Planforslag, hvor høringsfristen er passeret

Høringsfristen er passeret , men planerne er ikke endeligt vedtaget endnu

FORSLAG TIL TILLÆG 15
FORSLAG TIL LOKALPLAN 04.01.L04
UDBYGNINGSAFTALE
Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum


FORSLAG TIL LOKALPLAN 04.01.L02
Boliger i Billum
 

FORSLAG TIL OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 02.C2.01
center og erhvervsområde i Billum
 

FORSLAG TIL TILLÆG 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013
LOKALPLAN 23.10.L01
Biogasanlæg og udvidelse af Varde renseanlæg ved Nordre Boulevard i Varde
"Ikke teknisk resumé" fra Miljørapporten
Miljørapporten
Forslag til tillæg 18
Forslag til Lokalplan 23.10.L01
Forslag til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering
Forslag til deklaration