til?

Min praktikperiode i Varde Kommune sørger for, at jeg får omsat min teoretiske viden til egentlig erfaring. En kommune er en organisation med utrolig mange kontaktflader, så man kommer hele vejen rundt og får prøvet sine evner af på alle tænkelige områder. Desuden har min tid i kommunikationsafdelingen gjort, at jeg har fået øjnene op for en mulig fremtidig levevej.