Kåring af Årets mentorer 2017

Mentor

Kontakt Jobcenter Varde, hvis du vil have hjælp til at etablere en mentorordning i din virksomhed.

En mentor kan være en god løsning, hvis din virksomhed ønsker hjælp ved ansættelse eller fastholdelse af en medarbejder, som af den ene eller anden årsag har brug for ekstra støtte.  

Mentoren kan for eksempel være en ekstern konsulent eller en erfaren medarbejder i virksomheden, som købes fri et bestemt antal timer, hvor mentoren kan støtte medarbejderen  

Vi tilbyder både hjælp til etableringen af en mentorordning og til uddannelse af mentorer i din virksomhed. 

Kontakt Jobcenter Varde:

Bente Jensen
Tlf. 7994 6360
Mail: benj@varde.dk

 

Fakta om mentorordningen og uddannelse af mentorer

Mentorordningen

Uddannelse til mentorer i 2019

Basisuddannelse mentor

Jobcenter Varde tilbyder i 2019 basisuddannelse til virksomhedens mentor. 

Mentoruddannelsen afholdes i et samarbejde mellem Jobcenter Varde, Jobcenter Vejen og Kursuscentret på Vejen Business College.

Basisuddannelsen til mentor afholdes over 3 dage.

 • Torsdag den 5. september
 • Onsdag den 2. oktober
 • Torsdag den 24. oktober

Læs mere om basisuddannelsen til mentor ved at trykke her.

 

Videregående mentoruddannelse

Jobcenter Varde tilbyder i 2019 videregående mentoruddannelse til virksomhedens mentor. 

Mentoruddannelsen afholdes i et samarbejde mellem Jobcenter Varde, Jobcenter Vejen og Jobcenter Kolding.

Videreuddannelsen for mentorer afholdes over 3 x 2 dage.

 • Mandag og tirsdag den 7.- 8. oktober
 • Onsdag og torsdag den 30. og 31. oktober
 • Mandag og tirsdag den 25. og 26. november

Læs mere om den videregående uddannelse til mentor ved at trykke her.

Netværk for mentorer

Virksomhedsmentorer har mulighed for at deltage i et mentornetværk, som giver mulighed for dels at lære nyt via forskellige oplæg, dels at give mulighed for sparring på mentorarbejdet. Netværksmøderne afholdes 4-5 gange årligt.

Anerkendelse af mentorarbejdet

Mentorindsatsen har uvurderlig værdi og stor betydning for både den enkelte medarbejders trivsel og arbejdsevne, og i sidste ende naturligvis også for virksomhedens økonomi og bundlinje.

Syv mentorer var indstillet til at blive årets mentor 2017:

 • Lene Flæng Pedersen, Jysk Linnedservice
 • Lindy Andreasen, Arbejdernes Andels-Boligforening
 • Henrik Friis, Sky-Light
 • Thomas Sørensen, Varde Laks
 • Svenning Kjær Pedersen, TS Udlejning
 • Anette Just Kristensen, Hodde-Tistrup Hallen
 • Helle Barslund Brun, Tistrup Skole

Sparringsforum og Jobcenter Varde kunne kåre Årets mentor -  både i det private erhvervsliv og det offentlige. Vinderne ses på billedet øverst på denne side

Årets mentor 2017 – privat virksomhed

Årets mentor i privat virksomhed er meget opmærksom på mennesker omkring sig. Vedkommende er opmærksom og ikke bange for at spørge ind til der, der tynger. Det letter på humør og arbejdsevne, at man trygt kan tale om det, der kan være svært. Borgere i praktik integreres i det daglige arbejde og føler sig hurtigt som en del af teamet. Opfølgning og samarbejde baner vejen for tryghed og udvikling. En gevinst er, at ånden i virksomheden har forandret sig gennem de senere år – det har smittet positivt af på APV’en.
Altså taler vi om en mentor, der i høj grad har udviklet både sig selv, men også en hel organisation, som i dag med glæde og gejst løfter de daglige opgaver.

Et stor tillykke til Lene Flæng Pedersen fra Jysk Linnedservice.

Årets mentor 2017 – offentlig virksomhed

Årets mentor i offentlig virksomhed har udviklet sig utroligt meget gennem de mange år som mentor.
Mentoren formår at få det bedste frem i mentee, uanset om der er tale om unge eller ældre, af dansk eller udenlandsk oprindelse. Når der er skånehensyn, findes opgaver, der passer til den enkelte.
Mentoren kan hurtigt se de personlige ting, som mentee skal arbejde med og god til at sætte ord på - både over for den enkelte mentee, men også i forhold til møderne med Jobcentrets personale, så der kan arbejdes med lige nøjagtig de ting, den enkelte udfordres med.

Et stort tillykke til Helle Barslund Brun fra Tistrup Skole.