Planforslag, hvor høringsfristen er passeret

Høringsfristen er passeret, men planerne er ikke endeligt vedtaget endnu

Forslag til lokalplan 23.02.L16, boliger vest for Ringkøbingvej i Varde

 

Forslag til kommuneplantillæg 24 og lokalplan 15.10.L02 for Blåbjerg Biogas

Ho fiskesø og Minigolf

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG - NYT BYKVARTER VED REMISEN I VARDE
Se idéoplægget til "Nyt bykvarter ved remisen i Varde

FORSLAG TIL TILLÆG 19 TIL KOMMUNEPLAN 2017
FORSLAG TIL LOKALPLAN 07.02.L03
Henne Strand Camping

FORSLAG TIL OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 02.C2.01
center og erhvervsområde i Billum
 

FORSLAG TIL TILLÆG 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013
FORSLAG TIL LOKALPLAN 23.10.L01
Biogasanlæg og udvidelse af Varde renseanlæg ved Nordre Boulevard i Varde
"Ikke teknisk resumé" fra Miljørapporten
Miljørapporten
Forslag til tillæg 18
Forslag til Lokalplan 23.10.L01
Forslag til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering
Forslag til deklaration