Planforslag, hvor høringsfristen er passeret

Høringsfristen er passeret , men planerne er ikke endeligt vedtaget endnu

FORSLAG TIL LOKALPLAN 23.03.L05
boliger og butik syd for Søndermarksvej i Varde syd

FORSLAG TIL OPHÆVELSE AF LOKALPLAN L635
område til kirkegård ved Skadehøjvej/Søndermarksvej i Varde

FORSLAG TIL OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 0.1
varmeforsyning i Ølgod, Tistrup, Ansager og Skovlund

FORSLAG TIL TILLÆG 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013
LOKALPLAN 23.10.L01
Biogasanlæg og udvidelse af Varde renseanlæg ved Nordre Boulevard i Varde
"Ikke teknisk resumé" fra Miljørapporten
Miljørapporten
Forslag til Lokalplan 23.10.L01
Forslag til Kommuneplantillæg 18
Forslag til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering
Forslag til deklaration

FORSLAG TIL TIL TILLÆG 21 TILKOMMUNEPLAN 2013
LOKALPLAN 18.01.L03
Boligområde ved Vesterbækvej i Sig

FORSLAG TIL TILLÆG 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013
Nye boligområder og rekreativt areal i Alslev 

FORSLAG TIL TILLÆG 33 TIL KOMMUNEPLAN 2013
LOKALPLAN 05.01.L09
Centerområde i Blåvand øst