Parkursus og forældrekursus

Vil I have et mere harmonisk familieliv eller input til forældrerollen? Så er vores par- eller forældrekurser måske noget for jer.

Ønsker du at få familierådgivning, kan du finde nyttige oplysninger nedenfor.

Mere om parkursus og forældrekursus

Parkursus - PREP

Varde Kommune vil gerne styrke det gode og trygge børne- og familieliv. Derfor tilbyder vi parkurser til alle par, der bor i Varde Kommue og har hjemmeboende børn under 18 år. Uden betaling.

Kurset kalder vi PREP-kursus, som står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. 

Yderligere oplysninger om kurset
 

Tilmelding

I tilmelder jer ved at at tage kontakt til Mia Buus Christensen, mich@varde.dk, tlf. 29 66 70 06 eller til Carina Korp Busk carp@varde.dk, tlf. 51 16 78 41.

Husk at oplyse navn, adresse, telefonnummer og alder på hjemmeboende børn.
 

Sted

Familiehuset Lysningen, Lysningen 13, 6800 Varde.

Yderligere informationer kan findes på facebook: PREP Varde

Nyttigt link: 
Prep-parkursus. Fokus på parforholdet.
Når kærligheden knirker
 

 

Forældrekursus - DUÅ

FORÆLDREKURSUS

Varde Kommune tilbyder forældrekurser uden betaling til alle forældre med børn i alderen 1-13 år.

DUÅ er et tilbud til forældre, hvis barn kan føles udfordrende. Barnet kan for eksempel udvise udadreagerende adfærd, have problemer med læring, eller sociale og følelsesmæssige problemer.

Udgangspunktet for kurset er, at forældrene kender deres børn bedst, og at det derfor er familien, som bedst kan hjælpe barnet på rette vej igen.

FAKTA

  • I Varde Kommune udbydes DUÅ-kurset til forældre med børn i alderen 1–13 år.
  • DUÅ styrker forholdet mellem barnet og dets forældre. Herigennem forbedrer man bedst barnets sociale kompetencer og evne til at lære.
  • Effekten af DUÅ er veldokumenteret internationalt og danske kommuner har arbejdet med programmet siden 2006.
  • Kurset udvikler forældreredskaber, som hjælper hele familien med at skabe en positiv udvikling med færre konflikter.
  • Forløbet er praktisk orienteret med brug af blandt andet videoklip, øvelser og hjemmeaktiviteter.
  • DUÅ giver familier mulighed for at lære at være sammen på nye måder, så man opbygger et mere positivt samvær i familien.
  • Forskning viser, at børn, som tidligt i livet udviser vanskeligheder i deres udvikling og trivsel, har en forøget risiko for at få  vedvarende sociale problemer senere i livet.

Yderligere informationer kan findes på facebook: DUÅ Varde

Tilmelding

I tilmelder jer ved at tage kontakt til Mia Buus Christensen, mich@varde.dk, tlf. 29 66 70 06 eller til Carina Korp Busk, carp@varde.dk, tlf. 51 16 78 41

Nyttige link: 
Hvem er De utrolige år for?
Forældrekursus

Kursus i Fælles Forældreansvar - KIFF

Varde Kommune vil gerne styrke det gode og trygge børne- og familieliv. Derfor tilbyder vi kurser uden betaling til forældre, der bor i Varde Kommune og har børn under 18 år.

Kurset hedder KIFF (Kursus i Fælles forældreansvar) og er til for at hjælpe skilte forældre til at forbedre kommunikationen og samarbejdet omkring børnene. Kurset kan bruges som alternativ til Statsforvaltningens kursus "Forældre sammen - hver for sig"  - indholdet er det samme.

Tilmelding

I tilmelder jer ved at tage kontakt til Mia Buus Christensen, mich@varde.dk, tlf. 29 66 70 06 eller til Carina Korp Busk, carp@varde.dk tlf 51 16 78 41

Nyttige link:
Kursus i Fælles Forældreansvar - KIFF.
Fælles Forældreansvar - KIFF.