Læs mere om grundene i Nørre Nebel

Søvænget - Privat udstykning

Storparceller på Søvænget kan fås hos EDC Nørre Nebel, telefon 7528 7733

Vadgårdsvej - Privat udstykning

Kan fås hos Karl Barslund, telefon 2425 0937