Planforslag, hvor høringsfristen er passeret

Høringsfristen er passeret , men planerne er ikke endeligt vedtaget endnu

FORSLAG TIL OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 45
Sommerhusområde ved Henne Strand
 

FORSLAG TIL LOKALPLAN 02.10.L01
bevarende lokalplan for ejendommen Damsmark, Damsmarkvej 17, Alslev


FORSLAG TIL TILLÆG 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013
LOKALPLAN 23.10.L01
Biogasanlæg og udvidelse af Varde renseanlæg ved Nordre Boulevard i Varde
"Ikke teknisk resumé" fra Miljørapporten
Miljørapporten
Forslag til Lokalplan 23.10.L01
Forslag til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering
Forslag til deklaration


LOKALPLAN 18.01.L03
Boligområde ved Vesterbækvej i Sig 


FORSLAG TIL TILLÆG 33 TIL KOMMUNEPLAN 2013
LOKALPLAN 05.01.L09
Centerområde i Blåvand øst